Tarybos nariai galės daugiau nusipirkti degalų ir popieriaus

Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai kiekvieną mėnesį gauna „su jo, kaip Savivaldybės tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija“.

Alvydas Ivoncius

Veikla… automobilių degalų bakuose?
Išlaidos pieštukams, trintukams, rašikliams, popieriui ir kitoms reikmėms kiekvienam Tarybos nariui buvo po 200 eurų per mėnesį. Tačiau neapsigaukime — dauguma Tarybos narių kanceliarinius ir ryšių reikalus sėkmingai konvertuoja į degalus automobiliams.
Tarybos nariai privalo kartą per mėnesį atvykti į Tarybos, jos komitetų posėdžius. Jei dalyvauja komisijų veikloje, privalo lankytis dažniau. Didžioji Tarybos narių dalis gyvena Telšiuose arba visai arti jų. Tad ir degalams vargiai reikėtų 200 eurų per mėnesį.
Esame klausę kai kurių Tarybos narių, kodėl jiems reikia tiek daug degalų? Išrinktieji atrėžė neva važinėjasi „susitikti su rinkėjais“. Paklausti, kada ir kiek kartų vyko, suirzo ir pareiškė nematantys reikalo atsiskaitinėti.
Dauguma Tarybos narių nė negalėtų įrodyti, kad „lankė rinkėjus“. Minėtus 200 eurų negalėjo niekam kitam išleisti, kaip vien išvardintoms reikmėms. O degalų saviems reikalams per mėnesį reikia nemažai. Galime manyti, kad tos „kanceliarinės“ išlaidos iš tiesų yra paslėptas atlygis mūsų išrinktiesiems, kurių ne vienas kartais pasišiaušia „mes dykai žmonėms tarnaujame“.
Biurą įsisteigęs turi vien Algirdas Bacevičius, nusipirkęs Ryškėnuose patalpas, kuriose nebuvo nei vandentiekio, nei kanalizacijos, net elektros. Tarybos narys savo rankomis patalpas įsirengė. O ir po rajoną dažniausiai, kiek galima suprasti, dėl visokių reikalų važinėjasi vien A.Bacevičius. Kiti Tarybos nariai aktyvesne veikla (be sėdėjimo posėdžiuose ar apsilankymų miestelių šventėse ir atlaiduose) nelabai garsėja.
Ir štai Tarybos nariai Petras Kuizinas, Stanislovas Čekanauskas, Linas Šedvilas, Algirdas Bacevičius, Martinas Leščiauskas pareiškė, kad pakilus degalų ir kitų prekių kainoms, „Tarybos nario veiklą (Tarybos sprendimo ir Administracijos veiklos kontrolę) vykdyti tapo sudėtingiau“.
Ta kontrole aktyviausiai užsiima A.Bacevičius. Apie kitų Tarybos narių „kontrolę“ nedažnai ką nors galima išgirsti. Nors prašymą pateikė penki Tarybos nariai, už neva Tarybos sprendimų vykdymo ir Savivaldybės administracijos kontrolės vykdymo palengvinimą balsavo dauguma išrinktųjų. O tas „palengvinimas“, tiesą sakant, degalinėse čiurlens į Tarybos narių automobilių degalų bakus.

Išrinktieji nepigiai kainuoja
Taryba nusprendė, kad kiekvienam išrinktajam „kanceliarinių išmokų“ kiekvieną mėnesį turi priklausyti ne 200, o 280 eurų. Tai per pusmetį papildomai teks atseikėti iš biudžeto 12 tūkst. 880 eurų. „Veiklos išmokas“ gauna 23 Tarybos nariai, nes atlyginimus, popierių, pieštukus ir ką kita ir taip gaunantiems merui bei vicemerui jos nepriklauso.
Taigi per mėnesį „veiklai vykdyti“ Tarybos nariams iš biudžeto reikės atseikėti 6 tūkst. 440 eurų, o per metus — 77 tūkst. 280 eurų. Manytume, už tokius pinigus turėtume gauti kur kas geresnį Tarybos narių veiklos rezultatą, o ne „politinės šutvės“ lygio užmačias, kurios neretai nustelbia visuomeninį interesą.
Beje, o už sėdėjimą posėdžiuose ir klausimų svarstymą Tarybos nariai kiekvieną mėnesį gauna maždaug po 30 eurų, o tai — tik 690 eurų našta visuomenei per mėnesį. Bet per metus turime riebesnę sumą — 8 tūkst. 280 eurų. Iš viso mūsų pačių išrinktieji mums per metus kainuoja ne mažiau 85 tūkst. eurų.
Patvirtinto gegužės mėnesio sprendimo dėl „išmokų“ aiškinamajame rašte teigiama: „Pritarus sprendimo projektui, savivaldybių tarybų nariai įgytų daugiau galimybių vykdyti tarybos nario veiklą, už kurią skiriama išmoka“. Greičiausiai bus, kaip buvę: išrinktieji įgis daugiau galimybių nusipirkti didesnį kiekį degalų automobiliams.
Anksčiau Savivaldybės svetainėje būdavo skelbiamos Savivaldybės tarybos narių veiklos ataskaitos. Retas jas parengdavo ir paskelbdavo. O dabar svetainėje nė skyrelio ataskaitoms neliko. Neva Tarybos nariai patys turi nuspręsti, kokia forma rinkėjams atsiskaito.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.