Tarybos narių veikla matuojama degalų litrais

2023 16 gegužės 2

Ne kartą rašėme, kad Savivaldybės tarybos nariai gauna vadinamąsias „kanceliarines išmokas“ neva savo, kaip Tarybos narių, veiklai finansuoti. Paprašėme Savivaldybės administracijos pateikti duomenis, kokioms reikmėms [toliau]