Savivaldybės įstaigų internetinės svetainės atspindi aplaidumą

Ryškėnų kultūros centras savo svetainės skyrelyje „Darbuotojai“ paskelbė vien žmonių būrelio nuotrauką. Deja, ant darbuotojų kaktų neužrašytos jų pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai.

Pastebome, kad Savivaldybės administracijos svetainėje kai kuriais atvejais informacijos apie atlyginimus duomenys jau senokai su pasibaigusiu „galiojimo laiku“. Teisės aktai įpareigoja tokią informaciją atnaujinti kas ketvirtį, tačiau taip toli gražu nebuvo daroma. Šį sykį apžvelgiame, kokią informaciją skelbia rajono kultūros įstaigos.

Alvydas Ivoncius

Duomenys jau – „su kvapeliu“
Savivaldybės internetinėje svetainėje turi būti skelbiami atlyginimų duomenys tų įstaigų, kurios neturi savo internetinių svetainių.
Regis, Savivaldybėje labai stokojama kontrolės dėl teisės aktų vykdymo, omenyje turint informacijos apie atlyginimus skelbimą.
Štai Luokės muzikos ir dailės mokyklos darbuotojų atlyginimai paskutinį kartą atnaujinti 2019 metų antrą ketvirtį. Nesuprantama, kodėl Savivaldybės svetainėje iš viso palikta ši įstaiga – jos jau nebėra. Ji prijungta prie Telšių meno mokyklos.
Telšių dailės mokyklos atlyginimai paskutinį kartą skelbti už 2018 metus. Vėlgi čia kaip ir dėl Luokės muzikos ir dailės mokyklos. Sujungus Telšių dailės ir muzikos mokyklas, įsteigta Telšių meno mokykla. Tačiau Savivaldybės svetainėje kažkodėl liko pasenusi informacija, iš kurios galime suprasti, kad Telšių dailės mokykla tebėra gyva.
Viešvėnų kultūros centro atlyginimų duomenys paskutinį kartą atnaujinti 2019 metų antrą ketvirtį. Luokės kultūros centro darbuotojų atlyginimai paskelbti už 2021 metus, Varnių kultūros centro – už 2022 metus, Priešgaisrinės tarnybos – už 2019 metų antrą ketvirtį, Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro – už 2020 metus. O „rekordas“ pasiektas dėl Kontrolės ir audito tarnybos – jos atlyginimų „naujausi“ duomenys už… 2015 metus.

Durys užtrenktos įrašu „Informacija ruošiama“
Ne ką geresnė padėtis ir dėl kai kurių įstaigų, kurios turi savo internetines svetaines.

Žemaitės dramos teatras paskutinį kartą informaciją apie darbuotojų atlyginimus paskelbti už 2022 metų I ketvirtį. Teatras neskelbia informacijos apie tarnybinius automobilius, viešuosius pirkimus, nėra paskelbta šių metų pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita.
Telšių kultūros centras informacijos apie atlyginimus neskirsto ketvirčiais. Yra paskelbta informacija apie praėjusių metų atlyginimus, duomenys iš ankstesnių metų neskelbiami. Norėdami pasidomėti Telšių kultūros centro viešaisiais pirkimais, atsirėmėme į dažnai pasitaikantį valdiškose įstaigose „šlagbaumą“ – įrašą „Informacija ruošiama“. Lygiai toks pat įrašas pasitinka svetainės skyrelyje „Tarnybiniai lengvieji automobiliai“.
Telšių kultūros centras neskelbė darbuotojų kontaktų duomenų: nei telefonų, nei elektroninių paštų. Nėra paskelbtas net darbuotojų sąrašas.
Burtažodžiu „Informacija ruošiama“ nuo viešo atlyginimų paskelbimo apsigynęs ir Tryškių kultūros centras. Tik štai: jei omenyje turime ne šių metų pirmo ketvirčio duomenis (tarsi daug darbo juos parengti), o praėjusių metų informaciją, tai burtažodis „Informacija ruošiama“ tikrai netinka. Ta informacija paruošta ir paskelbta turėjo būti jau senokai. Ši valdiška įstaiga, pasirodo, iki šiol tebevargsta „ruošdama informaciją“ apie savo struktūrą. Darbuotojų kontaktai ir darbo grafikas paskelbti. Įstaiga skelbia, kaip privalu, darbuotojų pareigybių aprašymus.

Tebelaiko paskelbtas senienas
„Naujausia“ Nevarėnų kultūros centro informacija apie atlyginimus – tik iš 2022 metų trečio ketvirčio. Nėra net skyrelio apie tarnybinius automobilius (nors įstaigoje yra net vairuotojas), viešuosius pirkimus. Įstaiga yra paskelbusi… 2020 metų tradicinių renginių planą. Darbo grafikai paskelbti 2018 metų data: negi per tiek metų niekas nesikeitė? Darbuotojų kontaktai paskelbti. Tačiau nepaskelbti darbuotojų pareigybių aprašymai.
Informacija apie Varnių kultūros centro darbuotojų atlyginimus paskelbta, kaip minėta, už praėjusius metus. Ir štai čia, pasirodo, išlenda labai paprasta problema. Varnių, Luokės kultūros centrai neturi savo internetinių svetainių. Varniškiai apie savo veiklą informuoja „Facebook“ paskyroje, tačiau joje nepaviešinsi visų darbuotojų kontaktų, pareigybių aprašymų, kitos teisės aktais privalomos skelbti informacijos. Pasak Varnių kultūros centro direktorės Giedrės Mikalauskaitės, įstaiga nori tokios svetainės, tačiau, regis, didžiausia bėda – pinigai. Brangiausiai kainuoja pačios svetainės sukūrimas, o paskui kažkuris darbuotojas turėtų ją administruoti. Vėlgi visai už dyka kažin ar kas norėtų tuo užsiimti.

Vietoje darbuotojų kontaktų – nuotrauka
Ryškėnų kultūros centre skyrelyje „Darbo užmokestis“ taipogi pasitinka burtažodis „Informacija ruošiama“.
Deja, tokiais atvejais net neparašoma, kiek laiko informacija bus ruošiama. Vis tik Ryškėnų kultūros centras informaciją bent apie praėjusių metų darbo užmokestį jau turėjo paruošti ir paskelbti – tam daug pastangų nereikia. Ryškėnų kultūros centras savo internetinėje svetainėje paskelbė tik direktorės Romualdos Virketienės kontaktinius duomenis. O skyrelyje „Darbuotojai“ matome… vien būrelio žmonių nuotrauką, tarsi žinotume, kas jie tokie ir kaip su jais susisiekti. Žinoma, pareigybių aprašymų nerandame, kaip ir informacijos apie viešuosius pirkimus ar tarnybinius automobilius. Užtat įstaiga svetainėje laiko… 2017 metų renginių planą. Įstaiga pateikia „informaciją“ apie mėgėjų kolektyvus: būrelių žmonių nuotraukos, kolektyvų pavadinimai, repeticijų laikas ir… tradicinis įrašas „Informacija ruošiama“.

Vienintelė rimčiau susitvarkiusi
Pabaigai palikome Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką, kadangi ji vienintelė iš visų rajono kultūros įstaigų turi tvarkingą, informatyvią internetinę svetainę. Paskelbti visų darbuotojų kontaktiniai duomenys (deja, nėra pareigybių aprašymų), žinios apie darbo laiką, o informacija apie darbo užmokestį yra, kaip ir dera, naujausia – šių metų pirmo ketvirčio. Tačiau nėra informacijos apie viešuosius pirkimus – susidaro įspūdis, kad įstaiga nieko nepirko. Sprendžiant iš svetainės, ši įstaiga neturi (ar tikrai?) nė vieno automobilio, kadangi neskelbiama informacija apie juos. Užtat matome tai, ko stokoja kitos kultūros įstaigos, – detalius ir visai šviežius renginių planus.

Neva kaltas svetainės pertvarkymas
Savivaldybės administracijos paklausėme, kodėl kai kurių šiame straipsnyje minimų įstaigų informacija apie darbo užmokestį neatnaujinta. Ir štai gavome atsakymą: „Atliekant informacijos perkėlimo darbus senojoje svetainėje, dėl archyvuose esančio didelio informacijos kiekio ne visą informaciją buvo galima sklandžiai perkelti (puslapiai nebeprasiverdavo arba versdavo ne į tas nuorodas). Atnaujintoje svetainėje esama informacija nuolat tikrinama, o pastebėjus trūkumus, pildoma. Šiuo metu rengiamas atnaujintos svetainės tvarkos aprašas „Dėl Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame bus numatytos skyrių ir padalinių atsakomybės už talpinamą informaciją ir trūkstamos informacijos svetainėje patalpinimą“.
Kaip matote, informacijos skelbimo trūkumai užglaistomi nelabai įtikinamomis techninėmis priežastimis.