Šiuolaikinės Telšių pasakos

Kaip valdoviukai šiukšles laidojo

Drybso minkštuose krėsluose valdoviukai ir seimelinukai. Nėr kas veikt. Spokso, kaip Edmučio komisija Degučių storostą Antoškę Barzdylą skalbia. Ans per rinkimus plačiai skalbė vyriausiojo valdoviuko Muzikanto, maršalkos Saulės Pirmojo beigi senatoriaus Elektriko mundurus ir apatinius. Reiktų dėl kvailos gromatos įkrėst Barzdylai, ale kaipgi čia savą rykšte vanosi. Išskalbs. Tataigi Edmutis įvožė į kubilą kažkokios teismų praktikos persiliaus, rūmininkės muilija storastą kuo išmanydamos, idant ans baltas it aniuolėlis išsiropštų. „Tik nenušluostykit tuo durnu Barzdylos raštu, bo ans vėl susipurvins“, — paliepė maršalka Saulė Pirmasis.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 61 (9973)