Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Tomas Katkus

Rugpjūčio mėnesį, pareiškus politinį nepasitikėjimą, iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų buvo atleistas Imantas Motiejūnas. Pagal teisės aktus, Savivaldybės taryba naują direktorių privalo paskirti per du mėnesius, antraip galima pradėti tiesioginio valdymo įvedimo procedūrą.

Alvydas Ivoncius

Ankstesnė koalicija subyrėjo
Atleidus I.Motiejūną, faktiškai subyrėjo valdančioji koalicija, nors rugpjūčio mėnesį nė viena frakcija nepareiškė ją paliekanti. Tik spalio mėnesį darbiečiai nusprendė koaliciją palikti, vadinasi, liovėsi galioti koalicijos sutartis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratai, darbiečiai, konservatoriai.
Pagal koalicijos sutartį, pasidalinta pareigomis: Savivaldybės administracijos direktoriaus postas — socialdemokratams, jo pavaduotojo — darbiečiams, mero pavaduotojo — konservatoriams. Buvo numatyti ir siūlomi į pareigas asmenys: Savivaldybės administracijos direktoriumi socialdemokratas Tomas Katkus, jo pavaduotoju — darbietis Rimantas Adomaitis, mero pavaduotoju — konservatorius Mantas Serva.
Mūsų žiniomis, koalicija nebuvo tikra, kad balsuojant nepritrūks balsų. Mat dalimi koalicijai priklausančių Savivaldybės tarybos narių nepasitikėta. Koaliciją sudaro 14 Savivaldybės tarybos narių: 6 — Socialdemokratų, 5 — Darbo partijos nariai ir 3 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai.
Savivaldybės administracijos direktorius skiriamas slaptu balsavimu. Skiriant Savivaldybės administracijos direktorių, būtina, kad už jį balsuotų daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. T.Katkus balsavime dalyvauti negalėjo, nes buvo skiriamas (ne renkamas) Savivaldybės administracijos direktoriumi. Primename, kad balsavime, kai buvo skiriamas I.Motiejūnas, kaip Tarybos narys dalyvavo ir pats I.Motiejūnas. Todėl Vyriausioji tarnybinės etikos komisija jį pripažino pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.
Praėjusį ketvirtadienį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje T.Katkus balsavime nedalyvavo. Posėdis dėl karantino buvo rengiamas nuotoliniu būdu, Tarybos nariai į Savivaldybės pastatą atvyko tik balsuoti.

Nepatenkintieji liejo emocijas
Prieš balsavimą vyko diskusijos. Valdančiajai koalicijai nepriklausanti pusė visų pirmiausia bandė įrodyti, kad nėra reikalo dabar skirti Savivaldybės administracijos direktoriaus. Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Daiva Kerekeš priminė, kad Savivaldybės administracijos direktorių privalu paskirti per du mėnesius po ankstesnio atleidimo. Nepaisant to, buvęs ministras, buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Trečiokas keistai pareiškė, kad neva Savivaldybės administracija dabar turi direktorių. Vyriausybės atstovė paaiškino, kad Almantas Lukavičius direktoriaus pareigas eina laikinai.
K.Trečiokas, Jolanta Rupeikienė, I.Motiejūnas, Algirdas Bacevičius įrodinėjo, kad T.Katkus netinka Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms, kai kurie nepamiršdami moralizuoti arba pagirti patys save. Tiesa, kodėl T.Katkus toms pareigoms netinka, oponentai, be jausmingų, subjektyvių pasamprotavimų, rimtų faktų nepateikė.
Beje, posėdyje, kaip Savivaldybės tarybos narys, prisiekė I.Motiejūnas, kadangi mandato atsisakė Arūnas Andrijauskas.

Minimali persvara
Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad už T.Katkų balsavo 13 Savivaldybės tarybos narių iš 25.
T.Katkus gimė 1987 metais. Baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgydamas kelių ir geležinkelių inžinieriaus specialybę. Vedęs. Gyvena Telšiuose. Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rajono skyriaus pirmininkas.
Paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriumu, T.Katkus privalo atsisakyti Savivaldybės tarybos nario mandato. Tarybos nariu taps kitas 2019 metų Savivaldybės tarybos rinkimuose socialdemokratų sąraše įrašytas asmuo — Vilija Bačionienė.
Prisiminė „skaidrumo vėliavą“
Prieš nustatant T.Katkui atlyginimo koeficientą, iš lapo kalbą perskaitė „valstietė“ Vilma Rumšienė. Ji piktinosi, kad buvo atleistas I.Motiejūnas, neva visi kaltinimai ir „tyrimai“ subliuško.
V.Rumšienė išrėžė neva T.Katkus, R.Adomaitis, M.Serva „galimai yra bedarbiai“. Suprask: todėl ir nori užimti pareigas. V.Rumšienė samprotavo apie garbę. Keistoka buvo to klausytis, kadangi pati V.Rumšienė savo, kaip kandidatės anketoje, melavo dėl išsilavinimo, o I.Motiejūną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tris kartus pripažino pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą. Taigi bent šie tyrimai nesubliuško, o baigėsi nepalankiai I.Motiejūnui. V.Rumšienė vėl užsiminė apie „skaidrumo vėliavą“. O čia papildysime: ne kas kitas, o I.Motiejūnas ir jo vadovaujama Savivaldybės administracija vengė atsakyti į dalį „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimų. Į nemažą dalį klausimų atsakymai buvo neišsamūs, o dalį prašytos informacijos atsisakyta „Kalvotajai Žemaitijai“ teikti. Nelabai kokia dėmė V.Rumšienės „skaidrumo vėliavoje“. Beje, po 2019 metais įvykusių Savivaldybės tarybos rinkimų I.Motiejūnas taipogi buvo tapęs bedarbiu. Atleistas iš policijos, jis taipogi kurį laiką neturėjo darbo, kol netapo Tryškių seniūnu.

Spekuliacijos dėl atlyginimo
Apie garbę skambiai samprotavusi V.Rumšienė kibo gudrauti net savo kalboje. Ji pareiškė, kad, I.Motiejūnui pradėjus dirbti, buvo nustatytas koeficientas 15. O T.Katkui siūlomas didesnis koeficientas — 17,5. Pagal teisės aktus buvo galima siūlyti ir mažesnį koeficientą — 14. K.Trečiokas taipogi pareiškė, kad T.Katkui nereikia tokio koeficiento skirti. V.Rumšienė ir K.Trečiokas kažkodėl nesiūlė koeficiento 14 skirti I.Motiejūnui, kai jis praėjusių metų gegužę buvo skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriumi.
Tarybos narys Sigitas Motuzas pareiškė, kad „melo kojos trumpos“ ir priminė praėjusių metų gegužės mėnesio Tarybos sprendimą, kuriuo I.Motiejūnui buvo paskirtas 17,5 koeficientas.
I.Motiejūnas garbės tapti Savivaldybės administracijos direktoriumi sulaukė du kartus. Pirmą kartą jis direktoriumi buvo paskirtas praėjusių metų sausio mėnesį. Tuomet skiriant atsirado painiava dėl dviejų Tarybos sprendimų.
2019 metų sausio 31 dieną Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-5 „Dėl Imanto Motiejūno skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ nustatytas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas 16 (baziniais dydžiais).
Tačiau tos pačios dienos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ ir nustatytas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas 15 (baziniais dydžiais).
2019 metų vasario mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, iš kurio panaikintas 2019 metų sausio 31 dienos sprendimo Nr. T1-8 pirmas punktas: būtent tas, kuriame pareigybės aprašyme buvo įrašytas koeficientas 15. Taigi net 2019 metais pirmą kartą paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriumi Imantas Motiejūnas gavo ne patį mažiausią pareiginės algos koeficientą, o 16 baziniais dydžiais. Vienas koeficientas prilygo 176 eurams. Tad žiemą pradėjusio dirbti Savivaldybės administracijos direktoriumi I.Motiejūno alga buvo 2768 eurai. Tačiau jis dar gavo priedą už valstybei ištarnautus metus, kuris buvo nemažas: už kiekvienus metus galima mokėti po procentą, tačiau ne daugiau kaip 30 procentų. Pernai I.Motiejūno atlyginimas buvo 3 tūkst. 518 eurų. O šių metų trečią ketvirtį — 3 tūkst. 776 eurai. Šiemet bazinis atlyginimo dydis padidintas iki 176 eurų. Vadinasi, T.Katkaus atlyginimas turėtų būti 3080 eurų. Tiesa, dar gali šiek tiek prisidėti už stažą valstybės tarnyboje, bet vis viena atlyginimas toli gražu nepasieks I.Motiejūnui mokėtos algos dydžio.

8 komentarai

  1. Jei dirbs ir bus sąžiningas, nėra blogai. Bet stovint su raudona vėliava peršasi mintis, kad sąžinės gali ir stigti

  2. Vaikel, kur kiši galvą, ar bent spėjai susipažinti, kam vadovausi? Reikėjo padirbėti pavaduotoju, skyriaus vedėju, susipažinti su rajono įstaigų darbų specifika, nuostatais, pajusti viešojo administravimo darbo pulsą, susipažinti su teisės aktais, čia ne taryboje pagal komandą rankekles kiloti.

  3. Sėkmės, Tomai, būki atviras, sąžiningas, tvirtas esminiuose dalykuose toks koks buvai prieš daugelį metų dar bręsdamas, bet jau vilkėdamas uniformą. Yra tikėtina, kad Telšiuose gali pakeisti tą marazmą kuris viešpatauja savivaldybėje. Bus sunku, bet išvalyti tą tvartą yra įmanoma ir jei turi stuburą ir sveiką protą tikėtina, kad Tau tai pasiseks.

Daugiau nekomentuojama.