Kontrolės komiteto nariai reikalauja vadovės „galvos“

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas apsvarstė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo Telšių socialinių paslaugų centre rezultatus. Jie, regis, komiteto nariams pasirodė labai įtartini. Nedviprasmiškai leista suprasti, kad meras turėtų „spręsti klausimą“ dėl Telšių socialinių paslaugų centro direktorės Rasos Gustienės.

Alvydas Ivoncius

Aplaidumas ar nekompetencija?
Telšių socialinių paslaugų centras patikrintas dėl 2023 metų veiklos. Labiausiai, pasirodo, suvelta ar netvarkinga darbo užmokesčio ir premijų mokėjimo sistema.
Darbo apmokėjimo sistema neatitiko kai kurių Valstybės ir
savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatų.
Kontrolieriai akte rašto: „Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas, detalizuojami biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (išsilavinimas, profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtis), tačiau pagal kiekvieną kriterijų nėra nustatyti konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai“.
Dar vienas aplaidumo ar netvarkos paliudijimas: „Audito metu nustatėme, kad 2023 m. gruodžio mėn. darbuotojams direktoriaus įsakymu buvo skirtos premijos, kurios svyravo nuo 20 iki 100 proc. 2023 m. galiojusioje Telšių socialinių paslaugų centro darbo užmokesčio apmokėjimo sistemoje nustatyta, kad premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Centro darbo apmokėjimo sistemoje nebuvo detalizuota tvarka, kokiais atvejais ir kokiais kriterijais vadovaujantis darbuotojams skiriami skirtingi premijų dydžiai“.
Esama ir daugiau nekompetencijos ar aplaidumo pavyzdžių. Štai vyr. specialisto bendriesiems reikalams pareigybės aprašyme nustatytas išsilavinimo reikalavimas neatitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatytų B lygio pareigybėms keliamų išsilavinimo reikalavimų. Panašiuose kituose pareigybių aprašymuose taipogi klaidingai nurodytos pareigybių grupės. Ne visų darbuotojų tvarkingos darbo sutartys.
Aptikta trūkumų skaičiuojant darbo užmokestį. Kai kuriais atvejais už darbą tarsi buvo neprimokama, kai kuriais – mokama daugiau nei nustatyta kuriais nors aktais.
Panašu, kad kontrolierių išvardinti trūkumai labiau liudija netvarką nei kokį nors piktnaudžiavimą ar, juo labiau, pinigų švaistymą ir pasisavinimą. Kontrolieriai trūkumų aptiko dėl turto, išlaidų apskaitos, viešųjų pirkimų.

Komiteto nariai mero reikalavo bausti kaltuosius
Komiteto posėdyje Rimantas Adomaitis pareiškė esą darbo užmokesčio srityje įstaiga „visiškai nesiorientuoja“ arba daro taip, kaip nori. R,Adomaitis pasiūlė: „Reikia spręsti vadovo klausimą“. Jis priminė, kad Telšių socialinių paslaugų centras tikrintas ne kartą, tačiau vis viena daromi tokie pat pažeidimai. „Paduokit žmogui iš gatvės paskaityti, jam akys išlips“, – baisėjosi R.Adomaitis.
Komiteto pirmininkui Imantui Motiejūnui taipogi atrodė, kad akte matoma daugybė pažeidimų, tvarkomasi „kaip savo namuose“, jokie teisės aktai neegzistuoja.
Rimantas Vaitkus pasiūlė nagrinėti, kodėl taip atsitinka. O pagrindinė priežastis – kontrolės stoka. Anot R.Vaitkaus, dėl to atsakinga Savivaldybės administracija.
Mantas Serva irgi pasigedo pinigų naudojimo kontrolės. „Turime inicijuoti tiesioginę kai kurių asmenų atsakomybę“, – pasiūlė jis. Tam pritarė ir I.Motiejūnas, paragindamas merą, kad šis „spręstų klausimą dėl netinkamai vykdžiusių pareigas asmenų atsakomybės“. Visi komiteto nariai pritarė ir paragino merą priimti sprendimus.
Posėdyje dalyvavęs meras Tomas Katkus pranešė esą Telšių socialinių paslaugų centro direktorė dabar atostogauja, O kai baigs ilsėtis, tai su ja ir aiškinsis.
Kontrolierių patikrinimo aktą pristačiusi Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja Inga Valskienė atkreipė komiteto narių dėmesį į tai, kad turi būti tobulinama darbo apmokėjimo sistema, O kad būtų viršytos darbo apmokėjimo normos, nenustatyta. Tai suerzino R.Adomaitį ir jis kontrolierei rėžė: esą pagal jos aiškinimą, tai trūkumai. Jis klausė: „Tai pažeidimai ar ne?“ Anot R.Adomaičio, kontrolieriai akte turi aiškiai surašyti, kas pažeidimai, o kas tik trūkumai.

1 Komentaras

  1. TEN būtinas perversmas iš pagrindų, pradedant nuo ponios Lendros.Pasidomėkite galimybe patekti senam žmogui į naujai atidarytą Dienos Centrą.BŪTINA išaiškinti ten vykstančią korupcinę sistemą ir padaryti paslaugas pasiekiamas visiems kam būtina o ne perėjus ponios kabinetinę atranką.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.