Tęsiamas pateiktų projektų siūlymų 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui pristatymas

Socialinė sritis: pokyčiai, kurių laukiama rajone

Socialinio būsto plėtra Telšių rajono gyventojams
Pateiktas projektas Ryškėnuose esančiam daugiabučio gyvenamajam namui rekonstruoti ir pritaikyti socialiniams būstams. Įgyvendinus projektą 23 šeimoms/asmenims (iš jų: 16 gausių šeimų ir 7 neįgalių asmenų šeimoms), būtų suteiktas socialinis būstas. Skaičiuojama, kad pagalba socialiniu būstu būtų aprūpinti 96 rajono gyventojai.
Socialinės globos ir slaugos paslaugų asmenis su proto ir psichikos negalia infrastuktūros sukūrimas
Pateiktas projekto siūlymas Telšių centro „Viltis“ II korpusui rekonstruoti ir pritaikyti paslaugoms, kurios būtų teikiamos asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Sukurtas vietų skaičius naujoje infrastruktūroje siektų 40 asmenų.
Dienos centro vaikams su proto ir psichikos negalia ir jų šeimoms steigimas
Projektu siekiama gauti finansavimą pastato Degaičiuose rekonstrukcijai ir dienos centro veiklos pritaikymui. Įgyvendinus projektą, dienos centre paslaugas vienu metu galėtų gauti iki 40 asmenų (neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai).
Telšių rajono senelių globos namų socialinės globos infrastruktūros modernizavimas
Parengtas projektas, kuriuo siekiama atlikti kapitalinį įstaigos vieno korpuso remontą ir pritaikyti jį senelių globos namų veiklai vykdyti. Įgyvendinus projektą, šioje socialinės globos įstaigoje būtų sukurta 40 vietų teikti modernias šiuolaikiškas socialinės rūpybos paslaugas.
„Apžvelgiant visus Telšių regiono (Plungės, Mažeikių, Rietavo ir, žinoma, Telšių) projektus, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai atkreipė dėmesį, jog būtent Telšių savivaldybė pateikė socialinį žemėlapį, kuriame labiausiai įvertintas socialinių paslaugų poreikis. Rengdami šiuos projektus, didelį dėmesį skyrėme paslaugų plėtrai vaikams su negalia ir jų šeimų nariams. O kalbant apie tik Savivaldybės lėšomis gerinamas socialines paslaugas, artimiausiu metu gyventojams pasiūlysime inovaciją rajone — nuotolines socialinės globos paslaugas. Tai galimybė išmaniųjų įrenginių pagalba, visiškai paprastu būdu, socialiniams darbuotojams palaikyti ryšį su paslaugų gavėjais ir dalį paslaugų, kurioms nebūtinas fizinis kontaktas, teikti operatyviau, taupiau ir ekologiškiau“,— planus kompleksiškai gerinti skirtingas socialinės srities paslaugas pristatė Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Telšių rajone siekiama užtikrinti sėkmingą sporto ugdymo prieinamumą

„Esama padėtis Telšių rajono sporto paslaugų srityje — tobulintina. Daugiausia trūksta finansų, žmogiškųjų išteklių, profesionalaus ir mėgėjiško sporto skatinimo, komunikacijos, technologijų diegimo ir kt. Mano nuomone, turime siekti bendro tikslo — užtikrinti sėkmingą sporto ugdymo prieinamumą rajono gyventojams ir identifikuoti kylančias problemas bei rasti būdų joms spręsti.
Noriu pasidžiaugti, kad Savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo potvarkiu sudaryta darbo grupė Telšių rajono sporto strategijai parengti. Pagrindinis darbo grupės tikslas — sukoordinuoti ir parengti sporto strategiją, kuri padėtų pritraukti daugiau sporto srities specialistų, populiarinti fizinį aktyvumą, vykdyti veiksmingą stebėseną ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų rajono kultūros dalimi.
Gegužės 17 d. įvyko pirmas darbo grupės pasitarimas. Jo metu išryškintos Telšių rajono sporto pagrindinės problemos, aptarti tolimesni sporto strategijos rengimo etapai. Darbo grupės narių nutarimu, bus atliekama sporto aplinkos ir situacijos Telšių rajone analizė, reguliariai organizuojami sporto strategijos rengimo darbo grupės posėdžiai. Kartu su Savivaldybės administracijos, Sporto ir rekreacijos centro specialistais, Sporto tarybos nariais, viešojo sektoriaus sporto atstovais ir kitais į sporto strategijos parengimą įsitrauksiančiais asmenimis, sieksime išsiaiškinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, sporto specialistų poreikius rajone ir išanalizuoti paklausiausias sporto šakas. Norime, kad parengta strategija padėtų gerinti sporto sąlygas skirtingose amžiaus grupėse (mėgėjų ir profesionalų), skatinti rajono vaikų bei jaunimo aktyvumą lankant popamokinius užsiėmimus. Parengta sporto strategija turėtų patobulinti sporto bendruomenės veiklą, o rajono sportas tapti labiau bendradarbiaujantis su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
Manau, kad kiekvienam Telšių rajono gyventojui turi būti sudarytos sąlygos rasti labiausiai patinkančią sporto šaką, o jų pasirinkimas turi būti ne tik platus, bet ir kokybiškas. Tikimės, kad Telšių rajone pavyks išugdyti vis daugiau talentingų sportininkų, o sukurta sporto strategija prisidės prie jų nuoseklaus sportinio meistriškumo vystymosi“,— apie Telšių rajono sporto strategijos parengimą kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Artėjant vasarai, duris atvėrė atsinaujinęs „Skate parkas“

„Miestui turėti kokybiškų bei įvairių sporto objektų visumą yra itin svarbu. Telšiuose gyvena įvairaus amžiaus ekstremalaus sporto mėgėjų, kurių pomėgiams realizuoti reikalinga speciali ir tam pritaikyta erdvė.
2015 m. Telšiuose atidarytas pirmasis ekstremalaus sporto „Skate parkas“. Iki tol viešosiose erdvėse — šaligatviais, kelkraščiais riedlentėmis, riedučiais ar BMX dviračiais važinėję jaunuoliai, savo meistriškumą ir pomėgius galėjo perkelti į ekstremalaus sporto parką. Riedlenčių įranga imituoja gatvės kliūtis ir leidžia treniruotis saugiau, sumažina vaikų traumų riziką eismo įvykiuose. Nuo parko atidarymo prabėgo jau 7 metai, per kuriuos ne paslaptis, kad sumontuota įranga nusidėvėjo ir reikalauja atnaujinimo.
Numatyti pirmojo etapo „Skate parko“ atnaujinimo darbai jau baigti, o gegužės 16 d. parkas vėl atvėrė duris rajono gyventojams. Suprantant, kad miestui šio objekto įrengimas buvo ir yra labai svarbus, mūsų tikslas — sudaryti sąlygas, kurios padėtų užtikrinti aikštelėje besilankančiųjų saugumą. Todėl „Skate parko“ atnaujinimo darbai bus atliekami keliais etapais.
Pirmuoju etapu:
* Demontuota dalis senų rampų ir vietoj jų pastatytos naujos rampų konstrukcijos.
* Atlikti „Skate parko“ elementų atnaujinimo darbai pakeičiant įlūžusias vietas.
Savivaldybės administracija per kelis etapus planuoja visiškai atnaujinti riedučių parką, demontuojant senas rampų konstrukcijas ir pakeičiant jas naujomis. Kitais metais numatoma nugriauti porą senų rampų konstrukcijų ir įrengti naujas. Tokia eiga per kelerius metus bus atnaujintas visas „Skate parkas“.
Numatytame „Skate parko“ visiškame atnaujinimo projekte bendras visų įrenginių užimamas plotas — apie 550 kv.m. Elementai suprojektuoti visavertiškam kasdieniam laisvalaikio praleidimui su neribotomis galimybėmis profesionaliems sportininkams kelti savo lygį ir treniruotis. „Skate parkui“ įrengti naudojamos aukštos kokybės medžiagos ir lengvai atnaujinamos/remontuojamos konstrukcijos, kurios nesukeltų papildomų rūpesčių atliekant konstrukcijų priežiūrą.
Tikiu, kad parkas ir toliau trauks ekstremalaus sporto entuziastus, bus išskirtinis ir pritaikytas mėgėjams, pradedantiesiems bei profesionaliems sportininkams. Tokios vietos mieste būtinos ir gali padėti pritraukti žmones sveikai gyvensenai, ugdyti paauglių norą siekti aukštų sporto rezultatų ir tobulinti savo įgūdžius.
Mūsų tikslas, kad Telšiai palaipsniui sukurtų jaunimui pritaikytą ir aktyviam laisvalaikiui patrauklią infrastruktūrą“,— „Skate parko“ atnaujinimą komentavo Administracijos direktorius Tomas Katkus.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Telšių rajone

Telšių rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendintas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, finansuojamas iš ES Regioninės plėtros fondo lėšų. Juo buvo siekiama pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Telšių rajono pacientams, atnaujinti turimą ir įsigyti naują įrangą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Projektas buvo įgyvendinamas su keturiomis Telšių rajono savivaldybėje veikiančiomis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (VšĮ Telšių, VšĮ Varnių ir VšĮ Luokės PSPC, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras).
Projekto įgyvendinimas — tai investicija į pirminių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir žmonių sveikatos gerinimą. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose didžioji dalis turimos įrangos buvo nusidėvėjusi arba turimų prietaisų nepakako efektyviam ir operatyviam darbui, projekto partnerių patalpos buvo prastos būklės, nepritaikytos neįgaliesiems, todėl gyventojams nebuvo užtikrinamas kokybiškas ir prieinamas paslaugų teikimas. Visi suprantame, kad įrangos trūkumas lemia pacientų eiles, retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, retesnius šeimos gydytojų vizitus pacientų namuose, vėlesnį ligos diagnozavimą, didesnį mirtingumą ar ilgesnį gydymo laikotarpį. Projekto metu atliktas paprastasis patalpų remontas, įsigyta būtina medicinos ir kompiuterinė įranga šeimos gydytojų ir pakaitinio gydymo kabinetui.
Įgyvendinto projekto rezultatai:
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre atlikti patalpų paprastojo remonto darbai, įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, įsigyta reikalinga medicininė ir kompiuterinė įranga, baldai;
VšĮ Luokės PSPC įsigyta tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose;
VšĮ Varnių PSPC įsigytos funkcinės lovos bei tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose;
UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centre įsigyta kompiuterinė įranga.
Atnaujinus dalį projekto partnerių patalpų ir įsigijus reikiamą medicininę įrangą, tikimės, kad daugiau Telšių rajono gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, bus sudarytos galimybės tikslinių grupių asmenims užtikrinti kuo tolygesnį kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, prevencinių, slaugos paslaugų prieinamumo lygį“,— apie įgyvendintą projektą sveikatos srityje kalbėjo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija