Savivaldybės taryba noriai „perka kates maiše“

Specifinis Telšių rajono savivaldybės tarybos bruožas – pritarti kokiam nors projektui, nors neaišku, kiek bus naudos, ką nors pirkti ar suteikti lengvatų, nors išrinktieji gerai nė nenutuokia, kam ir dėl ko tokios malonės žeriamos.
Alvydas Ivoncius

Lengvata – Savivaldybės tarybos nariui
Birželio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje nutarta: „Atleisti ūkininką nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos 3228,59 euro mokėjimo vykdant projektą Nr. 2022/45 žemės sklypuose – kadastro Nr. 7801/0002:326 ir kadastro Nr. 7801/0002:323“.
Sprendimo aiškinamajame rašte rašoma: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 7 punktą, Savivaldybės taryba nustato infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarką, taip pat patvirtina kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis. Telšių rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-214 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino aprašą, kuriame nustatė kriterijus, kuriais vadovaujantis, projekto vykdytojas yra atleidžiamas nuo infrastruktūros plėtros įmokos. Aprašo 1.2. papunktyje nustatyta, kad Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, sukuriantis per 5 darbo vietas, atleidžiamas nuo visos nustatytos įmokos mokėjimo. Ūkininkas nurodo, kad sukurs 6 darbo vietas“.
Taip atrodo viešai skelbiamas Tarybos sprendimas. Tačiau Tarybos nariams buvo išsiuntinėta neva konfidenciali informacija, iš kurios paaiškėja, kad šis ūkininkas, gavęs lengvatą, yra Savivaldybės tarybos narys, priklausantis valdančiajai koalicijai. Konfidencialioje medžiagoje yra tai, kas ir taip vieša – ketinamos statyti karvidės ir kitų pastatų projektas, kurio projektiniai pasiūlymai paskelbti ne kur kitur, o Savivaldybės internetinėje svetainėje. Dar yra ūkininko prašymas suteikti lengvatą, Tarybos sprendimas su ūkininko vardu ir pavarde.

Vietos valdžia persistengė
Kodėl asmens, kuriam suteikiama lengvata, tapo konfidenciali informacija? Neva dėl asmens duomenų apsaugos. Vis tik vargiai čia tai tinka. Manytume, vardas ir pavardė užslaptinti, kad visuomenė nesužinotų apie ūkininkaujančiam Tarybos nariui suteiktą lengvatą.
Žemės ūkio ministerija yra paskelbusi 2022 metų dokumentą, kuriame įrašyta ta ūkininko pavardė su vardu ir skiriamos paramos projektui įgyvendinti suma – 855 tūkst. 916 eurų. Kažkodėl ministerija tokių duomenų neslepia po tariama asmens duomenų apsaugos paklode, ką daro Telšių rajono savivaldybės administracija.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.58)