Gyvenimo įgūdžių programa: ką būtina žinoti?

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Šiais mokslo metais mokyklose pradedamas palaipsniui įgyvendinti naujas dalykas – Gyvenimo įgūdžiai. Šių pamokų tikslas – padėti mokiniams ugdytis sveikam ir saugiam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Visgi Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) kelia daug aršių diskusijų ir sulaukia kritikos iš tėvų bei kai kurių politikų. Pasidomėjome Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Linos Leinartienės apie šios mokyklose diegiamos ugdymo programos turinį, ir kaip jai ruošiami Telšių rajono pedagogai.

Justina Lukošienė

Pasak L. Leinartienės, Gyvenimo įgūdžių programa siekiama padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui pasirengti gyvenimui, suteikti mokiniams galimybę įgyti žinių, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padės laiku atpažinti įvairius gyvenime kylančius iššūkius ir juos įveikti savarankiškai arba ieškant, suteikiant pagalbą ir pasiruošti visaverčiam gyvenimui. Nuosekliai dėstomas Programos turinys skatins pažinti save ir kitus, išmokti naudotis įrankiais, kurie padės plėtoti savo asmenines galias, siekti ir pasiekti asmeninius, akademinius tikslus, veikiant privačiame ir bendruomeniniame gyvenime. „Programa padės mokiniams: pažinti savo emocijas, jas valdyti, įveikti sudėtingas gyvenimo situacijas, išvengiant neigiamų santykiams, tikslų siekiui ir sveikatai padarinių; ugdytis jautrumą ir empatiškumą kitiems, kurti ir plėtoti santykius, išmokti dirbti ir bendradarbiauti įvairiose grupėse; mokytis analizuoti įvairias situacijas, vertinti pasekmes, priimti atsakingus sprendimus ir už juos prisiimti atsakomybę; atpažinti sveikatai ir gyvybei pavojingas ir nepavojingas situacijas, įgyti žinių, kaip jose elgtis, išmokti saugoti savo ir kitų sveikatą; mokytis atpažinti, tyrinėti ir tenkinti asmens, mokyklos, bendruomenės, šalies, pasaulio gerovės poreikius ir problemas“, − vardijo Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, akcentuodama, kad Gyvenimo įgūdžių programa kiekvienoje klasėje apima šias temines sritis: socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, lytiškumo ugdymas, sveikatos ugdymas, pirmoji pagalba, žmogaus sauga. Programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys: „Savęs pažinimas, kėlimas ir siekimas asmeninių tobulėjimo tikslų“, „Tarpusavio santykių kūrimas ir mokymasis bendradarbiauti“, „Atsakingas elgesys ir pasekmių įvertinimas“, „Asmens, bendruomenės gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas“. „Pamokose įgūdžiai ir gebėjimai bus ugdomi palaipsniui, kasmet kartojant, kiekvienam įgūdžiui ar gebėjimui mokytis ir tobulinti pridedant po vieną plėtojantį, įgūdį įtvirtinantį žingsnį ar skirtingą kontekstą“, − akcentavo L. Leinartienė.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. gyvenimo įgūdžių programa įgyvendinama nelyginėse klasėse (1, 3, 5, 7, 9, IG): 1 ir 3 klasėse, integruojant GĮP turinį į kitus mokomuosius dalykus; 5 ir 7 klasėse – skiriama po 1 savaitinę valandą; 9 / IG klasėje skiriama po 1 valandą per dvi savaites. Nuo 2024 m. GĮP bus įgyvendinama visose klasėse.
Paklausus, kaip Telšių rajono pedagogai yra ruošiami šiai diegiamai ugdymo programai, vedėja pabrėžė, jog nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. GĮP mokytojais ir mokytojomis gali dirbti asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją (t. y. bet kurio dalyko mokytojai), o nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. GĮP mokytojais ir mokytojomis gali dirbti asmenys, baigę šiai programai įgyvendinti skirtas nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas (ne trumpesnes kaip 250 val.). „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko kokybei yra svarbi mokytojų kvalifikacija. Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino nacionalinę programą „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija pakvietė mokytojus dalyvauti pagal šią programą nemokamuose mokymuose. Nuo 2023 m. spalio mėnesio mokymuose dalyvaus visi rajono mokytojai, dėstantys gyvenimo įgūdžius 5-10 (II gimnazijos) klasėse“, − informavo L. Leinartienė.
Nors mokinių tėvai, kai kurie politikai ir netgi patys pedagogai skeptiškai vertina šio dalyko įtraukimą į programą, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja skuba nuraminti, sakydama, kad Gyvenimo įgūdžių bendroji programa palaipsniui keičia nuo 2016 m. galiojusią Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą bei žmogaus saugos programą. „Tad Gyvenimo įgūdžių programa nėra visiškai naujas dalykas. Manau, kad programa buvo rengiama, atsižvelgiant į nuolat kintančias gyvenimo realijas, naujus socialinius iššūkius, pavojus, su kuriais šiandien tenka visiems susidurti. Mes turime paruošti vaikus gyvenimui: išmokyti juos reikšti jausmus, rūpintis savo ir kitų sveikata, mokyti pažinti pavojus ir kaip nuo jų apsisaugoti bei perduoti kitą svarbią gyvenimišką patirtį“, − teigė L. Leinartienė.

5 Komentarai

  1. akimai ir kitoms: neturiu laiko čia aiškinti, nes to abejoju jūsų pajėgumų suprasti. Bet jei nuoširdžiai domites, rekomenduoju linos dudaites kralikienes straipsnį laikmetis lt

Komentarai nepriimami.