Rezultatai: statybų leidimas – panaikintas, valdininkė – nubausta

Rašėme, kad Mažosios parapijos namai statomi negavus statybų leidimo. Tačiau, pasirodo, Savivaldybės administracijoje būdavo įmanoma gauti net ir neteisėtą statybų leidimą. Tokios išvados priėjo Regionų apygardos teismo Šiaulių rūmai, o neteisėtą statybų leidimą išdavusi Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja buvo nubausta griežtu papeikimu.

Alvydas Ivoncius

Pažeidimą nustatė Statybos inspekcija
2023 metų kovo mėnesį rašėme, kad Savivaldybės administracija galimai neteisėtai išdavė statybų leidimą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tuomet pranešė esą pilietiškas asmuo informavo apie tai, kad vandens pakrančių apsaugos juostoje planuojamos statybos gali būti neteisėtos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pareigūnai nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracija neteisėtai išdavė statybas leidžiantį dokumentą (SLD) statyti tris poilsio paskirties pastatus prie pat Masčio ežero, sklype Išdegos Pušies gatvėje, Telšiuose.
Nustačiusi, kad anksčiau minėtu adresu Telšių rajono savivaldybės administracija yra išdavusi SLD, Statybos inspekcija patikrino išduoto dokumento teisėtumą, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi sąlygas.
Išdegos Pušies gatvė yra rytinėje Masčio pusėje, prie pat ežero, tarp jo ir Paežerės kaimo.
Atlikus tyrimą, nustatyta, kad pagal išduotą SLD neleistinose vietose, pažeidžiant detaliojo plano sprendinius, suprojektuoti trys pirmos grupės nesudėtingos kategorijos poilsio paskirties pastatai, nors projekto „Poilsio paskirties pastato, adr. Išdegos Pušies g., Telšių m., naujos statybos projektas“ sprendiniais žemės sklype suprojektuotų pastatų vietoje statybų zona detaliajame plane nėra pažymėta.
Taip pat nustatyta, kad suprojektuotų pastatų paskirtis neatitinka detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodytos galimos statinių paskirties. Tai reiškia, kad SLD išduotas pastatams, kurie pagal parengtame projekte nurodytą naudojimo paskirtį nėra skirti infrastruktūros aptarnavimui.
Be to, pagal detaliojo plano sprendinius, sklype numatytas servitutas buvo pakeistas statinio projekto brėžinyje nurodant servituto dalį kitoje vietoje. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostatomis, servituto korekcijos turi būti atliekamos ne statinio projektu, o teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.14)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.