Savivaldybės administracija pralaimėjo bylą „Besmegeniams“

Savivaldybės administracija ne tik liko prie suskilusios geldos, bet dar turėjo ir sumokėti už neteisėtus norus.

Šaulių apygardos teisme Savivaldybės administracijai nepasisekė – ji rugsėjo 26 dieną pralaimėjo bylą „Besmegeniams“. Ne, čia nėra jokios ironijos: „Besmegeniai“ – toks uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas. Bylinėjimasis su šia bendrove Savivaldybei kainavo kelis tūkstančius eurų.

Alvydas Ivoncius

Įžvelgė neteisybę ir kreipėsi į teismą
Savivaldybės administracija gegužės 21 dieną paskelbė, kad atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Telšių miesto vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo ir eksploatavimo (vaizdo duomenų perdavimo, įrangos techninės priežiūros bei aptarnavimo) paslaugos“. Pats viešojo pirkimo konkurso pavadinimas nurodo, kokius darbus laimėtojas turėjo atlikti.
Susipažinusi su konkurso sąlygomis, UAB „Besmegeniai“ šių metų gegužės 31 dieną pateikė Savivaldybės administracijai dėl jų pretenziją.

Bendrovė įžvelgė, kad dalis šių sąlygų pažeidžia skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus; nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją; nėra pakankamai aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos.
Savivaldybės administracija „Besmegenių“ pretenziją atmetė. Bendrovei neliko nieko kito, kaip kreiptis į teismą. Ieškinyje bendrovė nurodė bene dešimt pozicijų, kuriomis Savivaldybės administracija pažeidė viešųjų pirkimų teisės normas.

Sukūrė perteklinius reikalavimus
Šiaulių apygardos teismas daugumą UAB „Besmegeniai“ pretenzijų dėl viešojo pirkimo konkurso pripažino nepagrįstomis. Vis tik kai kurios pretenzijos buvo teisėtos, įrodančios, kad Savivaldybės administracija ne visais atžvilgiais tinkamai parengė konkurso sąlygas, išvengdama tiekėjų diskriminavimo. Savivaldybės administracija netinkamai taikė kai kurias Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos nuostatas – sukūrė perteklinius reikalavimus, kurie riboja konkurenciją. O dažnai pertekliniai reikalavimai dvelkia noru konkurso sąlygas padaryti kam nors palankias.
Savivaldybės sąlygose įrašytas reikalavimas buvo susijęs su konkurso dalyvių anksčiau atliktais darbais, jų sumomis, sutarčių kiekiais. Ir čia Savivaldybės administracija, kaip nusprendė teismas ir Viešųjų pirkimų tarnyba, perlenkė lazdą.
Lygiai taip pat lazda buvo perlenkta ir dėl reikalavimų vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai. Savivaldybės administracija konkurso sąlygose reikalavo, kad būtų galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. Tačiau Savivaldybės administracija nenurodė, kokie papildomi kamerų kiekiai galėtų būti. UAB „Besmegeniai“ manymu, toks nekonkretumas, kai nenurodomi tikslesni kamerų ir paslaugų kiekiai, sukelia neaiškumą, neleidžia tiekėjams objektyviai įvertinti, kokį pasiūlymą turi pateikti.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 85)