Ruošiamasi Žemaitijos vardo paminėjimo jubiliejui

Trečiadienį įvyko Savivaldybės kolegijos posėdis, kuriame pritarta Telšių rajono savivaldybės ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 2019–2021 m. bendradarbiavimo veiksmų planui, taip pat patvirtinta Žemaitijos vardo 800 metų jubiliejaus paminėjimo Telšiuose programa.

Kolegijoje diskutuota, kuo Telšių rajono savivaldybė galėtų padėti VDA Telšių fakultetui, kaip plėtoti bendradarbiavimą. Pasak mero Petro Kuizino, VDA Telšių fakultetas, tęsdamas senas meno kūrėjų tradicijas, miestui kuria ypač svarbią intelektualinę bei kūrybinę atmosferą, todėl Telšiai pagrįstai gali vadintis menų miestu. „Individuali kūrybinė bei pedagoginė Telšių fakulteto veikla turi svarbios įtakos dvasinėms, estetinėms vertybėms puoselėti, meno sklaidai mūsų valstybėje, menininkai taip pat reprezentuoja Telšius, stiprina miesto reikšmę. Todėl sėkminga VDA Telšių fakulteto veikla yra ir vienas Telšių rajono savivaldybės tikslų bei uždavinių“,— įstikinęs meras P.Kuizinas.
Kolegijos metu taip pat pristatyta Žemaitijos vardo 800 metų jubiliejaus paminėjimo programa. Planuojama, kad 2019 metais vyks didžiulis Žemaitijos festivalis PATRIA UNA, ketinama iškelti aukščiausią ir didžiausią Žemaitijos vėliavą ant Zakso kalno, taip pat sukurti meno kūrinius, įamžinančius šią sukaktį, parengti laidų ciklą „Žemaitija — paslapčių žemė“ bei panašiai. Mero P.Kuizino nuomone, visos jubiliejui numatytos priemonės skatins domėtis gimtojo krašto istorija, tarme, puoselėti senas tradicijas, dvasinio ir materialaus paveldo palikimą bei jo įtaką dabartinei visuomenei. (Telšių rajono savivaldybės inf.)