Projektų siūlymai 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui

Funkcinių zonų vystymas: pokyčiai, kurių laukiama rajone

Rainių Kančios koplyčios, žudynių vietos ir atminties ąžuolyno teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams.
Šioje teritorijoje planuojama nuo mašinų parkavimo aikštelės iki Rainių kančios koplyčios įrengti pėsčiųjų taką, apšvietimą, viešą tualetą, poilsio zonas, atlikti dangų prie koplyčios pastato remontą, objektą pritaikant žmonėms su negalia. Projektu būtų sutvarkoma ir atnaujinama Rainių miškelio žudynių vieta: esami lauko takai pritaikomi žmonėms su negalia, modernizuojama paminklo aikštelė su laiptais, įrengiamas apšvietimas, mažoji architektūra. Taip pat numatyta sutvarkyti ir Atminties ąžuolyno teritoriją, įrengiant taką, apšvietimą, suolus ir apžvalgos aikštelę, ant kurios stovėtų meninis akcentas.
Pažintinio tako aplink Masčio ežerą modernizavimas ir pritaikymas žmonėms su negalia bei turizmui.
Šis projektas būtų suskaidytas į 3 etapus, kurių metu atkarpomis būtų modernizuojami pėsčiųjų-dviračių takai, įrengiama mažoji architektūra, apšvietimas, stebėjimo kameros:
* I etape — apie 720 m;
* II etape — apie 280 m;
* III etape — apie 330 m.
Visi šie takai būtų pritaikyti žmonės su negalia.
Rekreacinės teritorijos, esančios prie Germanto ežero, pritaikymas turizmui.
Gavus finansavimą, būtų atliekami šie darbai: atnaujinami ir modernizuojami takeliai, atliekamas poilsiavietės ir pliažo modernizavimas, pritaikant pagal higienos normas, įrengiamas apšvietimas, pantoninės prieplaukos, vaikų žaidimų aikštelės, kraštovaizdžio regykla, mažosios architektūros elementai (suoliukai, dviračių stovai, stacionarūs lauko tualetai, dušai, persirengimo kabinos, lauko žaidimai), vaizdo stebėjimo kameros. Visi takai, poilsiavietė ir pliažas pritaikomi ir neįgaliųjų turistų poreikiams.
„Funkcinių zonų vystymas padeda tiek miesto, tiek rajono mastu aiškiai judėti strateginių tikslų link. Plėtojant funkcines zonas, pateikėme iš viso 7 skirtingus projektus, kurių dalį šiandien pristatau. Prie šių zonų plėtojimo prisidėtų ir pateikti projektai, skirti Biržuvėnų dvaro sodybai, Lūksto ežero poilsiavietei, Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio botaniniam takui atnaujinti ir pritaikyti turizmui. Šiuos minėtuosius projektus gyventojams pristatysiu jau kitą savaitę“,— funkcinėms zonoms vystyti parengtus projektų pasiūlymus tiek miestui, tiek rajonui pristatė Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Susipažinta su alternatyvaus finansavimo modeliu smulkiam ir vidutiniam verslui

„Šių dienų verslas yra pasiekęs ryškų proveržį investicijose, o savivaldybės turi stengtis verslą pasivyti ir jį pritraukti į savo rajoną. Pagrindinė savivaldybės funkcija — ne kurti biurokratines kliūtis, o atvirkščiai — jas mažinti ir sudaryti patrauklią aplinką ne tik naujiems investuotojams, bet ir čia gyvenantiems. Viena iš aktualių problemų, susijusi su investicijų pritraukimu Telšių rajone — smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybių stoka. Norint tai spręsti, mano nuomone, būtina suteikti patogią ir kokybišką informacijos prieigą verslininkams, sudarant galimybes susipažinti su verslo finansavimo rinkų analize ir realiomis finansavimo galimybėmis.
Gegužės 25 d. kartu su Žemaitijos verslo centro direktore Reda Raginskiene ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo direktore Jolanta Norvaišiene dalyvavome VU Šiaulių akademijoje žurnalo IQ ir ŠPPAR organizuojamame forume „Investicijos geopolitinės sumaišties metu: pavojai ir galimybės“. Forume pristatyta Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos, aktualios temos verslui. Viena svarbiausių — verslo finansavimo galimybių alternatyvos smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris, beje, sudaro 99,5 proc. viso šalies verslo. Konferencijoje aptartos pagrindinės priežastys, sunkinančios SVV finansavimą — biurokratinė našta, mažėjantis bankų polinkis rizikuoti ir skolinti, užstato ar informacijos gavimo trūkumas. Forume pristatytas alternatyvaus finansavimo modelis (kitaip vadinamas „Faktoringas“) SVV, kuris ypač tinka prekybos verslams, nereikalauja turto įkeitimo, juo gali naudotis tiek didelės, tiek mažos įmonės, o mokama už tai, ką realiai naudoja verslas.
Paskutiniu metu į diskusijas, susijusias su verslo pritraukimu ir jų finansavimu, aktyviau įsitraukia ir valdžia. Mero potvarkiu sudaryta mano vadovaujama komisija investicijoms į Telšių rajoną pritraukti. Komisijos pagrindinis tikslas — paskatinti verslą kurtis Telšių rajone, sudaryti palankias sąlygas jam klestėti. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę sudalyvauti tokio tipo forume, kuriame sužinojome apie alternatyvaus finansavimo modelį ir realias ateities perspektyvas verslui. Kartu su Žemaitijos verslo centro direktore R.Raginskiene tikimės, kad forume įgytų žinių pagrindu Investicijų pritraukimo komisijos nariai inicijuos sprendimus Telšių rajone, kurie padės skatinti verslumą ir verslo plėtojimo galimybes, atsakant į esminius potencialių verslo investuotojų lūkesčius“,— apie smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo alternatyvą kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Efektyvios investicijos į ugdymo įstaigų infrastruktūros gerinimą — vienas didžiausių prioritetų

„Švietimas — viena svarbiausių sričių, tad ir formuojant Savivaldybės biudžetą, jam tenka didžiausia lėšų dalis. Nuosekliai dirbame, kad rajono vaikai gautų kokybiškas ugdymosi paslaugas — pagal finansines galimybes tvarkoma ugdymo įstaigų infrastruktūra, aprūpinama informacinėmis technologijų priemonėmis. Peržvelgus atliktas ir dar vykdomas švietimo įstaigų investicijas, pastebime teigiamus pokyčius, kaip per pastaruosius keletą metų pavyko nemažai investuoti į Telšių rajono švietimo įstaigas, taip pagerinant ne tik infrastruktūrą, tačiau pasirūpinant kokybiškesnėmis mokytojų, moksleivių ir mažųjų ugdytinių mokymosi sąlygomis.
Trumpai apžvelgsiu vieną iš Telšių rajone įgyvendintų projektų — „Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos modernizavimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas — pagerinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę Varnių mieste.
Projekto metu atlikti Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos nenaudojamų, išorės ir vidaus patalpų kapitaliniai remonto darbai, pakeista šildymo sistema, įrengta nauja elektros instaliacija. Sukurtos funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ikimokyklinio ugdymo grupių veiklų poreikiams erdvės, kurios aprūpintos daugiafunkciais baldais ir įranga.
Projekto rezultatai:
* Sukurtos 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias galės lankyti net 55 vaikai (viena 1,5-3 m. ir dvi grupės 3-5 m. vaikams).
* Įrengti miegamieji kambariai ikimokyklinių grupių vaikams.
* Grupėse įrengtos kūrybinės zonos. Vienoje mažesniųjų grupėje įrengti atskiri veiklų kampeliai: lėlių, meistro, pažinimo, atsipalaidavimo (mobili bibliotekėlė, dailės lentyna ant ratukų ir t.t). Dviejose vyresniųjų vaikų grupėse įrengti: tyrinėjimų ir eksperimentų kampeliai (šviesos-smėlio stalai, gaublys, Lietuvos žemėlapis, galvosūkiai, mikroskopai, dailės lentyna ant ratukų), socialinių įgūdžių lavinimo ir kūrybinės veiklos (lėlių teatras, muzikos instrumentai, šviesos ir kt.) kampeliai, relaksacijos erdvė.
* Įsigyta įranga, skatinanti vaikų aktyvumą, sportinę veiklą (kompleksai su skersiniais, virvėmis, žiedais, kopėtėlėmis, čiuožyklomis, sūpynėmis ir kt.).
* Pritaikyta ne tik vidinė, bet ir išorinė įstaigos aplinka, įrengta vaikų žaidimų aikštelė lauke. Iš sutaupytų projekto lėšų papildomai nupirkta keletas įrenginių: smėlio dėžės, lauko muzikos stoveliai, interaktyvios grindys, interaktyvi judesio ir žaidimų sistema. Visi turi jaustis lygiateisiais visuomenės nariais, todėl ugdymo infrastruktūra pritaikyta fizinę negalią turintiems vaikams (sumontuotas liftas, pritaikyta tiek išorinė, tiek vidinė aplinka)“,— apie įgyvendinta ugdymo įstaigos projektą komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Skiriama Savivaldybės parama daugiabučių namų kiemams tvarkyti

„2016 m. Telšių rajono savivaldybės taryba patvirtino Telšių rajono susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų prie daugiabučių gyvenamųjų namų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašą, kuriuo siekiama gerinti bendrojo naudojimo infrastruktūrą, skatinant gyventojų ir Savivaldybės bendradarbiavimą. Ši Savivaldybės teikiama parama, nuo 2017 m. prisidėjo prie 17 namų infrastruktūros sutvarkymo. Iki 2022 m. darbams skirta 132,7 tūkst. Eur. Buvo atlikti automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių remonto, apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai.
Kviečiame gyventojus, norinčius gauti paramą, užpildyti prašymą, aprašant planuojamus atlikti darbus ir pridedant darbų komercinius pasiūlymus ar lokalines sąmatas, ir pateikti Savivaldybės administracijai. Prašymo formą galite rasti www.telsiai.lt arba Telšių r. sav. viename langelyje.
Gautus prašymus Administracijos direktoriaus sudaryta komisija išnagrinėja ir priima sprendimus, atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus:
* statytojo nurodytą statybos darbų planuojamą finansavimo dydį;
* statytojo prašyme nurodytų darbų būtinumą;
* keliems daugiabučiams skirtingu adresu tarnauja infrastruktūros įrengimas;
* darbų tęstinumas;
* susisiekimo komunikacijų statybos eiliškumą;
* Savivaldybės galimybę skirti lėšų darbams atlikti;
* paraiškos pateikimo datą.
Savivaldybė, skatindama sparčiau vystyti namų renovaciją, prisideda 50 proc. prie modernizuotų ar modernizuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų įrengiamos infrastruktūros arba 30 proc. prie nemodernizuojamų namų. Skiriama maksimali paramos suma vienam projektui yra ne daugiau kaip 15 tūkst. eurų.
2022 m. skirta — 69 460 Eur ir bus prisidedama prie šešių daugiabučių namų tvarkymo darbų (pėsčiųjų takų tvarkymo, asfalto dangos automobilių stovėjimo aikštelės, lietaus kanalizacijos, trinkelių, apšvietimo įrengimo, šulinių paaukštinimo):
* Taikos g. 9, Telšiai;
* Kauno g. 7, Telšiai;
* Masčio g. 58, Telšiai;
* Masčio g. 56, Telšiai;
* Vilniaus g. 20, Telšiai;
* Vilniaus g. 2, Telšiai.
Bendradarbiaujant gyventojams ir Savivaldybei, daugiabučių namų kiemai yra tvarkomi greičiau, sutvarkyti kiemai ne tik džiugina gyventojus, miesto svečius, bet ir prisideda kuriant geresnę infrastruktūrą ir modernesnį miesto įvaizdį. Per penkerius metus tiek, kiek veikia ši parama, rajone turime nemažai gerųjų pavyzdžių, tad skatiname gyventojus pasidomėti parama ir teikti prašymus. Planuojant 2023 m. biudžetą, bus siūloma nustatyti paramą įvažiavimams į kiemus tvarkyti“,— apie daugiabučių kiemų infrastruktūros gerinimą kalbėjo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija