Sausio 13-ąją Telšiuose pagerbti Laisvės gynėjai

1991-ųjų sausio 13 d. sovietų kariuomenei siekiant užimti Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo. Penktadienį Telšiuose, prisimenant šiuos tragiškus įvykius, vyko Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas.

Justina Lukošienė

Jau nuo 8 valandos ryto įvairios Telšių miesto įstaigos dalyvavo simbolinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdamos languose vienybės ir atminimo žvakutes dešimčiai minučių. Nuo 10 iki 16 valandos Telšių kultūros centro fojė buvo rodoma vaizdinė projekcija „Mes laisvi“, o 17 valandą Nepriklausomybės aikštėje, minint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną, sugiedota Tautinė giesmė, žuvusiųjų atminimas pagerbtas Tylos minute. Taip pat skambėjo varpo dūžiai, su dėkingumu ir pagarba uždegtos žvakutės už 14 savo gyvybes paaukojusių Laisvės gynėjų.
„Visi žuvusieji už laisvę jau priklauso istorijai ir jie dabar šildosi sužvarbusias rankas prie Amžinosios ugnies kartu su didžiaisiais mūsų tautos vyrais. Lietuva pasilenkia prie jų ir užkloja juos amžina laisve. Tai buvo pirmieji tikrai laisvi Respublikos piliečiai ir pirmosios mūsų Nepriklausomybės aukos“,– akcentavo Telšių kultūros centro režisierė, renginio vedėja Alina Gintalienė.
Minėjimo metu žodį tarė ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. „Žinau, kad dauguma iš mūsų yra pilietiški, savo valstybės interesus ginantys žmonės, kurie ne tik žino, kas yra laisvė, bet ir moka ta laisve naudotis, o, reikalui esant, bus pasiryžę ir ją apginti. Tikiu, kad įveiksime sunkumus, sugebėsime kurti sėkmės Lietuvą, gražinsime mūsų kraštą ir pajėgsime išlaikyti ryšį tarp mūsų širdžių“,– kalbėjo rajono vadovas bei pasiuntė žinią nuo karo kenčiančiai Ukrainai, pabrėždamas, jog visomis išgalėmis ir toliau palaikysime jos piliečių kovą už laisvę.
Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas teigė, kad sausio 13-osios vakaras visada mums primins mūsų tapatybės išraišką. „Tą naktį skambėjo ne tik dainos, bet ir maldos žodžiai, kurie baimės akivaizdoje guodė ir stiprino“,– sakė dvasininkas, pakvietęs visus sukalbėti maldą „Tėve mūsų“ už Lietuvos Laisvės gynėjus bei mūsų visų tolimesnę ateitį.
Sausio 13-osios brolijos Telšių skyriaus pirmininkas Kostas Bagdonas paragino toliau puoselėti iškovotą laisvę, mylėti taiką, Dievą ir tėvynę.
Pasibaigus pagerbimo ceremonijai Nepriklausomybės aikštėje, buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus Šv. Antano Paduviečio katedroje.