Nuo liepos 1 dienos kviečiama teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad nuo šių metų liepos 1 d. priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams, tai yra, dėl nemokamų pietų ir socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti.
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 235,50 Eur.
Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, kaimiškų seniūnijų gyventojų – seniūnijose. Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe prašymus teikti elektroniniu būdu per elektroninę sistemą spis.lt.

Kreiptis gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Teikiant prašymą reikalingi pateikti dokumentai (priklausomai nuo šeimos situacijos): pažymos apie pajamas (pvz., darbo užmokestį, alimentus ir pan.), gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos, arba pažymos apie kreipimosi mėnesį gautas pajamas, jei pasikeitė pajamų šaltinis. Jei pareiškėjas kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant socialinės pašalpos dydį. Šiuo atveju pareiškėjas užpildo supaprastintos formos prašymą.
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės nei 235,50 Eur.
Mokiniai taip pat turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 314 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.
Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams gali būti skiriami nemokami pietūs ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 392,50 Eur.
Apskaičiuojant vidutines pajamas, išmokos vaikams mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į pajamas neįskaitomos. Taip pat, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų skaičiaus, neįskaitoma darbinių pajamų procentinė dalis nuo 20 iki 40 procentų gaunamo darbo užmokesčio (dirbantiems pareiškėjams), Tiek pat procentų, kaip ir nuo darbinių pajamų, į pajamas neįskaitoma nedarbo išmokos dalis, mokama pagal LR nedarbo socialinio draudimo įstatymą.
Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti dydis 2023–2024 mokslo metais yra 98 Eur vienam mokiniui. Jei mokinys patiria socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis. Šią paramą bus galima teikti pinigine forma, jei atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais riziką, rekomenduos paramą mokinio reikmenims teikti pinigine forma.
Atkreipiame dėmesį, kad prašymų dėl nemokamų pietų nereikia teikti auginantiems vaikus, kurie nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje. Šie mokiniai nemokamus pietus gaus pagal mokyklų pateiktus sąrašus. Nepageidaujantys gauti šios paramos turėtų kreiptis į ugdymo įstaigos administraciją, kurioje mokinys mokosi, ir pateikti atsisakymą. Siekiant gauti socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti, reikalingas prašymas ir vertinamos pajamos.
Prašymai dėl nemokamų pietų vertinant pajamas priimami nuo 2023 m. liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos. Dėl socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti kreiptis galima nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. spalio 5 d. Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, kaimiškų seniūnijų gyventojų – seniūnijose. Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe prašymus teikti elektroniniu būdu per elektroninę sistemą spis.lt.
Kviečiame nedelsti ir teikti prašymus, kad mokiniai šią paramą gautų jau nuo mokslo metų pradžios. (Telšių rajono savivaldybės inf.)