2024 metų brandos egzaminų bazinė mokykla – Telšių „Džiugo“ gimnazija

2024 metų brandos egzaminų bazinė mokykla – Telšių „Džiugo“ gimnazija (Sedos g. 29, Telšiuose, tel. 8 444 60234, el. paštas sekretore@dziugogimnazija.lt).
Bazinė mokykla priima eksternų (asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, pageidaujančių laikyti brandos egzaminus) prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
Prašymus laikyti 2024 m. brandos egzaminus eksternai gali teikti bazinės mokyklos direktoriui iki 2023 m. lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. (Telšių r. sav. inf.)