Atidarytas multisensorinis kambarys

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios prelatas Juozas Šiurys pašventino multisensorinį kambarį.

Telšių moterų LIONS klubas kartu su partneriais atidarė multisensorinį kambarį vaikams su raidos sutrikimais VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centre. Šio įgyvendinto projekto tikslas – vystyti ir tobulinti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ugdymo infrastruktūrą Telšių mieste ir rajone.

Justina Lukošienė

Atidarymo renginį sveikinimo ir padėkos žodžiais pradėjo 2022/2023 m. klubo prezidentė ir projekto vadovė Jolita Norkienė, sakydama, jog multisensorinio kambario įkūrimo Telšiuose idėja gimė 2021 m. „Telšių LIONS klubo vienas iš tikslų yra suteikti paramą šeimoms ir vaikams, kurie turi sveikatos problemų. Klubas, būdamas pasaulinės LIONS organizacijos nariu, gali pretenduoti gauti finansavimą iš tarptautinių LIONS fondų per projektų rašymą. Pasaulyje, Lietuvoje ir Telšiuose vaikų, kurie turi raidos sutrikimų, skaičius daugėja. Multisensorinis kambarys yra specialiai suprojektuota erdvė, kurioje esančios priemonės šviesos, garsų, spalvų pagalba padeda tokiems vaikams plėtoti savo jutimų ir jausmų suvokimą. Įgyvendinant šį projektą, vienas iš svarbiausių dalykų buvo parinkti vietą, kurioje lankytųsi vaikai, turintys raidos sutrikimų, taip pat būtų specialistai, kurie turi kompetencijų ir kvalifikaciją dirbti su tokiais vaikais, o nauda visuomenei būtų maksimali. Pasibeldėmė į Telšių PSPC duris ir jos plačiai atsivėrė: suteikė ir patalpą, ir kvalifikuotų specialistų bei jų kompetenciją renkantis įrangą, didžiulį įsitraukimą ir finansinę pagalbą, prisidedant prie šio projekto įgyvendinimo“, – kalbėjo J. Norkienė, pažymėdama, kad šio projekto vertė – 39 tūkst. 578 Eur.
Po įžanginio Telšių „liūčių“ prezidentės žodžio nuskambėjo linksma dainelė „Pamečiau donte“, kurią visiems susirinkusiems padovanojo klubo narės Monikos Domarkienės dukrytės Ieva ir Eglė (mokytoja Laima Petrulaitienė). Iššūkis auginti vaiką su raidos sutrikimu teko ir pačiai Monikai, mat jos jauniausiajai dukrytei Ievai diagnozuotas mišrus raidos sutrikimas. „Remiantis statistikos duomenimis, pasaulyje kasmet su specialiaisiais poreikiais gimsta kas 112 vaikas. Į tą statistiką papuolė ir mūsų šeima. Ieva – antroji mūsų dukra, kuri turi mišrų raidos sutrikimą. Gimė įprastai, laiku, raida iki metų laiko buvo normali, tačiau, einant 18-22 mėnesiui, pastebėjome, kad kažkas ne taip: neatsiliepia kviečiama vardu, neturi kalbos suvokimo, nemėgdžioja aplinkos, sesers, visada nori žaisti viena. Tiesiog tylus, ramus vaikas. Mums tai kėlė įtarimų, todėl savo telefone susiradau video įrašą, kuriame vyresnioji dukra yra pusantrų metukų, peržiūrėjau ir parodžiau šį video įrašą vyrui. Supratome, kad kaip diena nuo nakties jos skiriasi savo raida, tad kreipėmės į gydytoją neurologą, kuris ir patvirtino mūsų nuogąstavimus, jog kažkas yra ne taip. Po to buvo vertinimai, sanatorijos, kur oficialiai gavome diagnozę – mišrus raidos sutrikimas. Tuomet ir prasidėjo linksmieji mano gyvenimo kalneliai… Apie tai kalbėjau garsiai, bet ne dėl to, jog norėjau paguodos ar gailesčio, o dėl to, kad nieko apie tai nežinojau, nežinojau, kaip mokyti savo dukrą, kokiomis priemonėmis, būdais jai padėti. Tiesiog jaučiausi vieniša šiame kelyje, bet, bėgant laikui, atsirado didelė komanda, kurios man labai reikėjo. Pirmieji mūsų namai buvo Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre. Logopedė Marija, psichologė Birutė ir kineziterapeutė Vaida iki šiol mus lydi šiame kelyje. Esu joms be galo dėkinga už tai. Be lankomo Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centro, per tuos trejus metus be galo daug patyrėme, ieškojome, užsiėmėm muzikos terapija, lankėmės ir tebesilankome sensoriniuose kambariuose Šiauliuose. Esam dažnos tokių kambarių kituose miestuose lankytojos. Jų dėka aš matau, kad Ieva labiau sukoncentruoja dėmesį į mokymosi procesą, nusiramina ir pasiekiamas daug greitesnis rezultatas. Labai džiaugiuosi, kad Telšiuose bus toks kambarys. Norėčiau visiems padėkoti, siunčiu tūkstantį karmos taškų už jūsų altruistiškumą ir palinkėti specialistams maksimaliai išnaudoti šitą kambarį bei lengviau pasiekti geresnių rezultatų“, – linkėjo M. Domarkienė.
VšĮ Telšių r. PSPC direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė pasidžiaugė, jog įstaigoje gyvuojantis Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras turės erdvę, kurioje kompetentingi specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, galės siekti dar efektyvesnių ir geresnių rezultatų. „Labai svarbu, kuomet tu supranti, kad esi reikalingas ne tik dėl to, jog tai yra teisinga, nes toje srityje dirbi, o dėl to, kad yra tie žmonės, kurie patys ateina pasiūlyti savo pagalbą. Esu dėkinga viso kolektyvo vardu, kad jūs paskatinote šį procesą mūsų įstaigoje savo dideliu savanoriškumu, iniciatyva, noru finansiškai prisidėti. Ne visi mes turime žinių, kaip ir kada pastebėti vaikus su raidos sutrikimais, bet suprantame, kad vaikai yra skirtingi, skirtingai auga ir ta raida skirtingai vystosi. Šiandien prisidedate prie to, kad jūs mums duodate didelę dalį priemonių, kurios tarsi padės atverti vaikų sugebėjimus“, – Telšių „liūtėms“ dėkojo L. Jurytė-Zakarauskienė.
Renginį savo apsilankymu pagerbė Lietuvos LIONS apygardos D-131 2022/2023 m. gubernatorė Jolanta Gulbinienė, kuri informavo, jog neseniai atidarytas sensorinis kambarys Vilkaviškyje LIONS klubo dėka, o netrukus bus atidarytas sensorinis kambarys ir Tauragėje. „Kaip matote, ta geroji bacila iš tiesų plinta per Lietuvą. Kadangi mes priklausome tarptautinei LIONS organizacijai, kuri iš tiesų mus gali paremti, labai džiaugiamės tuo ir stengiamės išnaudoti galimybes. Tariame ačiū LCIF (viso pasaulio LIONS klubų suaukotų lėšų fondas) už 70 proc. projekto vertės finansavimą, finansiškai prisidėjusiems projekto partneriams – VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centrui, Telšių LIONS klubui, Mažeikių moterų LIONS klubui, Tauragės LIONS klubui, Palangos moterų LIONS klubui, Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubui „Smiltė“, Plungės LIONS klubui, Satilla Hyssna LIONS CLUB (Švedija), Vilmai Kinčiutei-Kern, Gian-Marco Kern. Šių metų devizas – „Keičiame pasaulį“. Juk darydami gerus darbus, mes patys tampame geresni, turtingesni ir laimingesni“, – teigė J. Gulbinienė.
Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus savo ruožtu padėkojo Telšių moterų LIONS klubui už iniciatyvą steigiant multisensorinį kambarį Telšiuose. „Ačiū, kad jūs jaučiate, atliepiate tą poreikį, kurio iš tikrųjų reikia. Tikiu, kad šis multisensorinis kambarys Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centro specialistų rankose darys stebuklus“, – įsitikinęs T. Katkus.
Po sveikinimų ir padėkos žodžių gausos visi sugužėjo prie multisensorinio kambario, kurio prieigose buvo perkirpta simbolinė atidarymo juosta. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios prelatas Juozas Šiurys, pašventinęs multisensorinį kambarį, citavo mūsų tautos rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto žodžius, kad, darydami gera, mes patys tampame laimingi, bei palinkėjo sveikatos visiems vaikams.

Akmens masės plytelės