Spaudos diena – Spaudos giraitėje

Grupė Redakcijos darbuotojų su Telšių girininkijos girininku Egidijumi Kęsminu stabtelėjo prie Spaudos giraitės simbolio – tautodailininko Stepono Kamino dovanoto koplytstulpio.

„Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redakcijos darbuotojai pastaruoju metu savo profesinę šventę Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną sutinka tradiciškai – drauge su miškininkais pasodintoje Spaudos giraitėje. Šiemet joje medeliai nebuvo sodinami, o pasirūpinta kai kurių genėjimu ir savaime pridygusių ūglių bei krūmų šalinimu.
2016 metais leidinio 75-mečio proga įkurtoje Spaudos giraitėje Redakcijos darbuotojai darbavosi drauge su Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio nuolatiniais bičiuliais – miško auginimo specialiste Lina Serviene ir Telšių girininkijos girininku Egidijumi Kęsminu. Prikrauta nemaža kaugė šakų.
Po talkos apsikeista suvenyrais. Lina Servienė profesinės dienos proga sveikinimus žurnalistams perdavė nuo Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio vadovo Romualdo Zebčiuko, taip pat padovanojo firminių puodelių arbatai gerti. O dovanota miškininkų arbata irgi ypatinga — pušų pumpurų. Laikraščio redaktorius Algirdas Dačkevičius padovanojo miškininkams po naujausią savo poezijos rinktinę „Skruzdėlynas po šaukštu“.
Trumpam stabtelėta bendrai nuotraukai prie tautodailininko, „Aukso vainiko“ laureato Stepono Kamino dovanoto koplytstulpio su užrašu „Spaudos giraitė“, kurio viršūnėje savo sukurtą metalo kompoziciją „Atgimimas“ pritvirtino žinomas kalvystės profesionalas ryškėniškis Evaldas Rimkūnas. Jų darbais gėrisi ne vienas telšiškis, važiuodamas į Lieplaukę ar prie Ilgio ežero.
Augantys medeliai ir apie spaudos darbuotojų iniciatyvas informuojantys ženklai – iškalbūs liudininkai, kad Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena yra ne lozunginė, o gyvastinga. Žinoma, prie tos gyvasties puoselėjimo ypatingai prisideda telšiškiai miškininkai.