Telšių „Kranto“ progimnazijos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams: progresas vyksta dirbant

Nuo rugsėjo 1-osios 1, 3, 5, 7, 9 ir III gimnazijos klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas. Kitose klasėse dar bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Taip pereiti prie atnaujinto turinio apsispręsta dėl to, kad būtų išlaikytas mokinių ugdymo nuoseklumas, prie atnaujintų ugdymo programų būtų pereinama laipsniškai, be to, tai ir mažesnė apkrova mokykloms. Dar kitais mokslo metais, 2024-2025 m. m., jau visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

Daiva Banaitienė

ŠMSM Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė.

„Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuri atnaujina ugdymo turinį. Perėjimas prie kompetencijomis grįsto ugdymo vyksta ir kitose šalyse. Ir vertinant sparčiai besikeičiantį pasaulį, tie pokyčiai yra organiški, neišvengiami – mes turime prisitaikyti prie kitokių gyvenimo poreikių ir paruošti tam vaikus.
Kaip tvarkysimės su pokyčiais, priklauso ir nuo mūsų požiūrio – ar tai bus mums iššūkis, galimybė, ar kliūtis. Tikiu mokytojais, jie profesionalai, kurie žino, kad progresas vyksta dirbant“, – sako Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė.
Svarbiausi atnaujinamų programų pakeitimai – dėmesys sutelkiamas į gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis 30 proc. savo mokomojo dalyko turinio. Programos atnaujintos, o ne parengtos naujai, todėl jose nėra radikalių permainų.

Dalijasi patirtimi su kolegomis
Pasirengimas diegti atnaujintas programas vyksta antrus metus. Nacionalinė švietimo agentūra surengė daug informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams. Kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos rekomendacijos, kuriose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai.
Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė pasakoja, kad ruoštis dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas jie pradėjo jau 2021 m. pabaigoje: mokykla buvo atrinkta dalyvauti Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrime. Anot pašnekovės, dalyvavimas tyrimo veiklose – nuo dokumentų analizės, diskusijų, mokymų, pilotinių pamokų pagal atnaujintą ugdymo turinį rengimo ir kita, – padėjo progimnazijos pasirengimą koordinuojančiai komandai pasirinkti tolimesnių darbų kryptis.
Progimnazijos direktorė dalyvavo Europos Komisijos remiamame Britų Tarybos vykdomame projekte ,,Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“, Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose dalyvavo progimnazijos mokytojai dalykininkai ir įgytomis žiniomis apie atnaujintą ugdymo turinį dalijosi kitais mokytojais. Be to, rajono mokykloms rengtis naujiems mokslo metams padeda Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, subūręs koordinavimo grupę, Telšių švietimo centras.
„Ir mūsų bendruomenėje būta nerimo, abejonių, kam tos permainos reikalingos, ar mes jas įveiksime, bet įsijungus į konkrečias kryptingas veiklas, labai daug paaiškėjo – pradedant nuo to, kodėl reikia atnaujinti ugdymo programas, baigiant tuo, kas tos kompetencijos ir kaip mes dirbsime. Man liūdna klausytis kai kurių kitų mokyklų mokytojų, vadovų, kai jie reikalauja, kad jiems būtų duoti nurodymai, formos, pavyzdžiai, išdėliota viskas iki smulkmenų. Mes galime pasidalinti savo patirtimi ir dalijamės ja, bet tas aiškumas, tie mūsų pavyzdžiai yra susikurti, atrasti dirbant, ieškant, mokantis. Niekas už mus pačius mūsų darbo nepadarys“, – kalba I. Daubarienė.
„Kranto“ progimnazijos mokytojai savo patirtimis dalijosi su kolegomis iš Prienų, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Raseinių ir kt. mokyklų.

Bendromis jėgomis
Šiuo metu „Kranto“ progimnazijos mokytojai, rengdamiesi rudeniui, dirba jau labai konkrečius darbus. Mokykloje veikia mokytojų dalykininkų metodinės grupės, kurios bendromis jėgomis ruošia atskirų dalykų pamokų planus pagal atnaujintas programas, studijuoja savo dalyko ugdymo turinį. Mokytojai rengia ir kolegas kviečiasi į atviras pamokas, kurias vėliau analizuoja, ieško kitokių sprendimų ir t.t. Jau vyko anglų kalbos, fizinio ugdymo, pradinio ugdymo pasaulio pažinimo atviros pamokos, iki mokslo metų pabaigos vyks ir kitų dalykų pamokos.
„Mokytojai, vedę atviras pamokas, jaučiasi ramiau, drąsiau patys planuoja atnaujintą ugdymo turinį ir konsultuoja kolegas. Perpratus turinį, susidėliojus kompetencijas, ir pasirengimas pamokai tampa aiškesnis“, – pasakoja I. Daubarienė.
Progimnazijos mokytojams iki atostogų dar liko susitarti dėl ilgalaikio plano formos, taip pat išanalizuoti vertinimo pokyčius.
„Dar kartą įsitikinome, kad mokame susitelkti, tartis, rasti laiko, nors jo visada taip maža, dalintis, motyvuoti vienas kitą. Pandemija ir karantinas įrodė, kiek daug švietime turime potencialo, jei per porą savaičių sugebėjome pasirengti ir pereiti prie nuotolinio ugdymo. Pasiruošti dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas turėjome ir dar turime tikrai daugiau nei dvi savaites. Taip, rudenį pradėsime nežinodami visko, tačiau, manau, dauguma mokytojų suvokia, kaip tai svarbu ir vaikams, ir jiems patiems. Kokybiniai pokyčiai neatsiranda per dieną, jiems reikia bent kelerių metų“, – įsitikinusi „Kranto“ progimnazijos direktorė I. Daubarienė.

Kur rasti informacijos?
Švietimo portale (emokykla.lt) mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Šiuo metu irgi vyksta mokymai, tikslinės konsultacijos tik lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams. Ugdymo turinio atnaujinimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.
Visos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos priemonės yra prieinamos mokytojams įvairiais formatais ir gali būti naudojamos patogiu metu. Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose mokytojai turi prieigą prie visos mokymų medžiagos Nacionalinės švietimo agentūros informacijos sklaidos kanaluose.
Taip pat Nacionalinė švietimo agentūra yra paskelbusi pirmuosius – matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros – kitąmet vyksiančių tarpinio patikrinimų užduočių pavyzdžius. Vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija leidyklų naujai išleistus vadovėlius pagal atnaujintas ugdymo programas.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.