Mokytojams – grašiai, Tarybos nariams – šimtai tūkstančių

Kartais noras pasigirti gali atrodyti juokingai. Net apverktinai. Štai Savivaldybė savo „feisbuke“ labai garsiai pasigyrė „Kas dieną – po naujieną!“ Manytume, šį kartą derėjo kukliai patylėti.
Savivaldybė savo „feisbuke“ rašė esą mokytojų rinkiniams įsigyti skirta 16 tūkst. 477 eurai. Taip pat kiekvienam pedagogui kas mėnesį skiriama (10 mėnesių) po 6,43 euro kanceliarinėms ar kitoms darbo priemonėms įsigyti. Todėl Savivaldybė pučiasi: „Taigi nuo šių mokslo metų bendra mokytojui skiriamo krepšelio suma sudaro 89,3 euro“.
Tik pagalvokit – kokia dosni ir kaip mokytojais rūpinasi Savivaldybė! Per metus mokytojai kas mėnesį gaus net po 89,3 euro ir tai Savivaldybei kainuos net 16 tūkst. 477 eurus! Žinoma, su tuo „net“ ironizuojame. Ši istorija verta karčios ironijos.
Prisiminkime, kad praėjusią kadenciją kiekvienas Savivaldybės Tarybos narys „kanceliarinėms išlaidoms“ arba „Tarybos nario veiklai vykdyti“ gaudavo, atrodo, po 280 eurų. Ir dar po 50 eurų „algos“. Šios „kanceliarinės išlaidos“ dažniausiai pavirsdavo ne popieriumi, rašikliais, o degalais. Suprantama, retas kuris Tarybos narys „lankė rinkėjus“. Važinėjosi savais reikalais už mūsų visų pinigų. Ir tai rajonui per metus kainavo ne keliolika tūkstančių eurų, kuriuos dabar ketinama pabarstyti mokytojams, o šimtus tūkstančių.
Priminsime, kad Savivaldybės tarybos dauguma narių praėjusią kadenciją nepagailėjo bemaž milijono eurų privačioms turtingų ūkininkų žemėms melioruoti. Entuziastingai dauguma Tarybos narių balsavo už tai, kad Telšių parapijos namams su penkių kambarių butu klebonui būtų skirta „tik“ 200 tūkst. eurų.
O štai mokytojų atžvilgiu ėmė ir prasiveržė neįtikėtinas „dosnumas“ – per metus kažkokiems „rinkiniams“ šimtams mokytojų bus skiriama „net“ 16 tūkst. 477 eurų.
Primename, kad dabartinės kadencijos Savivaldybės tarybos nariai gauna maždaug po 600 eurų „į rankas“ kas mėnesį. „Kukli“ suma palyginti su bendra mokytojui skiriamo krepšelio suma – „net“ 89,3 euro.