Iš tariamo „netyčiuko“ išsivystė virtinė nemalonumų

Matome, kad J.Šileikos tekstu „Kranto būryje“ I.Daubarienė pasidalijo iš savo asmeninės paskyros.

Praėjusios kadencijos Savivaldybės tarybos Etikos komisija naujai šios kadencijos Savivaldybės tarybos Etikos komisijai paliko nebaigtų reikalų. Ir vienas jų kaip sykis liečia dabartinį Etikos komisijos pirmininką Algirdą Bacevičių. Mat dar balandžio 7 dieną „Kranto“ progimnazijos mokytojų bendruomenė kreipėsi į Etikos komisiją, prašydama apsvarstyti A.Bacevičiaus elgesį.

Alvydas Ivoncius

Niekindamas vieną, agitavo už kitą
Kad būtų aiškiau, viską reikia papasakoti nuo pradžių. „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė feisbukinėje grupėje „Kranto būrys“ pasidalijo Julijono Šileikos rinkimų agitacijos įrašu apie A.Bacevičių ir jo komandą. Įrašas nekorektiškas, niekinantis.
Taigi, kas rašoma J.Šileikos savivaldybių tarybų rinkimų agitacijos metu pasidalintame įraše? „Kodėl raginu balsuoti už Tomas Katkus ir kodėl Algirdas Bacevičius primena kolūkį. Nesu socialdemokratų fanas, bet dabartinėje situacijoje Telšių miestas ir rajonas geresnio varianto už Tomas Katkus neturi. Po pirmo mero rinkimų turo turime paprastą pasirinkimą. Galime rinktis ar balsuoti už žmogų, turintį gerą programą ir stiprią komandą. Arba galite savo balsą skirti žmogui, kilusiam iš Maskvos, kuris VRK anketoje yra nurodęs, kad kalba angliškai, bet esu įsitikinęs, kad tai yra melas. Balsuodami už Algirdą, taip pat padėsite klestėti penktos kolonos judėjimui Lietuvoje (jį atvirai remia penktoji kolona, vieno iš rėmėjų veiklą įmesiu į komentarus).
Algirdas Bacevičius galėtų vadovauti tik Telšių kolūkiui, bet ne Telšių miestui, ne Žemaitijos sostinei. Jei norite palaikyti Telšių kolūkio idėją, kuri neturi ateities ir yra pasmerkta žlugti, tai žinote, už ką balsuoti, bet jeigu norite, kad Telšių neištiktų kolūkio likimas, kviečiu balsuoti už Tomas Katkus. Nuotraukos pridedamos tam, kad geriau pamatytumėt, kodėl ši A.Bacevičiaus šutvė panaši į kolūkį“.
Teksto kalbos netaisėme.

Išplatino rinkiminės agitacijos tekstą
J.Šileikos tekstas akivaizdžiai agitacinis. Taigi pasidalindama šiuo tekstu, manytume, I.Daubarienė sąmoningai ar pati gerai to nesuvokdama, dalyvavo rinkiminėje agitacijoje. Dar prieš rinkimus Vyriausioji rinkimų komisija rekomendavo socialiniuose tinkluose vengti „dalintis agitaciniais kitų asmenų įrašais, juos komentuoti ir atlikti kitus veiksmus, kurie naujai keltų susidomėjimą kandidatu, partija, politiniu komitetu“.
Pagal Rinkimų kodeksą, „Politinė reklama – valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, rinkimų politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp rinkimų politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams ar paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar rinkimų politinės kampanijos dalyvis, kandidatas, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.54)

2 Komentarai

  1. Katkaus vaikai eina į Kranto mokyklą. Direktorei faina pasirodyti lojaliai arba kaip straipsnyje rašo samoningai…na jei netyčia tai tada …

Komentarai nepriimami.