Valdžios ketinimai: liežuviai neretai kur kas greitesni nei kojos

Telšių kapinėse vietos naujoms kapavietėms neliko jau 2009 metais. Tačiau iki šiol net nėra galutinai parengtas detalusis planas dėl naujų kapinių.

Telšių rajono savivaldybė kai kada turi gerų ketinimų. Tik štai ilgus metus niekaip neįstengia pradėti to, ką nusprendė. Taip atsitiko ir dėl naujų Telšių kapinių.

Alvydas Ivoncius

Atsibudo tik nelikus laisvos vietos kapinėse
Jau beveik „pilnametystės“ sulaukęs vietos valdžios pažadas – įrengti naujas Telšių kapines. 2009 metais kapinėse prie Džiugo piliakalnio nebeliko vietos naujoms kapavietėms. Žinoma, vietų kapinėse neliko palengva – juk mieste nesiautė nei maro, nei kitokios epidemijos. Naujas kapines reikėjo pradėti įrengti dar iki 2009 metų. Tiesa, rajono valdžia ir politikai dar iki 2009 metų pradėjo suvokti, kad bus įrengtos kitos kapinės.
Iš pradžių ketinta praplėsti kapines prie Džiugo piliakalnio. Bet vienur buvo drėgnos vietos, kitur archeologai aptiko senovinės gyvenvietės likučių.
Kapinėms ieškota kitos vietos. Ir vieta aptikta už žiedo, prie plento į Šiaulius, kairėje pusėje, šalia žvyrkelio į Micaičius. 2009 metais tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Trečiokas viešai aiškino: „Tai bus didelė, per šimto hektarų teritorija. Jau atlikti visi reikalingi tyrinėjimai, spalio mėnesį bus parengtas detalus planas, bet, be jokios abejonės, užtruks mažiausiai dvejus metus, kol ten galės atsirasti laidojimo vietos. Juo labiau, kad ekonominė krizė ir lėšų trūksta“.
Pagal K.Trečioko išvedžiojimus, naujos kapinės turėjo atsirasti 2011 metais. Bet praėjo dar trylika metų ir toje vietoje kaip žėlė pievos, taip ir tebeželia. Kiek vėliau tuometis vicemeras Vytautas Kleiva taipogi tikino esą už poros metų naujos kapinės atsiras K.Trečioko paminėtoje vietoje. Viskas pasibaigė tuo, kad tuometis miesto seniūnas, K.Trečioko bendrapartietis Darius Klemanskis pasiūlė kreiptis į artimiausias seniūnijas, kurių miestelių kapinėse yra laisvos vietos. Ir V.Kleiva, tapęs meru, bet, deja, netikėtai miręs, atgulė amžino poilsio artimiausio miestelio – Viešvėnų – kapinėse.
2010 metais buvo patvirtintas naujų kapinių teritorijos detalusis planas. Pagal jį, turėjo būti įrengtos kapinės 74 hektarų plote prie plento į Šiaulius.

Tebevargsta „koreguodami“
Neseniai Savivaldybės administracijos paklausėme, kas padaryta ar daroma dėl naujų miesto kapinių įsteigimo?
Gavome Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo Simono Bagdono atsakymą: „Kaip žinia, naujų Telšių miesto kapinių teritorija (kitapus Degaičių, šalia Šiaulių plento, ties Degaičių žiedu) suplanuota detaliuoju planu ir suskirstyta į 6 etapus. I etapo visa teritorija sudaryta iš valstybinės žemės sklypų.
2021 metų spalio 6 dienos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1612, buvo pradėtos detaliojo plano koregavimo procedūros I etapo teritorijoje. Planavimo tikslai – Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 metų rugpjūčio 26 dienos sprendimu Nr. T1-316 „Dėl Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimas, nustatant naujas žemės sklypų ribas ir plotus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.45)

1 Komentaras

  1. Nemokamas patarimas: jei reikia galutinai reikalą sužlugdyti, jums padės pagarsêjęs profesorius!

Komentarai nepriimami.