Sudarė įmonių valdybas. Politikai mažiau kiš nosis?

Telšių rajono savivaldybėje pernelyg ilgai užtruko Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų sudarymas. Delsimas tapo vienu priekaištu buvusiam Savivaldybės administracijos direktoriui Imantui Motiejūnui. Šis atrėmė, kad keitėsi teisės aktai ir reikalavimai. Savivaldybei priklauso uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“, „Telšių autobusų parkas“, „Telšių vandenys“, įmonė „Telšių butų ūkis“.

Alvydas Ivoncius

Vadovai susiję su partijomis
Nuo seno pagal nerašytą taisyklę politikai arba patys verždavosi į šių įmonių vadovų pareigas, arba jos priklausydavo valdančiųjų partijų nariams. Itin tai ryšku „Telšių šilumos tinkluose“. Įdiegus direktorių rotaciją, vadovų pareigas turėjo palikti „Telšių butų ūkio“, „Telšių vandenų“ vadovai. „Telšių autobusų parko“ direktorius pasikeitė, ankstesniam atsisakius pareigų. Tačiau ir laimėjęs konkursą darbietis Saulius Bucevičius ilgai nevadovavo: įmonės valdyba gana neprofesionaliai jį atleido, ką pripažino teismai. „Telšių butų ūkio“ direktoriumi tapo buvęs socialdemokratas, tačiau su „valstiečiais“ siejamas Adomas Domarkas. „Telšių vandenų“ direktoriumi konkurso būdu tapo socialdemokratas Raimundas Račkauskas. „Telšių šilumos tinklams“ tebevadovauja darbietis Jurgis Staševičius.
Įmonių valdybas anksčiau įsakymais sudarydavo Savivaldybės administracijos direktorius vien iš tų asmenų, kuriuos pats ir pasirinkdavo. Taigi praktiškai didelę tiesioginę įtaką įmonių valdyboms turėdavo ir tebeturi Savivaldybės administracijos direktorius. O šis yra skiriamas Savivaldybės tarybos pagal valdančiųjų pasidalijimą pareigomis.

Ilgokai vėluota
Kad įmonių valdybos būtų mažiau politizuotos, nustatyta tvarka turi būti paskiriami nepriklausomi įmonių valdybų nariai. O juos atrinko konkurso būdu parinkta firma ir kandidatus pasiūlė Savivaldybės administracijos direktoriui.
Dabartiniam Savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Katkui teko baigti daryti tai, ko nepadarė jo pirmtakas — suformuoti įmonių valdybas.
2020 metų vasario mėnesį rašėme, kad 2019 metų rugsėjo 19, rugsėjo 26, lapkričio 7, lapkričio 11 dienos įsakymais I.Motiejūnas sudarė ir sau pavaldžių valdininkų įmonių valdybas pagal seną tvarką, nors įstatymo pataisos dėl nepriklausomų narių skaičiaus valdybose įsigaliojo 2019 metų pradžioje, o teisinis reguliavimas dėl nepriklausomų valdybų narių sukurtas ir patvirtintas dar anksčiau.
2020 metų pradžioje klausėme, kodėl pagal naują tvarką nesudarytos valdybos, tačiau Savivaldybės administracijos vadovai arba nesugebėjo suvokti klausimo, arba nenorėjo į jį atsakyti. Tačiau prašomi atsiuntė naujų valdybų sąrašus. Dauguma valdybų narių buvo Savivaldybės administracijos direktoriui pavaldūs valdininkai. Sunku patikėti, kad jie būtų visiškai nepriklausomi nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar per jį reiškiamos kitų politikų valios.
Dar 2018 metų balandžio mėnesį Seimas priėmė pataisas, kuriomis padidino nepriklausomų narių skaičių valdybose nuo vieno trečdalio iki pusės. Taigi Telšių rajono savivaldybės administracijai seniai buvo aišku, kad valdybas reikia suformuoti remiantis kitokiais principais, ne vien iš valdininkų ir įmonių atstovų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 13 (10325)

1 komentaras

  1. Jeigu būtų nepriklausomos valdybos, pirmiausia atleistų visus vadovus, paskelbtų naujus konkursus ir pasamdytų su politika nesusiijusius vadovus. O nepriklausomi būtų jei ta privati atrankų įmonė būtų ir atrinkusi. O atrinko valdininkai…

Daugiau nekomentuojama.