Žemaičių vyskupystės muziejaus puoselėtojas pradėjo vadovauti Šilalės muziejui

Naująjį Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorių Antaną Ivinskį pasveikino Šilalės rajono vadovai.

Kaip informuoja Šilalės rajono savivaldybė, liepos 10-ąją Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigas pradėjo eiti konkursą laimėjęs Antanas Ivinskis. Naująjį įstaigos vadovą sveikinę Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerai Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis, administracijos direktorius Andrius Jančauskas linkėjo jam išgryninti muziejaus prioritetines veiklas ir įgyvendinti išsikeltus tikslus. Vėliau meras A. Ivinskį pristatė muziejaus kolektyvui.

Antanas Ivinskis 1995 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros krypties bakalauro laipsnį, 2016 m. Klaipėdos universitete įgijo menotyros krypties magistro laipsnį. Nuo 1999 m. iki 2015 m. birželio mėnesio A. Ivinskis Žemaičių vyskupystės muziejuje ėjo direktoriaus pareigas, nuo 2015 m. liepos mėnesio iki 2022 m. vasario mėnesio užėmė vedėjo pareigas Žemaičių muziejuje „Alka“, nuo 2022 m. kovo mėnesio šiame muziejuje ėjo muziejininko-rinkinio saugotojo pareigas.
Antanas Ivinskis puikiai žinomas „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio skaitytojams, publikavęs daugybę vertingų straipsnių ir drauge su kitais talkininkais penkerius metus įgyvendinęs projektą „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“. Redakcija nuoširdžiai dėkoja Žemaičių vyskupystės muziejaus puoselėtojui Antanui Ivinskiui už bendradarbiavimą laikraštyje, jo dalykiškus patarimus ir įžvalgas, taip pat tikisi ateityje sulaukti autoritetingo muziejininko publikacijų, nes Žemaičių krašto istorija nepripažįsta ribų. („KŽ“ inf.)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.