Sveikatos apsauga Telšių rajone: Regioninė Telšių ligoninė

Savivaldybės taryba patvirtino jai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitas. Jose pateikiami duomenys, kiek ir kokių suteikta paslaugų. Suprantama, šios ataskaitos neatspindi visų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rajone mastų, kadangi veikia ir privačios klinikos, kabinetai. Manytume, skaitytojams taip pat būtų įdomūs duomenys apie suteiktas paslaugas Savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose. Šį kartą pateikiame informaciją apie Regioninės Telšių ligoninės suteiktas paslaugas.

Alvydas Ivoncius

Stacionarinė veikla
Regioninėje Telšių ligoninėje 2021 metais buvo 173 stacionarinės lovos. Dėl COVID-19 įtakos, nuo 2020 metų lapkričio 13 dienos buvo suformuotas atskiras „COVID-19“ padalinys su 25 lovomis, kuris veikė iki 2021 metų balandžio 1 dienos. Tačiau dėl smarkiai augančio užkrėtimų skaičiaus COVID-19 liga, nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos skyrius vėl naujai atidarytas. Tai lėmė aktyvaus gydymo lovų perprofiliavimą ir Psichiatrijos skyrius uždarymą nuo 2021 metų rugpjūčio 1 dienos.
2021 metus Regioninė Telšių ligoninė baigė turėdama 128 aktyvaus gydymo lovas: 15 neurologijos, 48 vidaus ligų, 18 chirurgijos, 16 ortopedijos-traumatologijos, 15 akušerijos-ginekologijos, 10 vaikų ligų, 6 reanimacijos ir 45 kito profilio (10 reabilitacijos, 30 palaikomojo gydymo ir slaugos bei 5 paliatyviosios pagalbos). Bendras lovų skaičius liko nepakitęs — 173 stacionarinės lovos.
Vidutinė gydymo trukmė aktyvaus gydymo lovose 2021 metais siekė 5,1 dienos. Palyginti su 2019 bei 2020 metais, matoma gulėjimo trukmės trumpėjimo tendencija. 2019-2021 metais bendra gydymo ligoninėje trukmė taip pat trumpėja ir vietoje 9 dienų siekia beveik 8 dienas.
Hospitalizuotų ligonių skaičius mažėja kasmet, nes siekiama didinti prioritetines stebėjimo ir dienos stacionaro paslaugas. Ligoninės stacionare gydytų pacientų dinamika: 2019 metais — 6 tūkst. 276, 2020 metais — 5 tūkst. 298, 2019 m. — 6 tūkst. 973.
2021 metais ligoninėje gimdė 363 moterys — 36 daugiau nei 2020 metais ir net 60 daugiau nei 2019 metais.
2019 metais ligoninėje gydyti 6 tūkst. 973, 2020 metais — 5 tūkst. 298, 2021 metais — 6 tūkst. 276 pacientai. 2020 metais COVID-19 skyriuje gydyti 97, o 2021 metais — 306 pacientai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 44 (10455)