Vieni sugriovė, o kitiems reikės taisyti

Kai 2013 metais neeiliniame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje UAB „Ardynas“ technikos direktorius Valdas Sabaliauskas pateikė informaciją apie parengtą AB „Amber Grid“ magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektą ir kad dujotiekis mūsų rajone kirs Upynos, Luokės, Viešvėnų, Ryškėnų ir Žarėnų seniūnijas, seniūnams kirbėjo galvoje negera mintis — vėl suniokos ūkininkų žemes, išardys kelius. Šiuos nuogąstavimus tuomet išsklaidė V.Sabaliauskas, teigdamas, kad su kiekvienu žemės savininku tarsis atskirai, bendraus su seniūnais, operatyviai spręs iškilusias problemas.

Danutė Jackutė

Seniūnų pasitarime dalyvavę Upynos seniūnas Donatas Želvys, Žarėnų — Pranas Lukošius ir Viešvėnų — Petras Varnelis kalbėjo apie problemas, kai po galingos technikos pravažiavimo liko sugadinti keliai.
Beje, viešvėniškis seniūnas P.Varnelis jau prieš rugsėjo pirmąją sulaukė skundų dėl prastų kelių, kuriais nesaugu važinėti mokykliniam autobusui, vežančiam į mokyklą vaikus. „O kas dėsis, kai prasidės rudeniniai lietūs, jei jau dabar kai kurios vietos neišvažiuojamos“,— samprotavo seniūnas.
Praėjusią savaitę lankėmės seniūnijoje ir įsitikinome, jog situacija ne iš gerųjų.
Pravažiavome tris kaimus — Vembūtus, Vilkakius, Ringalius ir Survilus — jungiančiu keliu. Jį 1984 metais nutiesė vykdant melioracijos darbus, o vėliau remontu, greideriavimu rūpinosi seniūnija. Šiuo keliu vaikus veža mokyklinis autobusas. Kaimuose įsikūrė naujakuriai, ūkininkauja keletas ūkininkų. Danielius Varpučinskas augina mėsinius galvijus, o pieno ūkio savininkui Dariui Rekašiui kelias gali tapti pragaištingu verslui, nes nebegalės atvažiuoti pieno supirkėjai. Seniūnas mano, jog esant pieno pertekliui, nesistengs pasiekti ūkininko.
Dilbų kaime keliukas dar prastesnis. Kadangi jis neremontuotas, pralijus vargu ar juo begalės išvažiuoti ten gyvenantys sodiečiai. Seniūnas džiaugėsi, kad Viešvėnų seniūnijos kaimuose pradėjo kurtis naujakuriai. Vieni sugrįžta į savo senelių ar tėvų sodybas, kiti įsigyja parduodamas. Net iš Klaipėdos parvažiavo ir įsikūrė naujakurė Dilbų kaime. Dilbų kaimo keliuku važinėja trys šeimos. Tik ar ilgai? Jau ir dabar vietomis kelias neišvažiuojamas.
Viešvėnų seniūnas teigė, jog dujotiekio tiesimo darbus vykdanti AB „Kauno dujotiekio statyba“ galėtų bent užvežti žvyro, nes tose vietose, kur perkasinėjo kelią, buvusi danga atidūrė apačioje, o į viršų išsikėlė molis, tad važiuojant pažliugusiu keliu tarsi muilu slys automobilio ratai.
P.Varnelis sakė, kad magistralinį dujotiekį ketinama baigti jau šį mėnesnį. Objekto priėmimo-pridavimo komisijoje tikriausiai nebus rajono atstovo, tad į kelius niekas ir dėmesio nekreips — paliks  patiems kapstytis.

Nuotraukoje: Sunkiai pravažiuojamas Dilbų kelias.