Gedrimų savarankiško gyvenimo namų nuoma: į paviršių išplaukė įtartinos aplinkybės

Pagal Tarybos sprendimą buvo galima išnuomoti tik pastatus. Po nuomos konkurso atsitokėjo neva „apsižioplinę“ valdininkai ir pasiūlė neatlygintinai nuomininkui perduoti visą kitą turtą. Gedrimų savarankiško gyvenimo namų „Facebook“ paskyros nuotrauka.

Gruodžio mėnesį Savivaldybės taryba, daugiausia – valdančiųjų balsais, priėmė sprendimą išnuomoti Gedrimų savarankiško gyvenimo namus vos už pusę tūkstančio eurų per mėnesį. Posėdyje aiškinta neva tie namai Savivaldybei labai nuostolingi, bet kažkodėl gali tapti naudingi juos išsinuomoti nusiteikusiam verslininkui. Ir štai pagaliau Gedrimų savarankiško gyvenimo namai išnuomoti.

Alvydas Ivoncius

Nusprendė išnuomoti kartu su seneliais
Telšių senelių globos namų internetinėje svetainėje buvo rašoma, kam reikalingi Gedrimų savarankiško gyvenimo namai.
Ilgalaikė socialinė priežiūra ir globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui Senelių namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Teikimo trukmė – neterminuota.
Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui Senelių namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra − „atokvėpio“ paslaugos. Trumpalaikės socialinės globos teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per metus. Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Teikimo trukmė – nuo 3 iki 8 valandų per dieną 5 dienas per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio). Tiesa, ši paslauga buvo iškelta į Telšių rajono senelių globos namų Telšių dienos centrą.
Gedrimų savarankiško gyvenimo namai, kaip Telšių senelių globos namų padalinys, buvo įsteigti 2011 metais rekonstruotame pastate. Pastato rekonstrukcijai buvo skirta Europos Sąjungos parama.
Gedrimų savarankiško gyvenimo namai iš esmės yra senelių globos namai.

Valdininkai veikė kaip agitatoriai
Išnuomojant šiuos namus, Savivaldybės tarybos sprendime nustatyta sąlyga, kad nuomininkas privalės teikti „viešąsias akredituotas socialines paslaugas – savarankiško gyvenimo namų paslaugas, pirmumo teise teikiant Telšių rajono gyventojams pagal faktinį paslaugų poreikį ir eiliškumą; socialines paslaugas – trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą“.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus rašte buvo aiškinama esą nuomos tikslas yra neva sutaupyti 10-30 procentų išlaidų, skirtų iš biudžeto tiems namams, ir „skatinti verslumą“ rajone.
Rašte teigiama, kad Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose yra 16 etatų, o 30 „paslaugų gavėjų“ tereikia 6-8 etatų. Tačiau Tarybos posėdyje jau aiškinta, kad ten tėra 11 etatų. Taip pat nepaaiškinta, o kodėl atsirado tų perteklinių etatų?
Skyriaus rašte teigiama, kad šiemet senyvo amžiaus žmonių išlaikymo Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose patvirtinta kaina yra 471 euras, tačiau neva pagal faktinį biudžetą vienam asmeniui kaina sudarė 822 eurus. Jei 2024 metams būtų patvirtinta vidutinė paslaugos kaina vienam asmeniui 476 eurai, tai iš Savivaldybės biudžeto reikėtų per metus skirti beveik 150 tūkst. eurų.
Be to, pagal Telšių rajono senelių globos namų pateiktus duomenis, 2024-2025 metais pastatui remontuoti reikėtų skirti 64 tūkst. eurų. Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus rašte sakoma, kad pastatas šildomas kietuoju kuru, todėl reikia išlaikyti 3 kūrikus, kurie Savivaldybei per metus kainuoja 23 tūkst. eurų. Neva yra bėdų dėl maisto gaminimo. Maistas gaminamas Telšiuose, Senelių globos namuose, tad reikia patiekalus vežti į Gedrimus. O Telšių rajono senelių globos namuose virtuvė ir taip per maža.
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius savo rašte įtikinėjo esą išnuomojus Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, per metus mažiausiai būtų sutaupoma 25 tūkst. eurų, neskaitant būsimų išlaidų pastatui remontuoti. Tiesa, tektų atleisti 16 darbuotojų ir jiems išmokėti apie 30 tūkst. eurų išeitinių kompensacijų.
Skyriaus rašte teigiama esą šiemet reikės iš biudžeto Gedrimų savarankiško gyvenimo namams skirti 174 tūkst. eurų, o išnuomojus, tektų per metus už senelių išlaikymą privatininkui sumokėti 149 tūkst. eurų. Aišku, jei vieno asmens įkainis liktų toks pat.

Išsinuomojo prekybininkai traktorių dalimis
Kaip matome, valdininkai „paišė“ ne kokį vaizdelį, kad Gedrimų savarankiško gyvenimo namai Savivaldybės tarybos nariams atrodytų tarsi našta rajonui. Esą todėl reikia atsikratyti tos naštos.
Vis dėlto lieka neatsakyta į klausimą: kodėl tai, kas Savivaldybei našta, privatininkui taps sparnais naudai gauti? Toks valdininkų įtikinėjimas išnuomoti Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, manytume, yra tarsi patvirtinimas, kad Savivaldybės administracija efektyviai nesugeba nei valdyti valdiško turto, nei organizuoti kokios nors, net socialinės, veiklos.
Kaip mums pranešė Savivaldybės administracija, įvykusiame Gedrimų savarankiško gyvenimo namų nuomos konkurse dalyvavo trys pretendentai. Deja, nors ir prašėme, Savivaldybės administracija nesiteikė įvardinti visų trijų pretendentų.
Savivaldybės administracija pranešė: „Dalyvavo 2 juridiniai ir 1 fizinis asmuo. Laimėjo UAB „Agrogilė“, pasiūliusi didžiausią nuompinigių dydį – 2 577 Eur/mėn. Nuomos sutartis su UAB „Agrogilė“ pasirašyta š.m. vasario 12 d.“.
Pasidomėjome, kas toji „Agrogilė“. Savo internetinėje svetainėje ši bendrovė skelbiasi prekiaujanti traktorių, kombainų dalimis, gyvulininkystės prekėmis, virvėmis, grandinėmis ir trosais, dažais ir kitokiomis ūkinėmis prekėmis. Tokia veikla, sakytume, nė iš tolo nesusijusi su socialinių paslaugų teikimu. Pagal „Rekvizitai.Lt“ duomenis, įmonėje dirbo tik du darbuotojai.
Nors Savivaldybės administracija ir nepranešė, mūsų šaltiniai teigia esą ir kiti konkurso dalyviai susiję su ūkinėmis, o ne socialinėmis veiklomis.

Lengva ranka perduoda visą turtą – neatlygintinai
Savivaldybės taryba leido išnuomoti tik Gedrimų savarankiško gyvenimo namų pastatus. Dėl jų ir konkursas skelbtas. Tačiau štai jau pasirašius sutartį, vasario mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžiui teikiamas sprendimo projektas nuomininkui panaudos būdu dešimčiai metų perduoti visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą: lovas, stalus, mini virtuvėles, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir visa kita, kas reikalinga kasdienei veiklai. Tik to dar negana: pasiūlyta perduoti automobilį, nešiojamuosius kompiuterius, benzininį pjūklą, televizorius, „namų kiną“, žoliapjovę, sniego valytuvą ir panašius reikmenis.
Taigi nuomininkas „pasiima“ Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, kaip sakoma, „ant gatavo“: nereikia nieko pirktis. Kas tai? Žioplumo pasekmė ar nuomos „taktika“? Taryba leido išnuomoti tik pastatus, be jokio kito turto perdavimo. Pastatai ir buvo nuomojami. Jei būtų buvusi skelbiama nuoma su kitu turtu, tai gal konkurse būtų dalyvavę daugiau dalyvių? Gal ne vienas pagalvojo: neverta, juk tiek daug visko reikės prisipirkti. Galime manyti, kad praėjusių metų gruodžio mėnesio Tarybos sprendime apie turto perdavimą nuomininkui neužsiminta dėl valdininkų žioplumo, bet galime manyti, kad tai daryta tyčia – juk gali siūlyti didesnę kainą, žinodamas, kad viską paskui gausi dykai. O po dešimties panaudos metų kažin kas iš to turto beliks – greičiausiai, vien griuvenos. Taigi nuomininkas neatlygintinai dešimt metų naudosis dideliu Savivaldybės turtu.
Prisiminkime, kad valdininkai įrodinėjo esą pastatus reikia remontuoti, o išnuomojus neva šis rūpestis nukristų. Pasirodo, valdininkų (arba už jų stovinčių politikų) įtikinėjimais neverta pasikliauti. Štai rajono šių metų biudžete buvo numatytas Gedrimų savarankiško gyvenimo namų pastato hidroizoliavimas, nuogrindos remontas, lietaus nuo stogo „nuvedimas“. Kaip čia dabar? Juk aiškino esą nebereikės remontui pinigų išleisti… Pristatant frakcijoms biudžetą, šią aplinkybę pastebėjo Algirdas Bacevičius. Gedrimų savarankiško gyvenimo namų remontas vėlesnėje biudžeto projekto versijoje pradingo, bet tai nereiškia, kad nėra paslėptas kurioje nors kitoje išlaidų „eilutėje“ po kokiu nors aptakiu įvardijimu.

 

3 Komentarai

  1. Gerai „prasisuko”: pastatai sutvarkyti, personalas ir seneliai – vietoje, tik „kapeikas” susimoki už nuomą ir gauni dešimtis tūkstančių pelno per mėnesį…
    Šaunuoliai, kas sugeba!

  2. Ta „agrogile” nežinoma, tačiau galimai už jos stovi pakankami žinomi (-os) personos, kurios susijusios su socialiniu verslu. Jos ir pasirūpino šia privatizacija.

  3. Gal panašiai ceremonijai pastatytas ir Rambyno gatvėje esančių Senelių namų Dienos centras?Pastatas aukščiausio lygio modernizacijų, antras aukštas dar net nepriduotas,”rūpestingojo” Mero dėka, o pirmame aukšte vienas du-klientai!!!Atvykus ir norint ten patekti, prasideda siuntinėjimai nuo Katkošiaus pas Lendrošiaus ir noras gauti paslaugą atšoka.Kada bus GANA???

Komentarai nepriimami.