Komisijas norima paversti „mundurų skalbyklėmis“

Vienos svarbiausių komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos, yra Antikorupcijos, Etikos. Jau antra kadencija iš eilės, kai Antikorupcijos, Etikos komisijoje valdančiajai koalicijai priklausantys socialdemokratai, darbiečiai, „valstiečiai“ ir konservatoriai stengiasi šias komisijas formuoti „chebrytės“ pagrindu.
Alvydas Ivoncius

Karti praeities patirtis
Praėjusią kadenciją Etikos bei Korupcijos prevencijos (dabar — Antikorupcinė) komisijos turėjo itin daug darbo.
Abiejose komisijose ryški buvo tendencija nematyti valdančiųjų veiklos neigiamų aspektų. Teisinimai ir pasiteisinimai neretai priminė „nuodėmių skalbyklas“, kartais pateikiant nelogiškus argumentus. Valdantieji netgi apsimesdavo nesuvokiantys reikalo esmės, tarsi jie stokotų intelektinių gebėjimų.
Etikos komisijos narių dalį turėjo sudaryti visuomenininkai. Valdantieji nusprendė esą geriausia bus, jei komisijoje visuomenei atstovaus seniūnaičiai. Tačiau partijų Telšių rajono skyriai, ypač socialdemokratų, pasistengė, kad seniūnaičiais taptų jų nariai. Tokiu būdu Etikos komisija sudaryta vien iš partijų atstovų.
Tiesa, kurį laiką Etikos komisijai priklausė nepartinis Alvydas Jokšas: teisininkas, Tryškių seniūnijos Leilėnų seniūnaitis. Rajono darbiečių iniciatyva, pritariant socialdemokratams, „valstiečiams“ ir konservatoriams, jis šiurkščiai, pažeidžiant esminius teisės ir demokratijos pagrindus, pašalintas iš Etikos komisijos. Pašalinimą nepagrįstu, prieštaraujančiu teisei ir teisingimui, savivaldos principams pripažino teismai. A.Jokšas sugrąžintas į Etikos komisiją, tačiau tik praėjusios kadencijos pabaigoje. A.Jokšas dažnai išrėždavo valdantiesiems nepalankią tiesą, todėl juo buvo atsikratyta. Matome, kad valdantieji Etikos komisiją bandė uzurpuoti ne tik į ją įtraukdami sau lojalius, bet ir menkai demokratijos bei savivaldos pagrindus suvokiančius seniūnaičius. Jie tik vykdė savo partinių vadų valią „skalbti mundurus“.
Korupcijos prevencijos komisijoje taipogi laikytasi principo „Nematau, negirdžiu, nesuprantu“. Ši komisija ne kiek stengėsi pašalinti palankias rastis korupcijai priežastis, kiek jas bandė nuslėpti.

Daugiau skaitykite „Kalvotoji Žemaitija“ Nr. 56

Nuotr. Seniūnaitės V.Blažienė ir I.Kasmauskienė — socialdemokratės.