Didžiausia nedarbo palydovė — pandemijos sukelta ekstremali padėtis

Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vedėja Diana Abelkienė.

Interviu su Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vedėja DIANA ABELKIENE.

Justina Lukošienė

— Kiek šiuo metu Telšių rajono savivaldybėje užregistruota darbo ieškančių asmenų?
— Rugpjūčio 1-osios duomenimis, Užimtumo tarnybos Telšių klientų aptarnavimo skyriuje buvo registruoti 3302 darbo ieškantys asmenys, jie sudarė 14,1 proc. nuo visų Savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Per liepos mėnesį užregistruoti 538 asmenys, arba beveik 11 proc. daugiau nei birželio mėnesį. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu nedarbas Telšių rajono savivaldybėje siekė 7,4 proc., darbo ieškojo 1737 asmenys.
— Kokia nedarbo situacija Telšių rajone buvo visuotinio karantino metu ir dabar?
— Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ir karantiną, nedarbas Telšių rajono savivaldybėje pakilo nuo 10,1 proc. kovo mėnesį iki 14,1 proc. liepą.
Bendrojo nedarbo rodiklis vidutiniškai augo po 0,2 proc. punkto kiekvieną savaitę. Didžiausias augimas buvo fiksuojamas balandžio mėnesį — 1,4 proc.
— Kokios amžiaus grupės bedarbių yra daugiausiai Telšių rajone?
— Tarp besikreipiančiųjų į Užimtumo tarnybos Telšių klientų aptarnavimo skyrių didesniąją dalį sudaro moterys: atitinkamai — 53 proc., vyrai — 47 proc., jaunimas (16-25 m.) — 9,9 proc., jaunimas (16-29 m.) — 18,6 proc., asmenys nuo 50 m. — 43,3 proc. nuo visų registruotų bedarbių. Tarp besikreipiančiųjų didesniąją dalį sudaro miestų gyventojai — 55,8 proc.
— Kiek Užimtumo tarnyboje užsiregistravusių ir pagal taikomus reikalavimus darbo ieškančių asmenų gauna nedarbo draudimo išmoką?
— Teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką turi Užimtumo tarnyboje įsiregistravę apdraustieji asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, jeigu Užimtumo tarnyba jiems nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie atitinka bet vieną iš šių sąlygų: iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių; baigė privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą. Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuoja, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra).
— Kiek Telšių rajono savivaldybės gyventojų prašymų skirti savarankiškai dirbančių asmenų išmoką sulaukė Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas?
— Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu bei du mėnesius po karantino atšaukimo valstybė teikė paramą savarankiškai dirbantiems asmenims — fiksuoto dydžio išmoką — 257 eur. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas sulaukė 1398 Telšių rajono savivaldybės asmenų prašymų skirti savarankiškai dirbančių asmenų išmoką.
— Kiek šiuo metu Telšių rajone užregistruota laisvų darbo vietų? Koks jų skaičius buvo per visą karantino laikotarpį? Kokios profesijos šiuo metu yra paklausiausios darbo rinkoje?
— Per 7 šių metų mėnesius darbdaviai Telšių rajone įregistravo 1320 laisvų darbo vietų, 3,3 proc. daugiau nei praėjusių metų analogišku laikotarpiu. Imant karantino laikotarpį, mažiausiai laisvų darbo vietų registruota balandžio mėnesį, daugiausiai — gegužės. Rugpjūčio 28 d. duomenimis, Telšių klientų aptarnavimo skyriuje registruota 130 laisvų darbo vietų, ieškoma virėjų, pardavėjų, siuvėjų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, stogdengių, vadybininkų, vairuotojų, statybininkai visuomet paklausūs darbo rinkoje.