Vieni piktinasi, o kiti džiaugiasi

2023 4 vasario 1

Kam teko praėjusią savaitę važiuoti ar eiti Muziejaus gatve, pastebėjo atsivėrusią dykynę priešais Žemaičių „Alkos“ muziejų. Čia nukirsta eglių siena, kuri iš vakarų pusės dešimtis [toliau]