Seminaras „Kultūros paveldo objektų finansavimas, kompensavimas ir sklaida“

Telšių rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje įvyko Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyriaus bei Telšių rajono savivaldybės organizuotas seminaras „Kultūros paveldo objektų finansavimas, kompensavimas ir sklaida“.
Seminaro metu pranešimus skaitė Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, Departamento Kultūros paveldo programų skyriaus specialistė Agnė Ropytė, Departamento Kultūros paveldo programų skyriaus vedėja Rasita Ankudavičienė, Departamento Kultūros paveldo programų skyriaus patarėja Indrė Baliulytė bei Departamento Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Jagminaitė-Markevičienė.
Seminarą vainikavo dalyvių ekskursija Telšių senamiestyje „Iš mažos Telšės dideli Telšiai“ (gidas Departamento Telšių-Tauragės vyr. specialistas Julius Tamošauskas).
Pasveikinusi seminaro dalyvius, susirinkusius Žemaitijos sostinėje, pranešimą apie Senamiesčių ir istorinių miestelių Telšių rajone dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų atgaivinimo programą pristatė Telšių rajono savivaldybės vicemerė A. Jakavičiutė-Miliauskienė.
Anot vicemerės, Telšių senamiestyje daugelio pastatų ir jo teritorijos būklė sparčiai blogėja. Ypač statinių situacija bloga iš kiemų pusės. „Statinių pagrindiniai trūkumai – tai langų ir durų pakeitimo darbai, atlikti nesilaikant autentiškumo (formos, skaidymo, medžiagiškumo). Taip pat daugumos pastatų cokolis sutrūkinėjęs, fragmentiškai ištrupėjęs, dažnu atveju paveiktas drėgmės, apaugęs samanomis ar kitais biopažeidėjais. Didžioji dalis balkonų blogos būklės, o tai gali tapti didelių nuostolių ir net nelaimingų atsitikimų priežastimi, – vardino trūkumus A. Jakavičiutė-Miliauskienė. – Medinių statinių būklė dažnu atveju patenkinama-bloga, stogų būklė iš dalies gera, bet yra tokių pastatų, kurių stogai neapsaugo fasado ir kitų vertingųjų elementų, todėl reikalinga tvarkyba bei lietaus nuotekų sistemų atnaujinimo darbai.“
Vertindama senamiesčio teritorijos būklę, vicemerė pabrėžė, jog teritorijose gausu vizualinių taršos šaltinių, taip pat silikatinių plytų pastatų, kurie yra nenaudojami ir dažnu atveju avarinės būklės, todėl darko senamiesčio bendrą vaizdą.
Vicemerės teigimu, susidarius tokiai situacijai, 2021 metais buvo inicijuota Telšių rajono savivaldybės paveldotvarkos programa, kuri suteikia galimybę valdytojams teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti. Programos tikslas – senamiesčių ir istorinių miestelių Telšių rajone (Telšių senamiestyje, Tryškių miestelio istorinėje dalyje, Luokės senojo miesto, Varnių senojo miesto vietose) atgaivinimo programa siekiama užkirsti kelią kultūros paveldo objektų sunykimui, gerinti senamiesčių ir istorinių miestelių estetinį vaizdą, gyvenimo kokybę ir aplinką, taip prisidėti prie patrauklios investicijoms rajono aplinkos kūrimo, turizmo ir tai daryti tinkamai – laikantis teisės aktų reglamentų.
Paveldotvarkos programoje gali dalyvauti nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai – pavieniai asmenys, įmonės ar objekto bendrasavininkiai, tarpusavyje nusprendę atsinaujinti jiems priklausantį turtą (pastatus, esančius saugomuose kultūros paveldo teritorijose).
Šiai programai įgyvendinti 2022 m. Savivaldybės biudžete buvo numatyta 20 tūkst. Eur. Dalinis finansavimas buvo skirtas dviem objektams: pastato, esančio Respublikos g. 71, Telšiuose, fasadų tvarkybos darbų medžiagų įsigijimo kompensavimui – 1 808 Eur bei pastato Respublikos g. 41 medinių langų keitimo darbams – buvo pakeisti 3 langai, suvienodinti su jau esamais, išlaikant medžiagiškumą – 1 728 Eur.
2023 m. Savivaldybės biudžete programai buvo numatyta 66 tūkst. Eur. Dalinis finansavimas buvo skirtas dviem objektams: pastato, esančio Kęstučio g. 21 A, Telšiuose, stogo ir fasado remonto darbų dalinėms išlaidoms apmokėti – 16 325,64 Eur ir pastato, esančio Turgaus a. 8, stogo ir fasado remonto darbų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms kompensuoti – 4 336,22 Eur.
2024 m. Telšių rajono savivaldybės biudžete programai yra numatyta skirti 115 tūkst. 700 Eur.
„Saugant paveldą, visgi svarbiausia yra visuomenės indėlis – savo gyvenamosios aplinkos puoselėjimas, kasdienė priežiūra, – teigė Telšių rajono savivaldybės vicemerė A. Jakavičiutė-Miliauskienė. – Didėjant valdytojų sąmoningumui bei atsakomybei už paveldo objektų vertingųjų savybių išsaugojimą, tikėtina, kad bendromis pastangomis palaipsniui atkursime, išsaugosime rajonui reikšmingiausius statinius, viešosios infrastruktūros gerinimas prisidės prie teigiamos įtakos investiciniam klimatui, padidės investicijos bei komercinė veikla, atsiras naujų darbo vietų ir kt.“.
Taip pat seminaro metu pristatyta informacija apie Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos pokyčius, Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimą, Privačios nuosavybės-prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkomųjų darbų išlaidų kompensavimą ir kt.