Ubiškėje – stendai kaimų praeičiai atminti

Seniūno Antano Jokubauskio iniciatyva pastatytas stendas Ubiškės ir aplinkinių kaimų praeičiai atskleisti.

Ubiškėje atsirado dar keli objektai, skirti miestelio ir aplinkinių kaimų praeičiai atminti. Pačiam miestelio centre pastatyti du stendai.
Jiems tekstus parašė ir iliustracijas parinko Ubiškės ir aplinkinių kaimų istoriją tyrinėjantis „Kalvotosios Žemaitijos“ žurnalistas Alvydas Ivoncius. Jis padėkojo šios prasmingos iniciatyvos sumanytojui ir įgyvendintojui Tryškių seniūnui Antanui Jokubauskiui. „Telšių rajone, o ir Lietuvoje, nedaug tėra seniūnų, kuriems rūpėtų istorinės atminties išsaugojimas“, – sakė A.Ivoncius. Jis pabrėžė, kad stenduose atskleidžiama tik dalis žinomos Ubiškės kaimų praeities, stengiantis pateikti svarbiausius jų raidos, pirmųjų paminėjimų istoriniuose šaltiniuose faktus.
Vienas, mažesnis, stendas pastatytas prie paminklo išnykusiems kaimams atminti. Šiame stende pateikiamos trumpos žinios apie šiuos kaimus.
Didysis stendas skirtas ir išnykusiems, ir gyvuojantiems kaimams: Badaukiams, Dūseikiams, Draudzikams, Kiršiams, Kryžių kalnui, Lapkalniui, Levenčiams, Liauzginams, Pateklėnų laukui, Pateklėnams, Pervainiams, Sviraičiams, Tauragio (Buišų) piliakalniui, Visginiams.
Stende taip pat pateikiama informacija apie Ubiškės bažnyčią, knygnešius, mokyklą.
Paminklas išnykusiems ir nykstantiems kaimams taip pat sukurtas ir pastatytas Tryškių seniūno A.Jokubauskio iniciatyva, panaudojant seniūnijai skirtas vėjo jėgainių parko lėšas. Seniūnas pasirūpino, kad šalia būtų pastatyta lauko estrada. Šioje vietoje dažnai švenčiamos Joninės, yra įrengta aikštelė buvusios špitolės, o vėliau kolūkio kontoros ir kultūros namų vietoje.
Pasak A.Jokubauskio, seniūnijose svarbu ne vien ūkiniai darbai, o ir platesnė kultūros raida, kurios vienas aspektų yra savo krašto praeities, paveldo saugojimas, įamžinimas ir puoselėjimas.
Naujieji stendai turbūt yra gana unikalūs ir Lietuvoje, kadangi skirti ne kuriam nors vienam gamtos, kultūros, architektūros ar istorijos paminklui, o teritorijai, kurios kaimus per amžius jungė bendrystė, bažnyčia, parapija, mokykla, biblioteka, medicinos punktas, kultūros namai.
2008 metais prie tuometės Ubiškės mokyklos, o dabar – daugiafunkcio centro, pastatytas Vytauto Konstantino Savickio sukurtas paminklas knygnešiams, kurių XIX amžiaus pabaigoje-XX amžiaus pradžioje buvo gausu Ubiškės apylinkėse, atminti. Bendruomenė, įgyvendindama projektą, sutvarkė pušyną, nutiesdama takus, įrengdama aikštelę renginiams. Tokiu būdu Ubiškėje susiformavo dvi kultūrinės erdvės – daugiafunkcio centro aplinkoje ir miestelio centre, kur dabar šalia paminklo išnykusiems ir nykstantiems kaimams pastatyti praeitį atskleidžiantys stendai. („KŽ“ inf.)