Savivaldybė žarstė pinigus. Vėliau išsigandusi paskelbė konkursą

Rašėme, kad be konkurso biudžeto pinigai buvo skiriami Savivaldybės įmonei „Telšių butų ūkis“. Ar tai teisėta? Vargu, nors meras Kęstutis Gusarovas, kaip visada, sugalvojo kaip tai paaiškinti. Tačiau mero samprotavimai ėmė ir susikirto su vėlesniais Savivaldybės administracijos veiksmais.

Alvydas Ivoncius

Susikaupė įspūdinga suma
Rašėme, kad Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius praėjusių metų gruodžio mėnesį kreipėsi į merą Kęstutį Gusarovą. Tarybos narys merui rašė: „Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-231 „Dėl pavedimo vykdyti Telšių miesto viešųjų erdvių priežiūros, valymo, inventoriaus remonto ir kitus darbus“ iš Savivaldybės biudžeto nuo 2015 iki 2021 metų Savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Telšių butų ūkis“ skirta 1 mln. 257 tūkst. 73 eurai. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. nustato: „Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties įsigaliojimo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, būtina pailginti šį laikotarpį. Iš 2022-02-22 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašto galima spręsti, kad perkant Telšių miesto viešųjų erdvių priežiūros, valymo, inventoriaus remonto ir kitų darbų paslaugas nebuvo vykdoma viešo konkurso procedūra, todėl manoma, kad didžiulė Telšių rajono savivaldybės biudžeto suma, skirta UAB „Telšių butų ūkis“, neturint tam teisėto pagrindo“.
Savivaldybės administracija „Telšių butų ūkiui“ už viešųjų erdvių priežiūrą mieste atseikėjo net 763 tūkst. 786 eurus. O už miesto valymo darbus sumokėjo 261 tūkst. 987 eurus.

Išsigalvojo „tikslines lėšas“
Konkurenciją bei viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai draudžia sudaryti išskirtines sąlygas kuriai nors įmonei, nors ji ir priklauso Savivaldybei, išskyrus tam tikras išimtis. Viešieji pirkimai būtini, kad būtų galima pasirinkti mažesnę kainą ir kokybiškesnę paslaugą.
Kadangi Savivaldybės administracija tiesiog pažėrė pinigus „Telšių butų ūkiui“, tai neaišku, ar darbai buvo atliekami pigiau nei rinkos kainomis. Jas nustatyti galėjo tik konkursas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.24)