Prie Tryškių nori statyti dar daugiau vėjo jėgainių

Vėjo jėgainės netoli Tryškių. Ketinama pastatyti dar devyniolika galingesnių jėgainių.

Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbta apie naujų vėjo jėgainių prie Tryškių poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Tai reiškia, kad bus rengiama poveikio vertinimo aplinkai ataskaita. O tokias ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūra paprastai patvirtina lengva ranka.

Alvydas Ivoncius

Statomos vis galingesnės jėgainės
Naujas jėgaines statyti nori UAB „Balteva“. Iš viso planuojama statyti 19 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos bendras aukštis iki 250 metrų (bokšto aukštis iki 167, rotoriaus skersmuo — iki 170 metrų), nominali galia — iki 6,6 MW (bendra galia iki 125,4MW).
Jei Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus patvirtinta, numatoma pastatyti jėgaines Maldenių, Laumių, Užsienių, Leilėnų, Sukančių kaimų teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose.
Naujas jėgaines veržiamasi statyti, remiantis dar 2012 metais Savivaldybės patvirtintu specialiuoju vėjo jėgainių planu.
Pranešime rašoma, kad neketinama planuoti vėjo elektrinių arčiau nei 400 metrų atstumu nuo gyvenamųjų sodybų. Artimiausia vėjo elektrinė nuo Tryškių miestelio numatoma apytiksliai už 1 km rytų kryptimi. Tokių ataskaitų rengimo ir viešinimo tvarka mažai palieka laiko visuomenei sureaguoti. Štai pranešime rašoma: „Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo). Vargiai per dešimt dienų įmanoma išnagrinėti sudėtingus dokumentus, juo labiau, kad reikia ir konsultacijų.
2018 metais Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino atrankos išvadą dėl UAB „L-Vėjas“ iki 26 vėjo elektrinių parko Tryškių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo. Vėlgi elektrinės būtų statomos pagal 2012 metais Savivaldybės patvirtintą specialųjį planą. Vienos elektrinės nominali galia — iki 4,8 MW, numatomų elektrinių bokštų aukštis 144-161 metras, rotoriaus skersmuo — 131-158 metrai, o bendras aukštis — iki 241 metro.

Jau stovi ir suka mentes
Vėjo jėgainės Tryškių seniūnijoje pradėtos statyti 2020 metais. „Delfi“ paskelbė: „Telšių rajone prasideda modernaus vėjo jėgainių parko statyba. Teritorijoje iškils 13 naujos kartos jėgainių, kurių bendras galingumas sieks net 70 MW. Vėjo parkas priklauso atsinaujinančios energetikos grupei UAB „E-energija“ ir yra vystomas grupei priklausančios įmonės UAB „L-VĖJAS“. Statybų metu darbų organizavimu rūpinsis „The Natural Power Consultants Limited“ (Škotija) kartu su „Baltic Engineers“ (Lietuva) įmonių grupės projektų valdymo specialistais. „Esame įgyvendinę jau keturis vėjo jėgainių parkus, bet šis išsiskiria tiek savo pažangumu, tiek dydžiu. Pavyzdžiui, Vilniaus televizijos bokšto besisukanti kavinė yra įsikūrusi 165 metrų aukštyje — bendras jėgainės aukštis bus apie 220 metrų. Toks dydis yra tiek technologinis, tiek ir logistinis iššūkis“,— teigia UAB „BE Constructive“ ir „Baltic Engineers“ generalinis direktorius Darius Kvedaras. Jėgainių parke iškils 13 naujos kartos 5 MW Cypress vėjo jėgainių, kurias gamina „General Electric“ (GE). Tai vienos iš pažangiausių ir galingiausių žemyninių vėjo jėgainių rinkoje, kurių rotoriaus diametras yra 158 metrai,— rašoma pranešime žiniasklaidai. Jėgainės jau pastatytos ir suka mentes.

Dar viena „giraitė“ bus prie Eigirdžių
Balandžio mėnesį rašėme, kad sparčiai juda dar vienos vėjo jėgainių „girios“ prie Eigirdžių ir Dūseikių reikalai. Čia į rytus nuo Eigirdžių numatoma statyti 30 milžiniškų vėjo jėgainių. Vienos bus gana arti Eigirdžių ir Pielių, kitos — nutolusios Laukstėnų miške. Dešimt jėgainių apjuos Dūseikius, kai kurios bus visai arti gyvenvietės. Prie Eigirdžių ir Dūseikių statomų jėgainių bokštų aukštis iki 169, rotorių skersmuo iki 170, bendras aukštis — iki 250 metrų, o galia — iki 6200 kW.
Grįžkime prie 2012 metais patvirtinto vėjo jėgainių išdėstymo specialiojo plano. Vėjų jėgainių „giraitės“ turėtų išdygti palei Šiaulių-Palangos plentą nuo Degaičių iki Ubiškės abiejose plento pusėse, o toliau jų kompleksas atsiranda pusmėnuliu iš vakarų juosiantis Tryškius. Taigi matome didžiulę teritoriją, kuri bus tarsi prismaigstyta vėjo jėgainių. O kiek jų tokioje teritorijoje gali būti iš viso, net neaišku, mat nedaug kur plane pažymėtos statybos vietos. Telšių rajono pavertimas vėjo jėgainių „giraitėmis“ mūsų vietiniams politikams, matyt, nelabai rūpi. Štai 2019 metais Savivaldybės taryba leido: „Pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Ryškėnų seniūnijoje (Ryškėnų k.v.), Viešvėnų seniūnijoje (Viešvėnų, Rūdupių, Vembūtų k.v.), Luokės seniūnijoje (Luokės k.v.), Upynos seniūnijoje (Kaunatavos, Upynos, Dirvonėnų k.v.), specialųjį planą“. Tais pačiais metais Savivaldybės taryba leido „pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastrinėse vietovėse, specialųjį planą“.
Vadinasi, vėjo jėgainės užims dar didesnę šiaurinę rajono dalį. Telšių rajoną bus pagrįstai galima įvardinti „vėjo jėgainių džiunglių kraštu“. Politikų nebaugina, kad rajonas bus paverstas gana tankiu vėjo jėgainių mišku. Atvirkščiai, meras tuo net didžiavosi, viešai kalbėdamas apie vėjo jėgaines.

Kam tarnauja ministras?
Dėl milžiniškų vėjo jėgainių statybos prie Dūseikių prieštaravo vien Varnių regioninio parko direkcija. Čia pastatytos jėgainės bus aiškiai matomos nuo Šatrijos kalno, vadinasi, reikšmingai pakeis kraštovaizdį. O kaip atrodytų vėjo jėgainių juosta nuo Viešvėnų iki Upynos? Jau dabar nuo Šatrijos kalno matomos vėjo jėgainės prie Tryškių. Juo aiškiau bus matomos prie Dūseikių. Tačiau meras Kęstutis Gusarovas viešai džiūgavo, kad bus sumokėta į rajono biudžetą turto mokesčio. Tarsi vien pinigai viską nusako.
Balandžio mėnesį rašėme, kad ne visas bendruomenes gąsdina tokia „džiunglių“ perspektyva. Atvirkščiai — štai Eigirdžių bendruomenės pirmininkė Aušra Macienė parašė raštą, kuriuo netgi džiaugiasi, kad šalia miestelio susiformuos „technogeninis“, „modernus“ kraštovaizdis. Bet A.Macienė gynėsi tiksliai to rašto neprisimenanti, neva ne ji, o teisininkai rašė. Vadinasi, ji vien pasirašė pakištą „popierių“. Ir raštas parašytas todėl, kad dalies milžiniškų vėjo jėgainių statybai nepritaria Varnių regioninio parko direkcija.
„Liberalusis“ aplinkos ministras taipogi groja „vėjininkų“ naudai. Ėmė ir pakeitė praėjusią vasarą įsakymą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pakeista taip, kad būtų kuo labiau sumenkintas vizualinis režimas, kitaip sakant, būtų galima statyti vėjo jėgaines visai arti tokių objektų, kaip Šatrija. Regis, jėgaines, ministrui pakeitus įstatymą, bus galima statyti maždaug už trijų kilometrų nuo Šatrijos. Ir kas dabar galėtų pasakyti, kad dabartinė valdžia ir liberalai nesirūpina verslu…