Kaip pasirengti mokyklai?

Beveik visi šešiamečiai vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes  darželiuose, mokyklose, kaimų daigiafunkciuose centruose ar kitose  švietimo įstaigose. Tai  yra pereinamasis etapas tarp ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, kuris  trunka vienerius metus. Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“  ikimokyklinio ugdymo pedagogė, ekspertė Zuzana Strakšienė pasakoja,  kaip šis periodas atrodo praktikoje, kokie vaiko įgūdžiai ugdomi jo  metu ir kodėl mokėjimas skaityti dar nėra pats svarbiausias dalykas.  

Priešmokyklinis ugdymas ruošia drąsesnį pirmaklasį
Ką šešiamečiai turėtų išmokti atėję į priešmokyklinę grupę?  Anot Z.  Strakšienės, išmokti laisvai išreikšti save, išsakyti savo nuomonę,  gebėti bendrauti su kitais vaikais. Vis dėlto, svarbiausia šiuo periodu  yra suprasti, kaip svarbu nuolatos tobulėti ir žengti pirmyn.  Pedagogai priešmokyklinėse grupėse privalo pastabėti kiekvieno vaiko  poreikius – dažniausiai jie yra labai skirtingi.
„Individualiai dažniau dirbame su vaikais, kurie turi specialiųjų  poreikių, taip pat su itin gabiais vaikais. Tačiau apskritai,  svarbiausias yra darbas grupėse, kur vaikai turi tartis, kooperuotis,  bendrauti ir tokiu būdu ugdytis socialinius įgūdžius. Priešmokyklinis  ugdymas padeda vaikams, liaudiškai tariant, susistyguoti, suprasti, kas  jų laukia mokykloje ir tam deramai pasiruošti, o tai yra daug svarbiau  negu mokėjimas, pavyzdžiui, skaityti“, – teigia pašnekovė.
Ekspertė teigiamai žiūri į planus priešmokyklinį ugdymą paversti  privalomu. Eidami tiesiai iš namų į pirmą klasę, vaikai paprastai  neturės tokių bendravimo su bendraamžiais įgūdžių, kokius būtų įgiję  darželyje ar priešmokyklinėje grupėje, tad jiems bus sunkiau susitelkti  į patį mokymąsį. Anot pašnekovės, darželio ar priešmokyklinės grupės  nelankę vaikai, dažnai būna tartum „užgloboti“, nes namuose paprastai  viskas būna padaroma už jį. Ankstyvas ugdymas moko gyventi  bendruomenėje, todėl ši patirtis yra itin svarbi ir vaikams, atėjusiems  iš socialiai rizikingos aplinkos.

Faktai apie priešmokyklinį ugdymą  

*Tarpautiniai tyrimai atskleidžia ankstyvo ugdymo naudą tolesnei vaiko mokymosi sėkmei.
*Planuojama, kad nuo šių metų rugėsjo priemokyklines grupes turėtų lankyti visi vaikai.
*Kaimyninėje Latvijoje vaikai, kaip ir Lietuvoje, mokyklas pradeda  lankyti 7 metų, tačiau jau nuo penkerių privalo lankyti priešmokyklines  grupes.
*Šiuo metu Lietuvoje priešmokyklines grupes lanko dauguma šešiamečių –  apie 95 procentai.
*Šiuo metu Lietuvos priešmokyklinėse ugdymo grupėse už vaikų ugdymą iš  dalies (4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę) sumoka valstybė,  kitą dalį – privatus steigėjas arba savivaldybė. Tėveliai moka už vaikų  maitinimą, kai kuriose savivaldybėse taikomas mokestis ir už ugdymo  priemones. Vaikams iš nepasiturinčių šeimų priešmokyklinėse ugdymo  įstaigose suteikiamas nemokamas maitinimas. 

Mokymasis vyksta ne prie stalo  
Z. Strakšienė pasakoja, kad priešmokyklinėje grupėje mokymasis vyksta  aktyviai – stengiamasi veikti kuo įvairesnėse erdvėse tiek darželyje,  tiek už jo ribų. Darželyje-lopšelyje „Bitutė“ yra sukaupta itin daug  žaidimų – anot pašnekovės, tai viena svarbiausių ankstyvojo ugdymo  priemonių, nes žaidimai padeda formuoti vaiko asmenybę, moko jį, kad  egzistuoja tam tikros ribos bei taisyklės.  
„Labai daug veikiame ir už darželio ribų. Lankome muziejus, parkus,  visuomenines organizacijas, tėvelių darbovietes. Stengiamės, kad  veiklos būtų kuo įvairesnės, pradedant duonos kepimu, baigiant tikrų  ginklų apžiūra policijoje. Vaikštome į baseiną, lankome logopedus.  Vaikai yra judrūs, žingeidūs ir tokie aplinkos pažinimo metodai jiems  yra priimtiniausi“,  – pasakoja pedagogė.
Pašnekovės manymu, tam, kad priešmokyklinio ugdymo etapas vaikui keltų  tik teigiamas emocijas, ugdymo aplinkoje reikalinga užtikrinti tokią  atmosferą, kurioje vyrauja pasitikėjimas, ramybė, saugumas, saviraiškos  laisvė, galimybė veikti pagal savo gebėjimus. Vis dėlto, paklaususi  vaikų, kas juos labiausiai džiugina priešmokyklinėje grupėje, Z.  Strakšienė sulaukė vienareikšmio atsakymo: draugai.
Tėveliai turi būti aktyvūs proceso dalyviai
Pašnekovė pasakoja, kad jų darželyje tėvai yra itin aktyvūs, žingeidūs  ir stipriai prisideda prie vaikų pažangos. Vaikų tėvai ir močiutės  darželyje rengia pasakų skaitymus, kartu su vaikais gamina lesyklėles,  kurias vėliau visi kartu kabina, dalyvauja rogučių šventėse.  
„Manau, kad priešmokykliniam periodui tėvai neturi kažkaip ypatingai  ruoštis, tačiau yra labai svarbu sudaryti visas sąlygas vaikui veikti  savarankiškai, įsiklausyti į jo norus, poreikius, suteikti pasirinkimo  laisvę. Ko dar pageidaučiau iš tėvų kaip pedagogė? Kad vaikams namuose  netrūktų rašymo ir piešimo priemonių, knygelių, taip pat svarbu riboti  technologijų naudojimą, kompiuterinius žaidimus, nes mažas vaikas dar  ne visai moka save kontroliuoti. Svarbiausia, rasti vaikui laiko: kartu  skaityti, išeiti į lauką, mokytis iš aplinkos. Mūsų, pedagogų, tikslas  yra išmokyti vaiką veikti savarankiškai, tačiau čia darbo turime įdėti  ne tik mes, bet ir pats vaikas, jo tėvai ir visa jį supanti aplinka“,  – tikina Z. Strakšienė.  

Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotr.

Siekiant sudaryti sąlygas visiems vaikams gauti kokybišką ugdymą  įgyvendinamas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas   „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra”. Mažų vaikų ugdymas  derinamas su konkrečioje vietovėje gyvenančių šeimų poreikiais:  pakeistas ugdymo įstaigų darbo laikas, siūloma daugiau veiklų,  įsteigtos naujos grupės. Didelis dėmesys skirtas ir ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimui. Auklėtojams, darželių  vadovams ir kitiems specialistams buvo organizuojami mokymai, sukurtos  kvalifikacijos tobulinimo programos bei parengtos metodinės priemonės.