Ant septynių kalvų

Stovykloje Telšiuose kuriami ir liejami medaliai

Paskutinę kalendorinės vasaros dieną parodos Žemaičių „Alkos“ muziejuje atidarymu baigėsi 31-oji Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Telšiai — Lietuvos kultūros sostinė 2016 m.“.  

Neringa Markauskaitė, menotyrininkė,          

Danutė Jackutė  

Tarptautinė stovykla
Lietuvos medalio kūrėjų stovykloje šiemet susibūrė dailininkai Lina Kalinauskaitė, Skaistė Žilienė, Antanas Olbutas, Jurgis Paulauskas, Petras Repšys iš Vilnius, Gvidas Latakas iš Kauno, Saulius Bertulis, Danius Drulys, Albinas Jukumas, Adomas Skiezgelas iš Klaipėdos, Beata Zdramytė, Remigijus Skersis iš Plungės, Petras Baronas iš Šventosios, telšiškiai menininkai Petras Gintalas, Romualdas Inčirauskas, Asta Šimkevičienė, Mindaugas Šimkevičius ir Remigija Vaitkutė. Dauguma jų įvairiu laiku mokėsi ar dirba Telšiuose (tuomečiame Taikomosios dailės technikume, Aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje ar dabartiniame Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete). Jie, puoselėdami medalio meno tradicijas, garsėja ne tik mūsų šalyje, bet ir už jos ribų.
Džiugu, kad pagaliau stovykla tapo tarptautine, o šiemet joje kūrė garsūs Ukrainos dailininkai Julia Semkiv, Volodimir Semkiv iš Lvovo ir Olena Dodatko iš Kijevo. Ne pirmus metus stovykloje kuria Lenkijos menininkai Jan Szczypka ir Malgorzata Wishniewska iš Gdansko, Piotr Sebastian Mikolajczak iš Torūnės, o šiemet prie būrio prisijungė Blit Ronen ir Dovydas Zundelovičius iš Izraelio.   

Temų įvairovė
„Telšiai — Lietuvos kultūros sostinė 2016 m.“ šiemet pavadinta 31-oji Lietuvos medalio kūrėjų stovykla, skirta Žemaitijos sostinei, jos istorijai ir garsiems žmonėms bei įvykiams įamžinti. Tad taip ruošiamasi pasitikti 2016-uosius, nes kitais metais Telšiai yra paskelbti Lietuvos kultūros sostine. Lietuvos ir užsienio dailininkai sukūrė medalių, susietų su šio miesto istorine praeitimi ir jo menine aplinka.  
Šiemet sukurti medalius advokatui, visuomenės veikėjui Tadui Vrublevskiui (1858–1925), Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui (1871–1927), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Jonui Basanavičiui (1851–1927)  pasiūlė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.  
Kartu su Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos menininkais kūręs CAN New Artists Collegium vadovas, skulptorius D.Zundelovičius kolegoms siūlė prisiminti 1896 m. Varniuose gimusį Boris Schatz, kuris  labai reikšmingas Lietuvos, Izraelio (įkūrė aukštąją dailės mokyklą Jeruzalėje, vėliau pavadintą Bezalel) ir Bulgarijos (įkūrė Nacionalinę dailės akademiją) kultūros istorijai. D.Zundelovičius kvietė medalininkus dalyvauti 2016 metais rengiamame paminėjime bei Telšiuose (Lietuva), Veliko Tyrnove (Bugarija) ir Izraelyje medalininkų stovyklose-simpoziumuose sukurti šiam žmogui skirtus medalius, dalyvauti konkurse. Medaliai bus nufotografuoti katalogui, o sukurti darbai eksponuojami parodose, kurios 2016 metų gruodžio mėnesį — Boris Schatz jubiliejaus išvakarėse — šalių-dalyvių sostinėse bus atidarytos vienu metu.   

Įvairi veikla
31-osios Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos dalyviai šiemet ne tik kūrė, bet ir susipažino su Telšiais, dalyvavo įvairiuose susitikimuose, diskusijose. Medalininkai dalijosi profesine patirtimi, dalyvavo skulptoriaus ir dėstytojo D.Zundelovičiaus skulptūros edukaciniame užsiėmime. Kaunietis dailininkas ir poetas G.Latakas „SamogitiART“ galerijoje atidarė emalio miniatiūrų parodą „Salos“. Telšiškiai Asta ir Mindaugas Šimkevičiai sukūrė tremtiniams atminti metalines plokštes, kurios ant Telšių geležinkelio stoties pastato atidengtos minint Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio dieną.   

Jau liejami medaliai
Bene porą dešimtmečių stovykloje kuriančių menininkų nuolatinė diskusijų tema būdavo medalių liejimas ir savos liejyklos įsikūrimas. Iniciatyvos ėmėsi stovyklai pradėję vadovauti VDA Telšių fakulteto doc. Remigija Vaitkutė ir prof.Petras Gintalas su bendraminčiais.
Šiemet stovykloje tęsiama medalių liejimo iš metalo programa. Jos dalyvius konsultavo VDA Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros dėstytojai, padedami metalo liejybos specialistų iš Lenkijos. Dailininkai domėjosi liejimo būdais, technikomis ir bandė lieti medalius iš bronzos, aliuminio, metalo lydinio.   

Išskirtiniai darbai
Paskutinę rugpjūčio dieną stovyklos uždaryme kūrusiems medalininkams padėkojo Telšių rajono savivaldybės laikinasis meras Petras Kuizinas. Nuolatinis Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos rėmėjas ir konsultantas architektas Telšių miesto Garbės pilietis prof. Algirdas Žebrauskas apdovanojo Skaistę Žilienę, sukūrusią medalį Durbės mūšiui įamžinti.
Net dvylika menininkų kūrė medalius garsiajam varniškiui Boris Schatz. Ukrainietė O.Dodatko savo medalį paskyrė pirmajam žuvusiam Maidano barikadose — armėnų tautybės Ukrainos piliečiui Sergejui Nigojanui. Kaip teigė stovyklos vadovė R.Vaitkutė, tai pirmasis tragiškų Ukrainos įvykių įamžinimas medaliuose.
Šiųmetę Lietuvos medalio kūrėjų stovyklą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Telšių rajono savivaldybė, kredito unija „Germanto lobis“, Lietuvos dailininkų sąjunga, Žemaičių „Alkos“ muziejus, UAB „Club Baltica“, AB „Žemaitijos pienas“, prof. P.Gintalas, prof. A.Žebrauskas ir P.Kuizinas.
Žemaičių „Alkos“ muziejuje atidaryta Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos dalyvių sukurtų darbų paroda, tad telšiškiai ir miesto svečiai ten galės pamatyti, ką naujo ir įdomaus sukūrė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Izraelio menininkai.