Lietuvos laisvei — 31-eri

Pagerbiant žuvusiuosius ir prisimenant prieš 31-erius metus įvykusį taikų pasipriešinimą sovietų armijai, ketvirtadienį Telšiuose įvyko Sausio 13-osios — Laisvės gynėjų dienos — minėjimas.

Justina Lukošienė

Sausio 13-ąją nuo 8 valandos ryto įvairios Telšių miesto įstaigos dalyvavo simbolinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdamos languose vienybės ir atminimo žvakutes dešimčiai minučių. Kiek vėliau, visi norintys buvo kviečiami sudalyvauti patriotinėje akcijoje „Neužmirštuolių pieva“, kuri pradėta auginti Vilniuje, o šiemet prie šios iniciatyvos prisijungė ir Telšiai. Akcijos metu Nepriklausomybės aikštėje, šalia Telšių rajono savivaldybės, dalyviai suformavo pievą iš neužmirštuolių žiedų, simbolizuojančių atminimą ir pagarbą tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.
Nuo 10 iki 16 valandos Telšių kultūros centro fojė buvo rodoma vaizdinė projekcija „Mes laisvi“, o 17 valandą Nepriklausomybės aikštėje, minint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną, sugiedota Tautinė giesmė, žuvusiųjų atminimas pagerbtas Tylos minute. Taip pat skambėjo varpo dūžiai, su dėkingumu ir pagarba uždegtos žvakutės už 14 savo gyvybes paaukojusių Laisvės gynėjų.
Minėjimo metu žodį tarė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, dėkodamas visiems susirinkusiems, kurie atėjo paminėti Lietuvos Laisvei svarbią datą. „Tai rodo, kad ta data tolsta tik kalendoriuje, o ne žmonių atmintyje. O kiekvieną Sausio 13-ąją uždegami simboliniai Laisvės laužai tegu skleidžia mums visiems jaukią bendrystės šilumą. Džiaukimės laisve“,— kalbėjo rajono vadovas.
Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius teigė, kad miršta tos idėjos, už kurias niekas nemiršta. Pasak dvasininko, Lietuvos laisvė ilgą laiką buvo tik idėja, kol ji tapo tikrove. „Tie laužai mums primena tą naktį, kai žmonės prie jų meldėsi, giedojo, dainavo ir suprato, kad būdami kartu vienybėje sugebės išlaikyti tai, kas buvo ilgai siekta, kol ta idėja tapo tikrove Lietuvai“,— akcentavo Telšių vyskupas.
LR Seimo narys Valentinas Bukauskas sakė, kad Sausio 13-oji mums primena, jog turime branginti laisvę, už kurią sumokėta brangiausia kaina — žmonių gyvybėmis. „Kviečiu saugoti ir išsaugoti tai, kas buvo iškovota“,— paragino politikas.
Sausio 13-osios brolijos Telšių skyriaus pirmininkas Kostas Bagdonas su grauduliu balse prisiminė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir palinkėjo būti tvirtiems, vieningiems, džiaugtis iškovota laisve bei neužmiršti didvyrių, kurie nusipelnė amžinos pagarbos.
Pasibaigus pagerbimo ceremonijai Nepriklausomybės aikštėje, buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus Šv. Antano Paduviečio katedroje.