Auditoriai Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje pririnko pilną pintinę pažeidimų

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojų darbo užmokesčiui, priemokoms, premijoms ir socialinio draudimo įmokoms mokėti skirtų pinigų panaudojimo patikrinimą. Taip pat patikrinta, kaip lėšas naudoja socialinę veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos. Auditorių akte apstu nustatytų pažeidimų.

Alvydas Ivoncius

Mokėjo daugiau nei priklauso
Akte rašoma: „Atlikę audito procedūras, nustatėme priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų darbuotojams skyrimo trūkumų, nes buvo neteisingai taikomos ar įgyvendinamos jų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. 2018 m. šešiems darbuotojams viršytas teisės aktuose nustatytas priedų ir priemokų sumos dydis, vienam darbuotojui buvo skirta priemoka be raštu suformuluotų papildomų užduočių. 2018 m. iš socialinei globai asmenims su sunkia negalia administruoti darbo užmokesčiui skirtų lėšų darbuotojams mokėta vienkartinių piniginių išmokų suma 16 proc. viršijo nustatytą dydį. Vienam darbuotojui 2018 m. gruodžio mėn. mokėta dalis darbo užmokesčio ir vienkartinė piniginė išmoka iš globos asmenims su sunkia negalia administruoti skirtų lėšų, nors pareigybės aprašyme ir (ar) kitame Savivaldybės administracijos teisės akte nebuvo nustatytas šios funkcijos vykdymas.“
Pasirodo, Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, anot auditorių, kai kuriais atvejais nepagrįstai išmokėta daugiau darbo užmokesčio. 2018 metais priedų ir priemokų suma negalėjo viršyti 70 procentų pareiginės algos. Nesilaikant šios nuostatos, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus šešiems darbuotojams 2018 metais buvo mokėti priedai ir priemokos, kurių suma viršijo 70 procentų pareiginės algos.
Be to, kaip rašoma akte, Savivaldybės administracija sutaupytas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtas lėšas galėjo panaudoti vienkartinėms piniginėms išmokoms darbuotojams mokėti. Lėšos vienkartinėms piniginėms išmokoms negali viršyti 20 procentų darbuotojų darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Tačiau kai kuriais atvejais ši norma buvo viršyta 16 procentų.
Auditoriai akte įrašė ir kitą pažeidimą: „Nustatėme, kad vienam darbuotojui 2018 m. gruodžio mėn. mokėta dalis darbo užmokesčio (202,25 Eur) ir vienkartinė piniginė išmoka (485 Eur) iš specialiosios dotacijos globos asmenims su sunkia negalia administruoti skirtų lėšų. Šio darbuotojo pareigybių aprašyme ir (ar) kitame Savivaldybės administracijos teisės akte nebuvo nustatytas šios funkcijos vykdymas.“
Auditoriai nustatė atvejų, kai Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje neteisingai apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis. Štai vienam darbuotojui už 2018 metų gruodžio mėnesį apskaičiuotas 144,7 euro didesnis priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. 2019 metais vienam darbuotojui už 2019 metų vasario mėnesį apskaičiuotas 15,82 euro didesnis priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, 365,44 euro didesnė priemoka.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 33 (10345)

 

4 komentarai

  1. Taip ir vagia pinigelius nuo varksu kuriem tikrai reikalinga vienkartine parama, o ju negauna, nes reikia sau kisenes prisipildyti.

Daugiau nekomentuojama.