Uždegė žalią šviesą Pramonės parkui

Pramonės parko teritorija driektųsi į pietus nuo Šiaulių-Palangos plento, rytuose ribotųsi su aplinkkeliu.

Gruodžio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje nutarta inicijuoti Telšių pramonės parko steigimą ir pavesti Savivaldybės administracijai vykdyti procedūras, reikalingas Telšių pramonės parkui steigti. Pramonės parką numatoma steigti rytinėje Telšių dalyje prie aplinkkelio.

Alvydas Ivoncius

Reikia gauti svarbaus projekto statusą
Numatomoje Pramonės parkui vietoje yra žemės ūkio paskirties sklypai, kuriuos reikėtų išpirkti.
Pagal parengtą investicijų pritraukimo studiją, reikia gauti Valstybei svarbaus projekto statusą, parengti Pramonės parko plėtros planą, jį įkurti, parinkti operatorius. Ir tik nuo 2025 metų Pramonės parko operatorius turi pradėti rūpintis rinkodara bei investuotojų paieška.
Pramonės parko steigimas būtų suskaidytas į keturis etapus.

Pirmasis etapas
Vystoma teritorijos dalis pietinėje ir vakarinėje Pramonės parko dalyje, užimanti 15,5 hektaro teritoriją (įrengiami 6 sklypai). Tuo pačiu metu įgyvendinamas Mažeikių gatvės pratęsimo iki krašto kelio Nr. 160 projektas. Iš planuojamos vystyti teritorijos atėmus plotą, tenkantį Mažeikių gatvei ir jos apsauginėms zonoms, pirmojo etapo vystoma Pramonės parko teritorija – 14,7 hektaro.
Pirmajame etape 2024-2026 metais reikėtų investicijų: Savivaldybės biudžeto lėšų – apie 151,8 tūkst. eurų sklypams išpirkti ir geologiniams tyrimams; valstybės biudžeto lėšų – apie 4,7 mln. eurų darbams atlikti; Europos Sąjungos lėšų – apie 2 mln. eurų Mažeikių gatvės pratęsimo projektui įgyvendinti.

Antrasis etapas
Vystoma teritorijos dalis, esanti šiaurės vakarų pusėje ir užimanti 5,64 hektaro teritoriją (iš viso įrengiami 5 sklypai), siekiant prijungti geležinkelio liniją prie vystomo Pramonės parko.
Šiame etape 2026-2028 metais reikėtų investicijų: Savivaldybės biudžeto lėšų – apie 54,8 tūkst. eurų antrojo etapo sklypams išpirkti ir geologiniams tyrimams; skolintų ir (arba) privačių parko operatoriaus lėšų – apie 1,2 mln. eurų darbams atlikti.

Trečiasis etapas
Vystoma teritorijos dalis, esanti šiaurės rytų pusėje ir užimanti 11,3 hektaro teritorijos plotą, iš viso įrengiama 11 sklypų.
Trečiajame etape 2027-2029 metais reikėtų investicijų: Savivaldybės biudžeto lėšų – apie 124,8 tūkst. eurų sklypams išpirkti ir geologiniams tyrimams; skolintų ir (arba) privačių parko operatoriaus lėšų – apie 1,8 mln. eurų darbams atlikti.

Ketvirtasis etapas
Vystoma likusi teritorijos dalis, užimanti 7,17 hektaro teritorijos plotą, iš viso įrengiami 3 sklypai.
Šiame etape 2029-2031 metais reikėtų investicijų: Savivaldybės biudžeto lėšų – apie 64,4 tūkst. eurų sklypams išpirkti ir geologiniams tyrimams; skolintų ir (arba) privačių parko operatoriaus lėšų – apie 1,4 mln. eurų darbams atlikti.

Parko įsteigimas dar nereiškia investicijų antplūdžio
Bendros Telšių pramonės parko vystymo investicijos siektų apie 11,5 mln. eurų.
Rašėme, kad Savivaldybė buvo užsisakiusi investicijų pritraukimo studiją, už kurios parengimą „suplojo“ keliolika tūkstančių eurų ir sužinojo, kas ir taip buvo aišku – Telšiuose nėra tinkamų sklypų didesnėms pramonės įmonėms.
Buvusių kareivinių teritorijoje įrengti sklypai tinka mažoms įmonėms. Tačiau ir šioje teritorijoje investuotojų antplūdžio nematome.
Investicijų pritraukimo studijoje apdairiai nekalbama, o kokios įmonės ir kada galėtų pradėti kurtis Pramonės parko teritorijoje?
Studijoje apstu statistikos duomenų, kurie keliauja iš vieno panašaus dokumento į kitą. Tais duomenimis remiamasi, darant vienokias ar kitokias išvadas. Duomenys sensta labai greitai, po kelerių metų galime turėti kitokią situaciją.
Lieka daug klausimų, į kuriuos atsakymai migloti. Pavyzdžiui, pats svarbiausias klausimas – koks Telšių „darbo jėgos“ potencialas? Pramonės įmonėms reikalingi kvalifikuoti specialistai, o Telšiuose tikriausiai jų būtų stokojama. Tai kodėl naujos gamyklos ir įmonės turėtų veržtis į Telšius, o ne į Kauną, Vilnių, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius, Alytų? Ar su tuo Pramonės parku nepavėluota? Ar nenutiks taip, kad įrengti sklypai ilgiems metams bus tinkami vien ožkoms ir avims ganyti?
Toje investicijų pritraukimo studijoje neįvertinta konkurencija dėl investicijų, turint omenyje kaimyninius rajonus – Plungės ir Mažeikių, kurių infrastruktūra nė kiek neblogesnė nei Telšių. Be to, o kokias konkurencines rizikas kels jau sparčiai plėtojamas Akmenės rajono pramonės parkas?
Tačiau, nors sumanymas ir kiek rizikingas, nieko nedarant, ateitis būtų dar prastesnė.

1 Komentaras

  1. Kas ta Plungė, kuri Tėvynę myli darbais… Mes ją mylim žodžiais! Ir haliucinacijomis. Ilfas ir Petrovas užsipavydėtų perskaitę apie Naujuosius Vasiukus prie Telšių. Sveikiname grožinę literatūrą remiančius užsakovus ir jumoro nestokojančius autorius.

Komentarai nepriimami.