Paskyrė mero pavaduotojus ir komitetų pirmininkus

Gegužės 4 ir 8 dienų Savivaldybės tarybos posėdžiuose patvirtinti komitetai, paskirti jų pirmininkai ir pavaduotojai. Taryba mero Tomo Katkaus teikimu paskyrė ir jo pavaduotojus.

Alvydas Ivoncius

Komitetai liko tie patys
Savivaldybės taryboje veikia Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto, Verslo, ekonomikos ir finansų, Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų, Kontrolės komitetai. Tokie komitetai veikė ir praėjusią kadenciją.
Komitetų sudėtis patvirtinta gegužės 4 dieną įvykusiame Savivaldybė tarybos posėdyje.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui priklauso: Gabrielė Narmontaitė, Remigijus Macas, Simona Simaitytė, Almantas Lukavičius, Vilma Rumšienė, Rimantas Vaitkus.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai: Agnė Jakavičiutė, Evelina Lenkauskienė, Janina Bucevičė, Tomas Lekavičius, Remigijus Juška, Gintautas Bratkauskas. Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto veikloje dalyvaus: Vilma Šakienė, Karolis Andrijauskas, Kęstutis Gusarovas, Rugilė Kumžaitė, Rimantas Adomaitis, Martinas Leščiauskas, Imantas Motiejūnas.
Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariai: Egidijus Narmontas, Saulius Urbonas, Mantas Serva, Algirdas Žebrauskas, Remigijus Puplauskas, Algirdas Bacevičius. Kontrolės komitetas sudarytas iš frakcijų atstovų. Jam priklauso Tomas Lekavičius, Mantas Serva, Evelina Lenkauskienė, Vilma Šakienė, Imantas Motiejūnas, Rimantas Vaitkus. Komiteto pirmininko pereigos pagal teisės aktus priklauso opozicijos atstovui. Opozicija, kurią sudaro Tautos ir teisingumo bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos, komiteto pirmininku pasiūlė Imantą Motiejūną.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.36)