Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – Povilui Šverebui

Ilonos Šilenkovos nuotr.

Panevėžio kultūros centre Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, apdovanojo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytoją, istoriką Povilą Šverebą ir kitus laureatus.

Medalis, kaip paskatinimas, skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Renginio metu pagerbta 16 šalies mokslininkų, visuomenininkų, kūrėjų. Šių metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalius „Tarnaukite Lietuvai“ įteikė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Panevėžio savivaldybės Kultūros ir meno komiteto pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė.
Sveikinimo žodį tarė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas Antanas A. Jonynas. Laureatus pristatė aktorius Albinas Kėleris.
Povilas Šverebas – istorikas, kultūrininkas, visuomenininkas, pedagogas, švietėjas, tyrinėjantis Žemaitijos kultūros ir istorijos paveldą bei dokumentais pagrindęs tikslią Dionizo Poškos gimimo datą bei faktą, kad brolių Narutavičių gimtinė – Telšiai, aprašęs Žemaitijos bažnyčių varpus, sakralinės architektūros ir dailės paminklus. Povilas savo atradimais mielai dalijasi su visuomene skaitydamas paskaitas, rengdamas konferencijas, knygų pristatymus, ekspedicijas, jaunimui – viktorinas. Žemaitijos kultūros istorijos tyrimų tema yra paskelbęs daugiau nei 350 publikacijų! Jis – kuklus ir kruopštus eruditas, sekantis Simono Daukanto pėdomis.
Aktyvus, mokslinę veiklą stiprinantis Akademijos bendruomenės narys savo sukauptą patirtį perduoda studentams, didelį dėmesį skirdamas paveldo pažinimui ir jo natūriniams tyrimams. VDA Telšių fakulteto dėstytojas yra jungianti asmenybė, todėl bendradarbiauti ir publikuoti leidiniuose pavyksta prisikviesti įvairių sričių, skirtingų aukštųjų mokyklų ir institutų mokslininkus bei tyrėjus. Apie išskirtinio įvertinimo nusipelniusį dėstytoją VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys pabrėžė, kad Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“ atliepia VDA Telšių fakulteto dėstytojo P. Šverebo užsidegimą savanoriškai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti bei įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.
Su garbingu apdovanojimu Panevėžyje vykusioje ceremonijoje P. Šverebą sveikino VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys, Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Monika Domarkienė, žmona Liepa Griciūtė-Šverebienė ir dukrytė Simutė.
Muzikiniais akordais ir Lietuvą puošiančiomis dainomis į dailų rūbą įvilko Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“ ir solistai Edmundas Seilius bei Kristina Zmailaitė.