Komisijos pirmininkas pasiūlė nešokti pasiutpolkės

Praėjusios savaitės antradienį įvyko Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis. Toliau buvo nagrinėtas Algirdo Bacevičiaus skundas, parengtas pagal Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto kai kurių įstaigų ir įmonių patikrinimo rezultatus. Be to, vėl pasiūlyta domėtis Žemaitės gimnazijos stadiono remonto aplinkybėmis.

Alvydas Ivoncius

Laiku nepateikė dokumentų
Primename, kad A.Bacevičius kreipėsi į Antikorupcijos komisiją, kai Kontrolės ir audito tarnyba nustatė pažeidimų kai kuriose Savivaldybės švietimo įstaigose bei aptiko permokų, susidariusių vežant moksleivius. Komisijos pirmininkas Danielius Rupšys pranešė, kad kol kas gauti ne visi prašyti dokumentai, nors juos Savivaldybės administracija žadėjo pateikti laiku. D.Rupšys pasiūlė į kitą posėdį pasikviesti Kontrolės ir audito tarnybos vadovą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 84 (9996)