Vyriausybei neįvykdžius įsipareigojimų, bus skelbiamas mokytojų streikas

Lina Dijokienė.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) rugsėjo 4-ąją inicijavo Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo procedūrą, pateikdama 5 reikalavimus Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministerijai. Jų neįgyvendinus, profsąjunga ketina jungtis prie mokytojų streiko.

Justina Lukošienė

„Taip, streikuosime, jei šalies valdžia nevykdys savo įsipareigojimų, įtvirtintų Švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje, galiojančioje nuo 2017 m.“, – sakė LŠMPS Telšių r. susivienijimo (TRS) pirmininkė Lina Dijokienė, informuodama, jog Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) ir dar dvi organizacijos yra inicijavusios derybas dėl šalies švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimų ir papildymų.
Pasak jos, pagrindinis profesinių sąjungų veiklos būdas yra tarimasis, aktyvus socialinis dialogas, o to įrankis yra kolektyvinė sutartis, siekis ją pasirašyti bei, įvykus susitarimui, akylai kontroliuoti jos vykdymą. Tačiau jei susitarti nepavyks arba šalies politikai nesilaikys duotų įsipareigojimų, profesinei sąjungai teks savo narius bei kolegas pedagogus, nepriklausančius profesinei sąjungai, kviesti kraštutinėmis priemonėmis ginti savo teises ir priminti valdžiai, kad įgyvendinti susitarimus būtina. „Šiuo metu esame derybose su LR Vyriausybe, kuriai yra įteikti mūsų reikalavimai.
Vienas iš esminių reikalavimų – kad būtų vykdomas dar 2019 m. pasiektas susitarimas, jog 2024 m. rugsėjo 1 d. pedagogų vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU) būtų ne mažesnis kaip 130 proc. šalies VDU ir aukštųjų mokyklų dėstytojų – ne mažesnis kaip 150 proc. šalies VDU. Kiti reikalavimai skirti iš esmės pagerinti mokytojų darbo sąlygas: užtikrinti stabilų ikimokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo finansavimą per valstybės dotaciją; socialiai teisingiau pertvarkyti mokytojų etato struktūrą; mažinti mokinių skaičių klasėse/grupėse. Kaip minėjau, vyksta derybos dėl šių reikalavimų įgyvendinimo, tariamasi dėl jų įtvirtinimo Šakos kolektyvinėje sutartyje. Taip, kaip numato LR Darbo kodekso nuostatos ir LŠMPS Tarybos priimti sprendimai. Jei iki spalio 1 d. mes nesutarsime dėl savo iškeltų reikalavimų, spalio pirmą savaitę bus šaukiamas neeilinis LŠMPS Tarybos posėdis, kuriame spręsime, kokias protesto akcijas organizuosime, įskaitant ir streiko skelbimą“, – akcentavo L. Dijokienė.