Rajono ūkininkų sąjungos tarybą piktina neskaidri V.Rakicko finansinė veikla

2017 metų sausio 18 dieną Viešvėnuose įvykusio Telšių rajono ūkininkų sąjungos (TRŪS) visuotinio narių susirinkimo peripetijos, kai į pirmininko postą pernai iš jo atsistatydinęs panoro vėl sugrįžti rajono ūkininkams vadovauti Vytautas Rakickas, verčia tarybą kai ką plačiau paaiškinti tiek visiems ūkininkams, tiek rajono visuomenei. Nenagrinėsime visų pirmininko veiklos aspektų, tačiau vienas iš jų, ir bene svarbiausias — finansinis — apraizgytas neskaidrumu.

Glaustai apžvelkime 2016-uosius metus. Ruošiant TRŪS finansinę banko ataskaitą už 2016 metų pirmąjį pusmetį, pastebėta, kad 2016 03 29 iš TRŪS banko atsiskaitomosios sąskaitos nuimta 2000 eurų. Tuomet taryba pirmininko V. Rakicko paprašė pristatyti išlaidas patvirtinančius dokumentus, arba, jei pinigai nėra panaudoti, juos grąžinti į kasą arba atsikaitomąją banko sąskaitą. V.Rakickas 2016 06 18 pinigus grąžino į banko atsiskaitomąją sąskaitą. Panašus scenarijus kartojosi ir toliau: 2016 07 07 V.Rakickas iš TRŪS atsiskaitomosios banko sąskaitos nuėmė 500 eurų. Tarybai pareikalavus dokumentais pagrįsti jų panaudojimą, 2016 07 18 pirmininkas pinigus grąžino į banko atsiskaitomąją sąskaitą.
Administratorė, matydama neaiškų disponavimą Telšių rajono ūkininkų sąjungos pinigais ir nenorėdama likti kalta, apie tai informavo tarybos narius, prašydama sušaukti susirinkimą bei spręsti susidariusią padėtį. 2016 07 18 įvyko toks susirinkimas, kuriame nuspręsta, kad visos išlaidos galimos tik suderinus su TRŪS tarybos nariais. Administratorei pavesta finansines ataskaitas tarybai pateikti kas ketvirtį. Tačiau V.Rakickas į tai nekreipė dėmesio. Pažeisdamas tarybos sprendimą, 2016 11 17 jis iš TRŪS banko atsiskaitomosios sąskaitos nuėmė 500 eurų. Apie banko pinigų likučio sumažėjimą administratorė iškart informavo tarybos narius. Sutapimas ar ne, bet būtent tą pačią dieną V.Rakickas įteikė jai pranešimą apie atleidimą iš darbo.
2016 11 21 įvykusio TRŪS tarybos narių susirinkimo metu paprašyta V.Rakicko paaiškinti, kodėl yra nuiminėjami pinigai (500 Eur) be tarybos narių leidimo. Pirmininkas teigė, kad 300 eurų kainavo autobusas į Kauną, o likusi suma skirta gėlėms, tačiau jokių sąskaitų nepateikė bei pranešė, kad visuotinio narių susirinkimo metu atsistatydins.
2016 11 22 pirmininkas užblokavo administratorės prisijungimą prie banko atsiskaitomosios sąskaitos. Būtent tuo metu, kai vyko pasiruošimas rajono „Metų ūkis 2016“ vakaronei. Ne kartą tarybos nariai kreipėsi į pirmininką, prašydami atblokuoti banko sąskaitą, siųstas ne vienas elektroninis laiškas su prašymu pateikti banko išrašų kopijas, tačiau tiek administratorės, tiek tarybos narių prašymai buvo tiesiog ignoruojami. Net šiai dienai nežinoma, koks yra banko pinigų likutis, kokios įmonės rėmė „Metų ūkis 2016“ šventę ir t.t.
2016 11 25 į administratorės G.Špakauskaitės banko sąskaitą iš TRŪS atsiskaitomosios banko sąskaitos, nesuderinęs su tarybos nariais, V.Rakickas pervedė 873,34 Eur (paskirtis — darbo užmokestis bei atostoginiai). Susirinkime informuoti tarybos nariai, kurių sprendimu nutarta pinigų negrąžinti, kol nepaaiškės, dėl kokios priežasties jie pervesti į administratorės asmeninę sąskaitą.
Tuo tikslu 2016 12 09 administratorė registruotu laišku kreipėsi į V.Rakicką, tačiau, nesulaukusi atsakymo, pinigus 2017 01 12 grąžino į TRŪS atsiskaitomąją sąskaitą. Kadangi nuo praėjusių metų lapkričio 25-osios panaikinti administratorės įgaliojimai pateikti ataskaitas Sodrai bei VMI, nuo to laiko VMI nėra pateikta nė viena privaloma mėnesinė FR0752 forma. Sodrai šiai dienai nepateikta SAM forma už 2016 metų gruodžio mėnesį. Trečias vėlavimas dėl formos pateikimo Sodrai Telšių ūkininkų sąjungai užtrauks piniginę baudą. Sodros darbuotojai su pirmininku nesusisiekia. Administratorės el. paštu siunčiami priminimai pateikti formas ignoruojami.
Jau nuo 2016 metų spalio mėnesio tarybos nariams būdavo vis sunkiau susisiekti su pirmininku V.Rakicku.
Susidarius tokiai situacijai, kai iš sąskaitos nuiminėjami pinigai, o po kiek laiko grąžinami, nesilaikoma TRŪS tarybos narių nutarimo, įpareigojančio visas išlaidas derinti su tarybos nariais, administratorė nusprendė pasidomėti, kaip būdavo tvarkomos TRŪS lėšos 2012-2013 metais. Iš turimų tų metų banko dokumentų pastebėta, kad 2012 m. į banko atsiskaitomąją sąskaitą buvo įvesta 27135,10 Lt, iš jų 2012 m. į pirmininko V.Rakicko asmeninę banko sąskaitą pervesta 9900 Lt, į R.Baltutytės asmeninę banko sąskaitą — 3328,90 Lt. 2013 m. į TRŪS banko atsiskaitomąją sąskaitą įvesta 32029,70 Lt, iš jų į V.Rakicko asmeninę banko sąskaitą 9800 Lt išimta grynais 11500 Lt, į R.Baltutytės sąskaitą pervesta 1965 Lt.
Tarybos nariai, susipažinę su pateiktais dokumentais bei įvertinę situaciją, kad TRŪS pinigai negali būti pervesti nei į pirmininko ar kito nario asmeninę sąskaitą, 2016 12 07 raštu kreipėsi į pirmininką V.Rakicką, prašydami pateikti 2012-2014 m. išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taryba, nieko nekaltindama, tiesiog norėjo įsitikinti, ar visi pinigai panaudoti bei apskaityti tinkamai. Per septynias dienas negavus jokių dokumentų iš pirmininko, prašymas išsiųstas registruotu laišku. Tačiau iki 2017 m. sausio 17 d. jokių išlaidas patvirtinančių dokumentų už 2012-2014 m. TRŪS tarybos nariams pirmininkas V. Rakickas nepateikė. Pagal šiuo metu galiojančius įstatus, jei per nurodytą terminą nėra pateikiami prašomi finansiniai dokumentai, juos galima išsireikalauti tik teisminiu keliu.
2017 metų sausio 17 dieną V.Rakickas TRŪS tarybos nariams teikėsi atsiųsti niekinį atsakymą į TRŪS tarybos nario paklausimą, kuriuo ir buvo mosikuojama per Telšių rajono ūkininkų sąjungos visuotinį narių susirinkimą. Jame nurodoma, kaip gardžiai 2013 metais kavinėje „Branša“ pietavo ministras, nes išleista net 602,50 Lt.  Yra ir daug kitų neatsakytų klausimų, nes  neaišku, ar visoms atsakyme nurodytoms išlaidoms yra jas patvirtinantys dokumentai. Tuo labiau, kad, pažvelgus į 2013 metų išlaidas, matyti, kad apie 5000 Lt iš vis nėra apskaityta.
Dalykiškai nesusikalbėdami su pirmininku V.Rakicku ir jausdami jo ignoravimą bei savivaliavimą, TRŪS tarybos nariai 2016 12 12 sušaukė susirinkimą, kuriame priimtas sprendimas panaikinti pirmininko įgaliojimą disponuoti TRŪS banko sąskaita, esančia KU „Germanto lobis“.
Mieli ūkininkai, rajono ūkininkų sąjungos organizacija yra Jūsų, todėl tik Jūs turite nuspręsti, ar gali tokiu jos vedliu būti V.Rakickas, kurį lydi neskaidrus Jūsų visų sunešamų lėšų tvarkymo šleifas ir nesiskaitymas su kolegialia nuomone. (Telšių rajono ūkininkų sąjungos taryba)