Savivaldybės administracijos direktorius numatytas. Laukia tarnybų pažymų

Meras Tomas Katkus laikinai vadovauti Savivaldybės administracijai paskyrė Teisės ir administravimo skyriaus darbuotoją Nidą Audinytę.

Pasak T.Katkaus, Savivaldybės administracijai net ir laikinai vadovauti gali tik asmuo, turintis Valstybės saugumo departamento leidimą dirbti su slapta informacija. Tokius leidimus, T.Katkaus teigimu, turi negausus būrelis Savivaldybės administracijos darbuotojų. Mero manymu, N.Audinytė laikinai vadovauti Savivaldybės administracijai jam pasirodė labiausiai tinkama.
Tačiau į nuolatines Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas bus skiriamas Zigmas Nevardauskas. Jis dabar dirba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento direktoriumi, priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai, gimė 1967 metais, gyvena Eigirdžiuose.
Z.Nevardauskas galės pradėti eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tuomet, kai bus gautos Valstybės tarnybos departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymos dėl jo tinkamumo. Neabejotina, kad dėl Z.Nevardausko tokios pažymos bus pateiktos, tačiau jų parengimas užtrunka nuo kelių savaičių iki maždaug dviejų mėnesių.
Savo patarėjomis T.Katkus nusprendė paskirti Liną Kybartaitę-Jokubauskienę ir Agnę Vaitkienę. Pirmoji dirbo jaunimo reikalų koordinate, o antroji – Savivaldybės administracijoje Teisės ir administravimo skyriuje vyr. specialiste.
Mero komandoje bus ir sekretoriatas. Viena jo darbuotoja numatyta Neringa Ubartienė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotoja. Sekretoriatas turės padėti organizuoti Savivaldybės tarybos veiklą, peržiūrėti ir teisiniu požiūriu įvertinti Tarybai teikiamus sprendimų projektus, atlikti kitas užduotis.
Pagal naują teisinį reguliavimą, dabar Savivaldybės taryba nebeturi įtakos skiriant Savivaldybės administracijos direktorių. Anksčiau jo kandidatūrą Tarybai teikdavo meras, Tarybos nariai tvirtindavo slaptu balsavimu. Dabar Savivaldybės administracijos direktorius, kaip politinio pasitikėjimo darbuotojas, skiriamas mero potvarkiu.
Skiriant į politinio pasitikėjimo pareigas – vicemerų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus – meras turėjo įvertinti Savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pretenzijas. Koaliciją sudaro šios frakcijos: socialdemokratų, darbiečių, konservatorių, „Vardan Lietuvos“, „Už Telšius“. Jos sutarė, kad socialdemokratams tenka Savivaldybės administracijos direktoriaus, „Vardan Lietuvos“ – vieno mero pavaduotojo, „Už Telšius“ – antro mero pavaduotojo pareigos. Patarėjas ir sekretoriato darbuotoją meras rinkosi savo nuožiūra. („KŽ“ inf.)