Parapijos namų statyba: vieni – apie ratus, kiti – apie batus, o kunigai – ramiai meluoja

1804 metų Telšių plano fragmentas. Matome 136 numeriu pažymėtą parapijos bažnyčią, už jos į šiaurę 137 numeriu pažymėta klebonija. Nuo jos į vakarus, link dabartinės Daukanto gatvės, 135 numeriu pažymėta špitolė.

Rašėme, kad Telšių šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos namai pradėti statyti šiurkščiai pažeidžiant statybas reglamentuojančius teisės aktus. Statyba pradėta nesuderinus projekto nė su viena tai turinčia daryti institucija, net Kultūros paveldo vertybių departamentu. Diskusijos dėl šios statybos persimetė į „Facebook“, o prie temos tenka grįžti, kadangi bandoma pokalbiuose aiškinti esą „laikraštis apšmeižė“, „visi dokumentai buvo tvarkoje“.

Alvydas Ivoncius

„Geri darbai“ neatleidžia nuo pareigos laikytis įstatymų
Po mūsų straipsnio parapijos namų statybą savo paskyroje „feisbuke“ nutarė įvertinti Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Jis priminė, kad statoma negavus statybos leidimo, parapijos namai dygsta buvusiose kapinėse, įvardijo pastatą kotedžu, suabejojo tikinčiųjų skaičiumi parapijoje ir panašiai.
A.Bacevičiaus vaizdo įrašas „feisbuke“ sukėlė patiktukų, dalijimosi ir komentarų audrą. Vėliau „feisbuko“ paskyroje „Meška TV“ parodytas kitas reportažas. Jame A.Bacevičiaus teiginius komentavo bažnyčios kunigai, parapijietės ir Savivaldybės tarybos narė Jolanta Rupeikienė.
Deja, daugumai abiejų vaizdo įrašų komentatorių būdingas polinkis nutolti nuo temos esmės. Vieni ėmė piktintis A.Bacevičiumi, neva ko jis čia prikibo, ko jam užkliūva parapijos namai, įrodinėjo, kad tie parapijos namai labai reikalingi, gyrė kleboną Juozą Šiurį. Kiti negailestingai „vanojo“ kunigus, net prikišdavo jiems godumą. Visgi šios temos pagrindas labai paprastas: ar statyba pradėta laikantis teisės aktų? O visi kiti nuo šios temos nuslystantys komentarai labiau išreiškia emocines reakcijas nei ką papildo ar paneigia.
Statybą leidžiantys dokumentai būtinai turi būti skelbiami „Infostatyboje“. Joje yra paskelbtas prašymas išduoti parapijos namų projektavimo sąlygas. Prašymas įregistruotas 2022 metų lapkričio 16 dieną. Prašymo registracijos kortelėje rašoma: „Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė) X: 6206852 Y: 391221“. Taigi statyba pradėta rūpintis, kai žemė dar buvo valstybinė. Regis, tik pernai sklypą parapija įsiteisino savo vardu. Tačiau žemės nuosavybės forma ar geri klebono darbai neatleidžia, ką nors statant, nuo pareigos laikytis teisės aktų ir nuo atsakomybės dėl jų pažeidimo.

Vikaras nepatylėjo ir kaip tiesą pateikė melą
„Meška TV“ reportaže bažnyčios vikaras Egidijus Kumža pareiškė esą, kaip moko popiežius, reikia patylėti, o tiesa paskui išaiškės. Vikaras nepatylėjo ir pareiškė, kad „tie leidimai yra“, neva antraip Savivaldybės taryba nebūtų skyrusi pinigų statybai. Pinigų numatymas biudžete ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas niekuo nesusiję, to, matyt, nežinojo vikaras. Gali būti vien sumanymas ir prašymas skirti pinigų. Bet, prisimenant vikaro cituotą popiežiaus paaiškinimą, tiesa išaiškėjo tame pačiame reportaže. Klebonas Juozas Šiurys teigė, kad neva lygiagrečiai buvo statoma ir tvarkomi dokumentai, nors vikaras sumelavo, kad „tie leidimai yra“. Nei pernai, nei iki vasario 23 dienos pastato projektas Savivaldybės administracijoje nebuvo suderintas, suprantama, nebuvo išduotas ir statybos leidimas. Visa, kas tuo metu teisiškai buvo atlikta, tai tik įregistruotas prašymas išduoti projektavimo sąlygas. Vasario 22 dieną Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo Simono Bagdono paklausėme, ar projektas suderintas? Vedėjas atsakė, kad projekto dar negavo.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.16)

2 Komentarai

  1. Tegul stato, bendruomenei reikia patalpų. Aišku, gal reikėjo kitoj gatvės pusėj, bet yra kaip yra. Tegul stato. Te užbaigia. Tik antram aukšte 5 kambariai tebūna ne kunigui, o bendruomenes veiklai. Kunigai gali ir kitur gyventi. Nereik prabangos nei pompastikos.

  2. Nugriauti reikia, nes tai nesantaikos rūmai, negarbingai sumanyti dviejų Telšių garbės piliečių netinkamoje vietoje ir netinkamu laiku. Reikia naujo titulo Gėdos piliečiai ir tai būtų pirmieji kandidatai.

Komentarai nepriimami.