Meno kūriniu įamžino sūnaus atminimą

Mąsliai susikaupęs bareljefo sūnui kūrėjas Petras Gintalas.

Buvęs Dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojas profesorius Petras Gintalas visą gyvenimą kuria medalius. Jis mažosios skulptūros darbuose įamžino daugelį Lietuvos įžymybių, taip pat svarbių kraštui įvykių. Yra išleidęs knygą „Petras Gintalas — medalio žmogus“. Profesorius buvo daugelį metų Telšiuose kas vasarą rengiamų Lietuvos medalininkų stovyklų iniciatorius.

Augustinas Jonušas

Ir dabar menininkas neatsisako kūrybos. Jo naujausias darbas — bareljefas, skirtas prieš 20 metų tragiškai žuvusiam sūnui Petrui atminti. Į šį bareljefą jautrios sielos menininkas sudėjo visą ilgametį netekties skausmą ir didžiausią meilę, kokią gali jausti rūpestingas tėvas vaikui.
Naujausią giliai išgyventą kūrinį Petras Gintalas nusprendė padovanoti Žemaitės gimnazijai, kurioje mokėsi ir kūrė eilėraščius jo sūnus. Bareljefo perdavimo gimnazijai proga bibliotekoje surengta prisiminimų popietė, kurioje dalyvavo kūrinio autorius, poetas Vytautas Stulpinas, grupelė moksleivių, mokytojų. Apie vos aštuoniolika metų sulaukusį ir mįslingomis aplinkybėmis žuvusį talentingą gimnazistą, jo eilėraščius buvo ištarta daug šiltų žodžių. Skambėjo poezijos posmai, muzika.