Mažojo turgelio prekyvietės įrengimas — priešistorė, sprendimai ir galimybės

Priešistorė
Mažojo turgelio prekyvietė nuo seno įsikūrusi visiems gerai žinomame, Naujoji g. 5B, Telšiuose, sklype. Reikia paminėti, kad tai ne Savivaldybei priklausanti teritorija, o privačiam asmeniui, kuris nusprendė ten vykdyti naują statybą.
Šioje teritorijoje sklypo savininkas nėra numatęs prekyvietės, tačiau savo lėšomis šalia pastatė turgavietę su paviljonais, skirtais prekiaujantiems maistu, daržovėmis ir t.t. Deja, bet vieta prekybai drabužiais nenumatyta. Susirūpinę turgavietės prekeiviai 2020 m. kreipėsi į Telšių rajono savivaldybę, kad padėtų išspręsti susidariusią problemą, prašydami numatyti vietą prekybai. Minėta situacija buvo pristatyta Savivaldybės tarybos nariams. Tarybos nariui Tomui Lekavičiui pasiūlius šią problemą perduoti spręsti Telšių būtų ūkiui ir teritorijos jiems ieškoti šalia esančiuose komercinės paskirties privačiuose sklypuose, buvo pritarta.
Problema, anot Tarybos nario Tomo Lekavičiaus, buvo sprendžiama, surasti du privatiems asmenims priklausantys komercinės paskirties sklypai šalia dabartinės prekyvietės. Iš dviejų sklypų vienas atitiko keliamus reikalavimus ir 2021 m. kovo mėnesį pasirašytas su sklypo savininku ketinimo protokolas nuomai. Sklypas buvo pristatytas prekybininkams ir 2021 m. kovą su jais pasirašytas ketinimų protokolas su galimybe nuomotis paviljonus iš Telšių būtų ūkio. Projektas pristatytas ir Būtų ūkio valdybai, pritarimas idėjai vystyti gautas. Čia problemos sprendimas sustojo, prekybininkai 2022 m. balandžio mėnesį vėl kreipėsi į Telšių rajono savivaldybę, ieškodami sprendimo būdų.

Problemos sprendimas
Balandžio mėnesį Savivaldybės vadovai, Administracijos darbuotojai su prekybininkais turėjo du susitikimus, kurių metų siūlytos galimos prekyvietės alternatyvos. Pasiūlyta prekyvietę formuoti Savivaldybės įrengtoje aikštelėje, ją padidinant bei nukeliant ant teritorijos pastatytą prekybai skirtą laikiną namelį. Taip pat pateiktas siūlymas ant asfalto dangos aikštelės pastatyti 12 konteinerinio tipo namelių prekybai.
Antroji alternatyva — aikštelėje įrengti angaro tipo palapinę su atskiromis pertvaromis arba galimybe privažiuoti automobiliais. Prekeiviams buvo nurodyta, kad prekyvietė turi atitikti minimalius senamiesčiui keliamus reikalavimus, laikini statiniai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos architekte, Telšių miesto seniūnija ir Kultūros paveldo departamentu.
Telšių rajono savivaldybės administracija konsultavosi su Kultūros paveldo departamento specialistais, iš kurių gautas atsakymas, kad naujoje numatomojoje prekyvietės vietoje Naujoji g. 5D, Telšiuose, pagal Telšių senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą, yra T2A teritorijoje, o tai reiškia bendro naudojimo erdvės-teritorijos — atviros erdvės.
Pagal specialųjį planą, Naujoji g. 5D, Telšiuose, užstatymas nenustatytas ir negalimas, taip pat šioje aikštelėje numatyta Bravoro statyba ir išduotas statybai leidimas, kuriame numatyta statybai būtina aikštelė, kuriai plotas paskirtas minėtojoje teritorijoje. Dėl šių priežasčių, Kultūros paveldo departamento nuomone, prekyvietei įrengti sklype, Naujojoje g. 5D, Telšiuose, galimybės nėra.
Gegužės 12 d. buvo organizuojamas Miesto tvarkymo komisijos posėdis, kuriame vienas iš svarstomų klausimų — Telšių miesto turgavietės. Susirinkimo metu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis pristatė gautą informaciją iš Kultūros paveldo departamento bei sprendimo būdus.
Minėta apie galimybę grąžinti idėją, jog Telšių būtų ūkis, kaip įmonė, ieškotų privataus asmens sklypo, kuris sutiktų išnuomoti ir ten įrengti prekyvietę, tačiau, atsiradus paviljonams, turėtų atsirasti ir kasos aparatai, kurių prekeiviai teigė nenorintys, o siūlytų konteinerinių namelių nuoma prekeiviams per didelė.
Pristačius situaciją, kreiptasi nuomonės į Miesto tvarkymo komisijos narius. Komisijos pirmininkas Kazys Lečkauskas iškėlė galimybę Mažojo turgelio prekeiviams sudaryti sąlygas prekiauti vadinamame didžiajame turguje.
„Žinoma, jie prieštaraus, teigdami, kad nėra ten žmonių, bet, manau, kad palaipsniui gal žmonės priprastų apsipirkti didžiojo turgaus teritorijoje ir viskas būtų gerai. Tai būtų sprendimas laikinai perkelti prekybininkus, o didžiojo turgaus teritoriją reikia tvarkyti, nes Žemaitijos sostinei toks vaizdas, koks yra dabar, nėra priimtinas“,— teigė komisijos pirmininkas.
Akcentuojame, kad didžiojo turgaus teritorija taip pat yra išnuomota privačiam asmeniui, todėl jos priežiūra ir būklė priklauso nuo privataus asmens.
Savivaldybės administracijos Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas susirinkimo metu pasidalino Utenos geruoju pavyzdžiu. Anot vedėjo, Utenoje miesto pakraštyje esančioje turgavietėje buvo įrengta danga, kioskai ir prekyvietės, kurie iš pradžių dirbdavo tik savaitgaliais, o dabar dirba kiekvieną dieną ir žmonių netrūksta. Visi priprato ir viskas gerai, o mažosios prekyvietės Utenos centre iš viso nebeliko.
Anot Miesto tvarkymo komisijos ir Savivaldybės tarybos nario Algirdo Žebrausko, negalima nusileisti ir sakyti, kad viskas didžiojo turgaus teritorijoje yra gerai, ją reikia tvarkyti. Teisiškai teritorija atitinka visus keliamus higienos reikalavimus, bet nėra graži ir tinkamai neprižiūrima, akys mato apšiurusią teritoriją, baigiančias nuvirsti prekyvietes. Taip pat Algirdas Žebrauskas, kalbėdamas apie Mažojo turgelio problemą, teigė: „…pirmiausia galima konkrečiai ir aiškiai pasakyti, kad neturi būti atviro turgelio, kuris mena pokario laikus. Naująją gatvę taip pat yra numatyta rekonstruoti, privažiavimai bus užblokuoti, kol susitvarkys, o taip pat bus vykdoma S.Jurkaus investicija, kuri pritrauks turistus ir jie atvyks kaip į senamiesčio reprezentacinę erdvę, ateis tikrai ne drabužių pirkti. Ten bus statomas alaus restoranas Bravoras, tai rimta ir gera investicija.“

Priimti siūlymai miesto tvarkymo komisijos posėdžio metu:
* Dėl didžiojo turgus — pasikviesti savininką ir bandyti įkalbėti tvarkyti teritoriją tinkamai, negadinant miesto vaizdo, įrengiant patrauklią teritoriją.
* Dėl mažojo turgelio — priimtas sprendimas palikti problemą spręsti Savivaldybės administracijai.

Telšių rajono savivaldybės sprendimas dėl mažojo turgelio prekyvietės įkūrimo:
Telšių rajono savivaldybės meras kreipsis į Kultūros paveldo departamentą su prašymu leisti Telšių rajono savivaldybei rengti teritorijos tarp Respublikos g., Telšės g., Masčio ežero ir Naujosios g., Telšių mieste, detaliojo plano koregavimą, dalyje sklypo Naujoji g. 5D, Telšiuose, numatant užstatymą, kuris reikalingas įrenti turgavietę Telšių miesto gyventojams. Prekyvietei įrengti reikalingos papildomos lėšos, kurios nenumatytos 2022 m. Savivaldybės biudžete, todėl, gavus teigiamą atsakymą iš Kultūros paveldo departamento bei Savivaldybės tarybos pritarimą, numatoma įrengti prekyvietę atitinkančią prekeivių poreikius. Kol bus gautas Kultūros paveldo departamento sprendimas, prekeiviams bus išduoti laikini leidimai prekybos vietai Naujoji g. 5D, Telšiuose, pagal suderintą schemą.
Gegužės 16 d. mero Kęstučio Gusarovo iniciatyva Savivaldybės vadovai susitiko su privataus verslo atstovais. Aptarta galimybė, kad privatus verslas įrengs prekeivių poreikius atitinkančią prekyvietę, teritorija numatoma netoli buvusios turgavietės. (Telšių r. sav. inf.)