Nerimaujantys degaitiškiai ir kiti gyventojai valdžiai nerūpi?

Pilnutėlė kaimo bendruomenės salė, aktyvūs ir savo bei kaimynų ateitimi besidomintysgyventojai. Susitikti su rinkėjais tokiomis sąlygomis, atrodo, turėtų būti bet kurio politiko garbės reikalas. Tačiau tik ne Telšių rajono valdžios atstovams… Vasaros malonumais besimėgaujantys  Savivaldybės vadovai, matyt, dėl Degaičių gyventojų nerimo nesuka sau galvos.

Lina Dijokienė

Alvydas Ivoncius

Jungtis prie Telšių nenori

Liepos pabaigoje į Degaičų bendruomenės namus gausiai rinkosi vietos gyventojai, nerimaujantys, jog jų kaimas bus prijungtas prie Telšių miesto. Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Vita Kazlauskienė informavo, kad su gyventojais susitikti ir pristatyti artimiausius planus kvietė valdžios atstovus ir Telšių rajono savivaldybės architektę Gintarę Baltrūnę, tačiau sulaukta atvykstant tik Seimo nario Valentino Bukausko ir Telšių rajono savivaldybės mero patarėjo Karolio Andrijausko.

Valdžia neatvyko
Susirinkimo išvakarėse G. Baltrūnė bendruomenės pirmininkei esą teigė, kad neketina susitikti ir aptarinėti su gyventojais šio klausimo, nesvarbu, kada bebūtų rengiamas susirinkimas: darbo valandomis ar po darbo.Ji tik patikino V. Kazlauskienę, kad Degaičių kaimo urbanizacijai nepritaria. „Šiandien Degaičių gyventojai nepritaria jungimuisi prie miesto. Tam turime nemažai priežasčių. Ypač tai, kad didės mokesčiai“, — akcentavo V. Kazlauskienė ir informavo, kad prieš teritorijos prijungimą prie miesto yra apie 400 kaimo gyventojų. Vadinasi, beveik visi suaugę gyventojai.
Susitikime, surengtame po darbo valandų, nedalyvavo nei Telšių rajono meras Petras Kuizinas, nei Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas (jie abu atostogavo). Neatvyko ir kiti kviesti atsakingi asmenys. Seimo narys V.Bukauskas gyventojus informavo, kad tik sužinojęs apie ketinimus organizuoti apklausą pradėjo aiškintis, kas šios idėjos autorius ir kokiu tikslu atliekama apklausa, tačiau tvirtino dar neišsiaiškinęs, nes dauguma atostogauja.
Seimūnas susitikime svarstė, ar yra apgalvota, kas atsitiks su kitais Degaičių seniūnijos kaimais, jei patys Degaičiai bus prijungti prie miesto. „Rajono valdžia susitikime su gyventojais turėjo dalyvauti. Yra daugybė neatsakytų klausimų. Kaip bus su gatvių pavadinimais? Juk ir Telšiuose, pavyzdžiui, yra Parko, Žalgirio gatvės. Kokią naudą iš to turės bendruomenė? Privaloma diskutuoti, kalbėtis ir tik sutarus priimti bendruomenę tenkinantį sprendimą. Mano misija — kad Jūs nebūtumėte apgauti“, — savo nuomone pasidalijo V. Bukauskas. Susitikime gyventojai piktinosi, kad degaitiškių taip gausiai susirinko, o iš valdžios atstovų, kurie galėtų tiksliai ir aiškiai informuoti, kam reikalinga apklausa ir kokiu tikslu svarstoma apie teritorinius pokyčius, taip ir nesulaukta.
V.Kazlauskienė dar pasvarstė, ar Telšiams labai reikia tų 760 gyventojų (įskaitant vaikus). Anot Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkės, ar ne protingiau būtų prijungti Telšių priemiestyje įsikūrusių sodų bendrijų teritorijas, nes ir arčiau, ir galbūt to labiau nori gyventojai. Akcentuota ir tai, kad Degaičiai yra apsupti apsaugos zonų: geležinkelių, magistralinio dujotekio, regioninių kelių, aerodromo.
Mero patarėjas K. Andrijauskas gyventojams aiškino, kad teritorija nebus prijungiama prie miesto, o parengti teritorijos detalųjį planą esą reikalauja teisės aktai. Vis dėlto jauno patarėjo kalba žmonių neįtikino, tad aistros kaito tik dar labiau: dėl to, kad neatvažiavo valdžia, degaitiškiai labai piktinosi. „Ar valdžia gali taip negerbti ir ignoruoti?“ — stebėjosi susirinkusieji.

Bėdų yra ir daugiau
Susirinkime paaiškėjo, jog degaitiškiai turi ir daugiau spręstinų problemų, kurioms reikia valdžios vyrų dėmesio. Štai, žmonių nuomone, vis dar neveikia viešojo transporto sistema. Į rajono valdžią kreipėsi ir gyventojai, ir pats Seimo narys. Skųstasi, kad privačiai gydymo įstaigai persikėlus į naujas patalpas Plungės gatvėje, gyventojai susiduria su nepatogumais vykdami pas medikus, nes nėra suderinti autobusų maršrutai, pacientams tenka persėsti iš vieno autobuso į kitą. Gyventojai pageidavo, kad iš Degaičių vykstantis autobusas tris kartus per dieną važiuotų iki gydymo įstaigos ir atgal. Degaitiškiai taip pat nuogąstavo negalėdami viešuoju transportu į Telšius nuvykti savaitgaliais, anot jų, tada nevažiuoja nei miesto, neprasuka nei tarpmiestiniai autobusai. Nors šitas klausimas ir perduotas Telšių rajono savivaldybės Keleivinio transporto organizavimo komisijai, tačiau dabar, regis, problema įstrigo: esą, kol UAB „Telšių autobusų parakas“ neturi direktoriaus, tol nebėra kam sureguliuoti maršrutų. Tai tikras neūkiškumo pavyzdys.

Apklausa pasėjo nerimą
Gyventojai pradėjo nerimauti po to, kai pradėta organizuoti vietos gyventojų apklausa dėl Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymo plano. Degaitiškius piktino tai, kad net neturi ko paklausti ir gauti atsakymų į klausimus, susirinkę žmonės diskutavo, ar iš tiesų tos anketos bus galiojančios, ar į žmonių poreikius ir nuomones bus atsižvelgta. Susirinkusieji stebėjosi ir parinktu anketos pildymo laiku: nuo liepos 10 iki rugpjūčio 14 d. Ar tik ne tyčia toks pasirinktas metas, kai daugelis atostogauja ir nėra ko paklausti. Degaitiškiai tvirtina, kad jie turi žinoti, kokiu tikslu yra jungiami prie miesto, kas šios idėjos autoriai ir kokiomis sąlygomis tai vyks. „Dėl atostogaujančių valdžios atstovų informacijos negauname, o apklausų laikas eina į pabaigą. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu“, — sakė gyventojai, nusprendę nenuleisti rankų ir dar pamėginti raštu kreiptis į rajono Tarybą.

Įvyko nesusikalbėjimas
Paklausus, ką šiuo klausimu mano ir kaip galėtų atsakyti į degaitiškių pareikštus priekaištus, Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Gintarė Baltrūnė teigė, kad tiesiog įvykęs nesusikalbėjimas, pritrūko komunikacijos. Anot vedėjos, ji elektroniniu paštu sulaukė Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkės kvietimo į gyventojų susitikimą, tačiau būtent tuo laiku, penktadienio vakarą, niekaip negalėjusi atvykti, taip ir atsakiusi. „Tačiau visada paaiškinu, tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, jei manęs kas nors ko nors klausia. Susitinku ir su seniūnais, ir su gyventojais, aiškinamės jau ilgą laiką visus rūpimus klausimus. Man pačiai šita apklausa labai svarbu. Dėl jos net grįžau iš atostogų. Tačiau būtent dėl Degaičių, nė vienas gyventojas iš ten neatvyko ir nepaskambino, kalbėjau ir klausimus aptariau tik su bendruomenės pirmininke“, — teigė G. Baltrūnė.
Architektūros skyriaus vedėja akcentavo, kad degaitiškių nuogąstavimai dėl galimo prijungimo prie Telšių yra be pagrindo, nes niekas to nesiruošia daryti, kadangi teritorijos urbanizacija nėra įvykusi. Kitaip nei Ryškėnų atveju, kur jau nebėra aiškios takoskyros tarp Ryškėnų gyvenvietės ir Telšių miesto.
Vis dėlto G.Baltrūnė siūlė degaitiškiams aktyviai išsakyti savo nuomonę rengiamoje gyventojų apklausoje. „Tam ši apklausa ir rengiama. Kad sužinotume žmonių nuomonę. Jei žmonės nenorės, niekas nieko ir nedarys. Nebe tie laikai. Tegu žmonės atvyksta į seniūniją ir pareiškia savo argumentuotą nuomonę“, — patarė G. Baltrūnė.

Pateikta skurdoka informacija
Kaip ir būdinga Telšių rajono savivaldybei, gyventojams informacija teikta skurdi. Nebuvo vietos spaudoje nė vieno straipsnio apie tai, kad kai kurias gyvenvietes ketinama prijungti prie Telšių, o gal pakitimų numatoma ir kitose seniūnijose.
Savivaldybės tinklalapyje pasistengta įdėti tik beveik nieko nesakančią informaciją apie rengiamas gyventojų apklausas ir parengtą teritorijų žemėlapį, kuriame matyti, kokie būtų pokyčiai. Tačiau kam viso to reikia, taip ir nepaaiškinta.
Jau nebekeista, kad rajono valdžia nėmaž nesistengia informuoti žmonių tokiais ir panašiais svarbiais klausimais. Negi nieko gerai neišaiškinę mano, kad apklausose žmonės suvoks, kokią savo nuomonę gali pareikšti?
O gal suregztas planelis: kuo mažiau žinos, tuo geriau — tikrieji valdžios sumanymai prasprūs nepastebėti.
Taigi pagal tą žemėlapį prie Telšių turėtų būti prijungti ne tik Degaičiai, bet Ryškėnai. Taip pat gyvenamoji Rainių gyvenvietės dalis. Neprijungta liktų prie plento esanti verslo teritorija. Telšiuose atsidurtų Paežerės, Berkinėnų, Džiuginėnų kaimai kartu su kolektyviniais sodais, išskyrus esančius Užgirių kaime. Telšiai nutįstų už Masčio ežero link Judrėnų kaimo.
Taigi Telšiai plėstųsi į rytus, pietus, vakarus, tačiau šiaurėje miesto ribos remtųsi į Šiaulių-Palangos plentą. O kodėl neprijungiami Gaudikaičiai? Gal paukštynas trukdo? Ar kieno nors slaptai puoselėjama idėja vėl grįžti prie gigantiško paukštyno statybos?
Koks toks didžiulio Telšių išplėtimo tikslas? Neaišku.

Degaitiškiai nenori gaišti laiko
Buvo pageidaujama, kad degaitiškiai susirinktų dar kartą. O ko? Kad atsakymų į klausimus nežinantys valdininkai paskėsčiotų rankomis? Bendruomenės žmonės pasipiktinę nenorėjo gaišti laiko. Todėl į rajono valdžią kreipėsi raštu, prašydami paaiškinti, kokią naudą duos Degaičių gyvenvietės prijungimas prie Telšių miesto Degaičių ir Telšių gyventojams, koks ribų keitimo tikslas, ar bus atsižvelgta į apklausos rezultatus?
Panašu, Telšių rajono savivaldybėje komunikacija, kaip buvo, taip ir lieka, labai prasta. Arba rajono valdžia nenori opiomis temomis bendrauti su gyventojais, arba mano, kad tokiai veiklai nėra reikalo. Žmonėms nė nepaaiškinta, kaip bus tvarkomi įvairūs reikalai, ypač gatvių pavadinimų keitimo, perregistravimo. Ar žmonės turės už savo pinigus keisti adresus? O gal mokės iš rajono biudžeto? Neabejotina tai, kad patiems gyventojams teks savo adresus pakeisti migracijos skyriuje, poliklinikose, bankuose, telefono kompanijose, komunalines paslaugas, elektrą, dujas tiekiančiose įmonėse ir kitur.

Nuotraukoje: Degaičių bendruomenės pirmininkė Vita Kazlauskienė gausiai susirinkusiems gyventojams tegalėjo pasakyti, kad nei valdžios, nei atsakingi Savivaldybės administracijos darbuotojai neatvyko žmonėms pateikti paaiškinimų.