Tradiciniai Motiejaus Valančiaus skaitymai Varniuose

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurvaikus pasitiko klebonas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, kai kas pirmą kartą palietė senas vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais leistas knygas, išgirdo kanauninko giedamas giesmes bei pasakojimą apie Žemaičių vyskupą.

Kaip ir kasmet, Varniuose, Motiejaus Valančiaus gimnazijoje, įvyko tradicinis renginys „Valančiaus skaitymai“. Šio renginio pagrindinis tikslas – dar kartą pristatyti vyskupo M. Valančiaus asmenybę bei jo nuveiktus darbus, tebedarančius įtaką ir mūsų laikais.

Jurgita Gustytė-Ivinskienė

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos bibliotekininkė

Renginys prasidėjo direktoriaus Egidijaus Stonio sveikinimu ir bendra pamoka mokyklos salėje. Susirinkę moksleiviai žiūrėjo Juozo Javaičio filmo „Mirtis – durys į gyvenimą“ ištrauką. Trečiokės Viltė ir Skaistė skaitė ištraukas apie Varnius iš Motiejaus Valančiaus kūrinio „Palangos Juzė“. Šio kūrinio ištraukas apie papročius skaitė gimnazijos prezidentūros atstovai Eglė, Feliksas ir Agnė.
Gimnazijos Informaciniame centre IV ir III gimnazijos klasių moksleiviai diskutavo apie Valančiaus mokymo svarbą. Didžioji dalis gimnazijos moksleivių tyrinėjo Varnių miestelį. Su vyskupo M. Valančiaus kūrinio „Palangos Juzė“ ištraukomis susipažino 4 klasės moksleiviai, nukeliavę prie Žąsūgalos kalno, kur jų laukė Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos 4-os ir 5-os klasių mokiniai.
Čia abiejų gimnazijų moksleiviai dalyvavo tradicinių „Valančiaus skaitymų“ programos dalyje „Palangos Juzės Žąsūgala“. Edukaciją apie žemaičių kalbą ir Žąsūgalos kalną pristatė Žemaitijos saugomų teritorijų darbuotojas Linas Šedvilas.
Spalvingoji M. Valančiaus leksika labai tiko Žąsūgalos kalnui, nusiridenti vaikams nepavyko, bet „keberiokštis“ su lazdomis sekėsi puikiai.
Šių metų „Valančiaus skaitymų“ programoje netrūko ir modernių informacinėmis technologijomis sukurtų užsiėmimų. Iki renginio vyresniųjų klasių moksleiviai kūrė virtualų Valančiaus laikų žemėlapį. Renginio dieną, balandžio 25-ąją, gimnazistai turėjo puikią progą išbandyti, kaip veikia jų sukurtas virtualus žemėlapis „Valančiaus Varniai“.
Į kelionę po Varnius leidosi 5-8, I-II klasės, į žygį taip pat išsiruošė ir drąsesnieji darželinukai, kurie sužinojo apie Valančiaus asmenybę ir kodėl mokykla pavadinta jo vardu.
Moksleiviams, lankantiems M. Valančiaus gimnaziją iš kaimų ar kitų rajonų, tai buvo gera proga susipažinti su miestelio istorinėmis vietomis, o varniškiams – įvertinti savo bendramokslių darbą ir papildyti virtualų žemėlapį dar kitais objektais.
Aplankę visas svarbiausias vyskupo M. Valančiaus laikų vietas, moksleiviai rinkosi į Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, kur juos pasitiko klebonas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Kai kas pirmą kartą palietė senas vyskupo M. Valančiaus laikais leistas knygas, išgirdo kanauninko giedamas giesmes bei pasakojimą apie Žemaičių vyskupą. Labiausiai susidomėjusius A. Sabaliauskas pakvietė apsilankyti slaptame Katedros kambarėlyje, kur spaudos draudimo laikais vaikai buvo mokomi skaityti ir rašyti.
Grįžus į gimnaziją, laukė žaidimas „Kahoot“, refleksija ir buvusio šios mokyklos abituriento dovanos, aktyviausiems „Valančiaus skaitymai“ dalyviams.

XXX
Dalinamės moksleivių ir jų mokytojų mintimis, pasibaigus tradiciniam renginiui:
„Man labai patiko vaikščioti Varniuose, nes sužinojome daug naujų faktų bei pamatėm vietas, kurios labai sužavėjo. Labiausiai patiko bažnyčioje. Ir tas slaptas Valančiaus kambarys.“
„Man patiko viskas. Lankant visas vietas, buvo įdomu įsivaizduoti, kaip ir kas ten vyko seniau. Šita trumpa kelionė Varnių miestelyje man padėjo geriau pažinti šias vietas. Sužinojau tikrai daug naujo. Smagu buvo kartu su klasiokais eiti ir klausyti jų nuomonės, pasakojimų apie Varnius. Bažnyčioje man buvo labai įdomu ir šiek tiek nejauku eiti į kambarį, kur Motiejus Valančius mokė vaikus skaityti. Lipdama siaurais laiptais, pajutau tų vietų didybę. Man džiugu, kad turėjau tokią galimybę geriau pažinti Varnius, jų istoriją. Man patiko.“
„3 b klasės moksleiviai labai apgailestauja, kad Valančiaus namas neįrengtas. Vaikai nuglostė namo sienas. Sutarėm, kai jie užaugs, tai baigs tvarkyti vyskupo namą. Keliaudami po Varnius, pirmą kartą atkreipėme dėmesį į saulutes medinės bažnyčios kryžiuose. Grįžę į klasę, juos piešėme. Išsiaiškinome, kad kriauklės grindinio plytelėse žymi piligrimų kelią – juk piligrimai irgi keliauja istorinėmis Varnių vietomis, kurios siejamos su vysk. M. Valančiumi.“
„Antrokai didžiavosi, kad gyvena Valančiaus gatvėje. Kai kas iš moksleivių prisiminė namą, kuriame buvo paslėptas Valančiaus biustas.“

1 Komentaras

  1. Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas tai Dievo dovana Varniams.Pasak jo-„Tikėjimas nuo pat vaikystės užėmė itin svarbų vaidmenį,tačiau net jis abejojęs ar jo užteks likusiam gyvenimui”.

Komentarai nepriimami.